Katholieke Kerk in en om Leuven

Welkom op de webstek voor de geloofsgemeenschappen in en rond Leuven

1.Zoneploeg
2.Eucharistie
3.Doopsel
4.Catechese Leuven
5.Huwelijk
6.Activiteiten (NIEUW)
7.Gemeenschapsploeg
8.Koren
9.Parochieblad
10.Zorg v/d gemeenschap
11.Kalender
12.Kerkfabriek
13.Parochiale werken
14.Samana
15.Nieuws in beeld
16.Nieuwsbrieven
17.Archief
18.Geschiedenis
19.Rondgang

Secretariaat:
Ggem Sint Geertrui
Sint-Geertruiabdij 9
B-3000 Leuven
0474 45 78 93
Sint-Geertruiparochie

Warning: Undefined variable $kleur in /customers/3/0/9/kerkleuven.be/httpd.www/parleuvgeertrui.php on line 18
Geloofsgemeenschap Sint Geertrui Halfmaartstraat, Leuven
Informatie via kerknet  

Als u een inlichting wenst
Als u behoefte heeft aan een gesprek, een vraag naar gebed.
Als u een mis wil laten opdragen voor dierbaren, levenden of overledenen.
Als u nood heeft aan een luisterend oor of een priester wenst te ontmoeten.
Als u denkt aan trouwen, een kindje wil laten dopen of een sacrament wenst te ontvangen.
Als u vragen heeft over catechese, over geloofsopvoeding van uw kinderen.
Als u een bezoek wenst - thuis - of in het ziekenhuis - aan een ernstig ziek familielid.
kan u terecht bij je parochiepriesters of het parochiesecretariaat.


Pastorale zone Leuven

Sint-Geertruikerk
1. Zoneploeg
Priesters in solidum:
Priester:Ger-Jan Bruins
Pakenstraat 65,
3001 Heverlee
016 38 71 62 of
0494 05 68 79
ger-jan.bruins@augustijn.be
Priester: Juan Carlos Tinjaca, sscc
Sint-Antoniusberg 11,
3000 Leuven
0492 94 73 06
juankatin@gmail.com
Priester: Dirk De Vis, msc
Aarschotsesteenweg 366, 3012 Putkapel
0478 27 75 61
dirkdevis@gmail.com

Priester: Dominique Vandebergh, sdb
Aarschotsesteenweg 736, 3012 Putkapel
0498 10 25 94
vandebergh.d@gmail.com


Veldverantwoordelijken:

Catechese:Mai Wevers
Aarschotsesteenweg 498, 3012 Wilsele
0496 12 88 06
maria.wevers@telenet.be

Diaconie:Marc Michiels
Veeweide 36,
3060 Korbeek-Dijle
0476 96 20 87
marc.michiels7@telenet.be

Evangelisatie:Dominique Michaux
Frans Vermeylenstraat 9,
3000 Leuven
0479 62 55 49
dmichaux999@gmail.com

Tijdelijke - Communicatie:
Jos Binnard
Priorijlaan 8,
3001 Heverlee
0484 69 99 35
josbinnard@hotmail.com


Andere zoneploegleden:

Hans Homblé
Korbeekstraat 37,
3061 Leefdaal
0496 98 11 36
hans.homble@telenet.be

John Steffen
Armand Thierrylaan 33,
3001 Heverlee
0470 39 57 79
johnsteffen@skynet.be

Rita Merckx
Ijzermolenstraat 134,
3001 Heverlee
0476 32 10 65
rita.merckx1@gmail.com

2. Eucharistie
Als gemeenschap vieren wij eucharistie
Sint Geertrui
taal maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag
             11.00u.
3. Doopsel
De doop kan aangevraagd worden via het aanvraag formulier
4. Catechese Pastorale zone Leuven
Voor meer informatie ga verder naar de volgende pagina
5. Huwelijk
Om in een kerkelijk huwelijk elkaar hun ja-woord te geven nemen de verloofden contact met de parochie, ten laatstste drie maanden vooraf.
Wist je dat er ook een site bestaat rond de voorbereiding op een kerkelijk huwelijk? www.huwelijksvoorbereiding.be
De site is op de eerste plaats bedoeld voor koppels die willen trouwen voor de kerk en hun begeleiders. Men vindt er materiaal en tips voor het samenstellen van een huwelijksviering. Er wordt ook nuttige informatie verschaft over de eigenheid van een christelijk huwelijk.
Een huwelijk kan aangevraagd worden via het aanvraag formulier
6. Activiteiten
Er zijn voorlopig geen activiteiten voorzien in de nabije toekomst.
7. Gemeenschapsploeg
Ger-Jan Bruins Pakenstraat 65, 3001 Heverlee 016 38 71 62 of 0494 05 68 79 ger-jan.bruins@augustijn.be;
Wim Janssens Ridderstraat 46, 3000 Leuven 0486 21 30 72 wim_eliane@telenet.be
Rita Merckx Ijzerenmolenstraat 134, 3001 Heverlee 0476 32 10 65 Rita.Merckx1@gmail.com
Elisabeth Ndiho Blokweg 6, 3020 Herent 0479 37 36 09 ndihoelisa@hotmail.com
Mieke Vanderputte Mercatorpad 6/101, 3000 Leuven 016 20 30 59 M.Vanderputte@skynet.be
Lieve Vandeven ’s-Hertogenlaan 91, 3000 Leuven 0474 72 83 60 Lieve.Vandeven@gmail.com
Hans Verhoeven Burchtstraat 4, 3000 Leuven 0496 57 55 80 hverhoe1@gmail.com
8. Koren
De liturgische vieringen worden verzorgd door onze koren:
 1. Gertro Koor
  • De repetities worden gehouden op vrijdagavond om 20.30 uur in onze kerk (ingang sacristie).
  • Voorzitter: Greta Cornu, 0486 18 41 65, Eddy.Greta@telenet.be
  • Koorleider: Jan Breuls, 016 22 18 13, Jan.Breuls1@telenet.be
 2. Uitvaartkoor
9. Parochieblad
De Universitaire Parochie en de parochies van Leuven centrum hebben een gezamenlijk parochieblad. Het geeft u informatie over deze parochies, over het bisdom en de wereldkerk. Het houdt u bij op godsdienstig vlak en laat u meeleven met de plaatselijke kerk.
Tekstverantwoordelijke voor het deel van Sint-Geertrui: Rita Merckx, 016 22 73 00, Rita.Merckx1@gmail.com
Abonnementsverantwoordelijke: Dhr. Frans Struyven, Pleinstraat 17, 3001 Heverlee, 016 23 34 70, Francois.Struyven@telenet.be Voor meer informatie lees verder ...
10. Zorg voor de gemeenschap
samana
Voorzitter: Mia Vander Elst, Refugehof 9/1.03, 3000 Leuven, 0477 86 43 07, mia.vde@hotmail.com
Secretaris: Patrik Jaspers, Brouwersstraat 33, 3000 Leuven, 016 22 13 80, Patrik.Jaspers@gmail.com
11. Kalender
12. Kerkfabriek
Als openbare instelling is de kerkfabriek verantwoordelijk voor de materiële ondersteuning van de liturgie en het beheer en onderhoud van het kerkgebouw en de pastorie.
 • Ondernemingsnummer: 0211.155.736
 • Adres:Sint-Geertruiabdij 9, 3000 Leuven
 • Lid van rechtswege: pastoor Dirk De Gendt, Jules Vandenbemptlaan 2, 3001 Heverlee, 016 22 22 10 of 0475 78 85 51, Fax: 016 89 72 85, Dirk.De.Gendt@telenet.be
 • Voorzitter:Jan Breuls, 's Hertogenlaan 91, 3000 Leuven, 016 22 18 13 of 0474 62 87 64, Jan.Breuls1@telenet.be
 • Secretaris: Martine Meurrens, Kareelveld 39, 3000 Leuven, 016 20 59 66, Martine.Meurrens@gmail.com
 • Schatbewaarder: Dirk Verheyen, Brandenstraat 19, 3012 Wilsele, 016 20 26 13,
 • Leden:
  • Axel Buyse, Mechelsestraat 137, 3000 Leuven, 016 41 42 93
  • Hans Verhoeven Burchtstraat 4, 3000 Leuven
  • Suzanne Vandelaer (expert), Zagerijwijk 5, 3020 Holsbeek, 016 46 25 23
13. Parochiale werken
De parochiale organisatie die niet onder de kerkfabriek valt, wordt beheerd door de Vereniging der Parochiale Werken Leuven, afdeling Sint-Geertrui. Onder deze v.z.w. vallen onder andere de werking van het abdijcomité en de werking van de andere parochiale verenigingen.
De plaatselijke beheerder:
 • Parochiecentrum GEERTRUIHOF: Sint-Geertruiabdij 6, 016 29 13 37
 • Inlichtingen: Jan Breuls, 's Hertogenlaan 91, 3000 Leuven, 016 22 18 13, Jan.Breuls1@telenet.be
14. Samana
samana jaar 2008 tot en met 2017
15. Nieuws in beeld
Nieuws 2016, Nieuws 2013, Nieuws 2012, Bezoek Mgr. Léonard 10-22 feb 2012, De man naar mijn hart (Mia Bertmans) 2010,
Nieuws 2008, Nieuws 2007
16. Nieuwsbrieven  (pdf-formaat)
 1. « Sint-Geertruiparochie, een baken in de stad » visietekst 2016
 2. « Uit de pen van de pastoor: »jaargang 19 nr.58 december 2015
 3. « Uit de pen van de pastoor: »jaargang 18 nr.56 augustus 2015
 4. « Uit de pen van de pastoor: »jaargang 17 nr.55 augustus 2014
Om PDF bestanden te kunnen lezen heeft u het programma Acrobat Reader nodig. Klik op dit plaatje om het programma te downloaden.
Overeenkomstig verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, delen wij u mee dat uw contactgegevens worden opgenomen in een bestand van geinteresseerden in het werk van het dekenaat Leuven. De houder van het bestand, VZW VPW Dekenaat Leuven, is gevestigd te 3000 Leuven, Amerikalaan 29, tel: 016 22 47 42, mail: secretariaat@kerkleuven.be. De geregistreerde gegevens stellen ons in staat u formulieren en publicaties toe te sturen met betrekking tot onze pastorale en caritatieve doelstellingen. U kan te allen tijden uw toestemming tot de verwerking van uw persoonsgegevens herroepen. Met inachtneming van artikel 13 tot en met 21 van voornoemde verordening heeft u het recht op informatie en toegang tot uw gegevens, recht van inzage, recht op correctie, recht om te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen, recht op beperking van de verwerking, recht op overdraagbaarheid van uw gegevens. Uw persoonsgegevens kunnen worden meegedeeld aan dienstverleners die wij raadplegen om de gegevens te kunnen verwerken. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer wanneer u van mening bent dat uw persoonsgegevens niet verwerkt werden conform de relevante wetgevende bepalingen. Functionaris voor de gegevensbescherming: De secretaris-generaal van de Bisschoppenconferentie van België Adres: Interdiocesaan Centrum vzw, Guimardstraat 1, 1040 Brussel Tel: 02/507 05 93 E-mail: ce.belgica @interdio.be.
 © webstek Dekenaat Leuven - 2008 ~ 2022  | gewijzigd op: 12-05-2021
interne verwijzing met mogelijk interne layout interne verwijzing met eigen webbeheer eigen webbeheer