Katholieke Kerk in en om Leuven

Welkom op de webstek voor de geloofsgemeenschappen in en rond Leuven


Deken:
Patrick Maervoet

Aartsbisdom Mechelen Brussel
Vicariaat Vlaams-Brabant en Mechelen
0460 95 63 73
Vandenbemptlaan 2
3001, Heverlee
patrick.maervoet @vlbm.be

Dekenaat Bierbeek
Informatie via kerknet.be   
Pastorale zones en hun Geloofsgemeenschappen

Sint-Pieterskerk Leuven


Oorspronkelijke sillhouet van de Sint-Pieterskerk Leuven
© Yves Vanhellemont - Leuvens Historisch Genootschap

Warning: Undefined variable $p_nummer_save in /customers/3/0/9/kerkleuven.be/httpd.www/dekleuven.php on line 59
1. Pastorale zone Leuven
1. Sint Geertrui Leuven
2. Sint Jacob Leuven
3. Sint Jozef Leuven
4. Sint Kwinten Leuven
5. Sint Michiel Leuven
6. Sint Pieter Leuven
7. Sint Jan de Doper (UP) Leuven
8. Sint Carolus Holsbeek-Attenhoven
9. Sint Hadrianus Wijgmaal
10. Sint Agatha Wilsele-Putkapel
11. Sint Martinus Wilsele-Dorp
12. Dominicanen Leuven
13. Benedictijnen Leuven
14. Picpussen Leuven
15. Kapel Leo XIII Leuven
2. Pastorale zone Heverlee
1. Sint Lambertus Heverlee
2. O.-L.-Vrouw van Troost Heverlee
3. Onbevlekte Hart van Maria (Terbank) Heverlee
4. Sint Jan Evangelist (Park) Heverlee
5. Sint Michiel en Sint Renelde Heverlee
6. Dominicanen (Filosofenfontein) Heverlee
7. Jezuïeten Heverlee
3. Pastorale zone Kessel-Lo
1. Heilig Hart Blauwplut
2. Sint Antonius van Padua Heverlee
3. Sint Franciscus Heverlee
4. Heilige Joannes Bosco Kessel-Lo
5. Heilige Familie Boven-Lo
6. Sint Kwinten Linden
7. O.-L.-Vrouw van Vlierbeek Kessel-Lo
8. Zusters Clarissen Kessel-Lo
4. Pastorale zone Holsbeek
1. Sint-Lambertus Nieuwrode
2. Sint-Maurus Holsbeek
5. Pastorale zone Bertem
1. Sint Pieter Bertem
2. Sint Bartholomeus Korbeek-Dijle
3. Sint Lambertus Leefdaal
Overeenkomstig verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, delen wij u mee dat uw contactgegevens worden opgenomen in een bestand van geinteresseerden in het werk van het dekenaat Leuven. De houder van het bestand, VZW VPW Dekenaat Leuven, is gevestigd te 3000 Leuven, Amerikalaan 29, tel: 016 22 47 42, mail: secretariaat@kerkleuven.be. De geregistreerde gegevens stellen ons in staat u formulieren en publicaties toe te sturen met betrekking tot onze pastorale en caritatieve doelstellingen. U kan te allen tijden uw toestemming tot de verwerking van uw persoonsgegevens herroepen. Met inachtneming van artikel 13 tot en met 21 van voornoemde verordening heeft u het recht op informatie en toegang tot uw gegevens, recht van inzage, recht op correctie, recht om te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen, recht op beperking van de verwerking, recht op overdraagbaarheid van uw gegevens. Uw persoonsgegevens kunnen worden meegedeeld aan dienstverleners die wij raadplegen om de gegevens te kunnen verwerken. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer wanneer u van mening bent dat uw persoonsgegevens niet verwerkt werden conform de relevante wetgevende bepalingen. Functionaris voor de gegevensbescherming: De secretaris-generaal van de Bisschoppenconferentie van België Adres: Interdiocesaan Centrum vzw, Guimardstraat 1, 1040 Brussel Tel: 02/507 05 93 E-mail: ce.belgica @interdio.be.
 © webstek Dekenaat Leuven - 2008 ~ 2023  | gewijzigd op: 23-07-2020
interne verwijzing met mogelijk interne layout interne verwijzing met eigen webbeheer eigen webbeheer