Katholieke Kerk in en om Leuven

Welkom op de webstek voor de geloofsgemeenschappen in en rond Leuven

Geloofsgemeenschap Sint Kwinten Naamsesstraat 160bis, Leuven
Aanvraag misintenties:
prijs: € 15 voor een zondagsmis, 11 EURO voor een weekmis.
- ofwel na de eucharistieviering in de sacristie (niet op zondag)
- ofwel via Dominique Van Damme-Michaux ~ 016 22 40 20

Pastorale zone Leuven

Sint-Kwintenskerk
Parking aan de kerk: Is enkel toegelaten tijdens de erediensten.

1. Zoneploeg
Priesters in solidum:
Priester:Ger-Jan Bruins
Pakenstraat 65,
3001 Heverlee
016 38 71 62 of
0494 05 68 79
ger-jan.bruins@augustijn.be
Priester: Juan Carlos Tinjaca, sscc
Sint-Antoniusberg 11,
3000 Leuven
0492 94 73 06
juankatin@gmail.com
Priester: Dirk De Vis, msc
Aarschotsesteenweg 366, 3012 Putkapel
0478 27 75 61
dirkdevis@gmail.com

Priester: Dominique Vandebergh, sdb
Aarschotsesteenweg 736, 3012 Putkapel
0498 10 25 94
vandebergh.d@gmail.com


Veldverantwoordelijken:

Catechese:Mai Wevers
Aarschotsesteenweg 498, 3012 Wilsele
0496 12 88 06
maria.wevers@telenet.be

Diaconie:Marc Michiels
Veeweide 36,
3060 Korbeek-Dijle
0476 96 20 87
marc.michiels7@telenet.be

Evangelisatie:Dominique Michaux
Frans Vermeylenstraat 9,
3000 Leuven
0479 62 55 49
dmichaux999@gmail.com

Tijdelijke - Communicatie:
Jos Binnard
Priorijlaan 8,
3001 Heverlee
0484 69 99 35
josbinnard@hotmail.com


Andere zoneploegleden:

Hans Homblé
Korbeekstraat 37,
3061 Leefdaal
0496 98 11 36
hans.homble@telenet.be

John Steffen
Armand Thierrylaan 33,
3001 Heverlee
0470 39 57 79
johnsteffen@skynet.be

Rita Merckx
Ijzermolenstraat 134,
3001 Heverlee
0476 32 10 65
rita.merckx1@gmail.com

2. Vieringen
1. Eucharistie: Als gemeenschap vieren wij eucharistie:

Warning: Undefined variable $info in /customers/3/0/9/kerkleuven.be/httpd.www/parleuvkwinten.php on line 117
Sint Kwinten
taal maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag
             9.30u
Engels  18.00u.  18.00u.  18.00u.  18.00u.  18.00u.    9.30u
(NE/E)
Speciale vieringen:
 • Voor de overledenen van het jaar: op de eerste zaterdag na Allerheiligen om 17.30u
 • Gezinsviering met kerstspel op 24 december om 17.30u
 • Lichtmisviering met kinderzegen: op de eerste zaterdag van februari om 16.30u
 • Jachthoornmis: op de eerste zondag van december om 11.00u
 • Eerste Communie: zie begin pagina van kerkleuven.be
 • Plechtige Geloofsbelijdenis: zie begin pagina van kerkleuven.be
2. Doopsel:   aanvraag indienen via aanvraagformulier , na inschrijving wordt contact opgenomen met Dominique Michaux (mail).
Om een zinvolle doopviering mogelijk te maken, is er in de Pastorale zone Leuven, Heverlee en Bertem een team gevormd van pastores en doopcatechisten die zich voorbereid hebben om ouders te begeleiden naar het doopsel.
Het volgen van deze voorbereidingsavond is noodzakelijk om te kunnen deelnemen aan een doopviering.
De bijeenkomsten beginnen om 9.15u en eindigen om 12.00u en bestaat uit 2 delen:
- Er wordt gestart met een groepsgesprek rond het waarom van de doop.
- Nadien worden de onderdelen van de doopviering overlopen en de symbolen en riten geduid.

Gebruik volgende link voor online registratie doopvoorbereiding (vormingsmomenten ) en doopviering

Vervolgens wordt er telefonisch contact met u opgenomen.
Elke parochie heeft specifieke afspraken in verband met individuele of gemeenschappelijke dopen.

  Vormingsdagen voor ouders van dopelingen worden gegeven op volgende zondagen:
Dag Uur Plaats
Zondag 19 februari 2023 9.30u - 12.00u Parochiecentrum Sint-Geertrui - Sint Geertruiabdij 6 ,3000 Leuven
Zondag 19 maart 2023 9.30u - 12.00u Parochiecentrum Sint-Geertrui - Sint Geertruiabdij 6 ,3000 Leuven
Zondag 23 april 2023 9.30u - 12.00u Parochiecentrum Sint-Geertrui - Sint Geertruiabdij 6 ,3000 Leuven
Zondag 21 mei 2023 9.30u - 12.00u Parochiecentrum Sint-Geertrui - Sint Geertruiabdij 6 ,3000 Leuven
Zondag 18 juni 2023 9.30u - 12.00u Parochiecentrum Sint-Geertrui - Sint Geertruiabdij 6 ,3000 Leuven

3. Eerste Communie:

4. Brugcatechese: contactpersoon: Rita Merckx, 0476 32 10 65.

5. Plechtige geloofsbelijdenis en vormsel
Na de brugcatechese volgt de voorbereiding op het vormsel (gespreid over twee jaar).
Leerlingen van het 5de leerjaar nemen deel aan de vijfwerking
Leerlingen van het 6de leerjaar volgen de Vormselcatechese .

6. Huwelijk: Na betaling wordt het dossier opgestart. Een maand voor het huwelijk wordt een mailtje gestuurd naar Dominique Michaux voor verdere concrete afspraken: bloemen, schikking van de kerk, muziek, omhaling, versiering, huwelijkskaars, enz.
Wist je dat er ook een site bestaat rond de voorbereiding op een kerkelijk huwelijk? www.huwelijksvoorbereiding.be
De site is op de eerste plaats bedoeld voor koppels die willen trouwen voor de kerk en hun begeleiders. Men vindt er materiaal en tips voor het samenstellen van een huwelijksviering. Er wordt ook nuttige informatie verschaft over de eigenheid van een christelijk huwelijk.

7. Uitvaarten: De begrafenisondernemer neemt contact op via begrafenis@kerkleuven.be.

3. Agenda werkjaar 2017-2018
Tweetalige vieringen (N/E)
Donderdag 29-03-2018 om 19.00u. Witte Donderdag
Vrijdag 30-03-2018 om 19.00u. Goede Vrijdag
Zaterdag 31-03-2018 om 21.00u. Paaswake
Donderdag 31-05-2018 om 18.00u. sacramentsprocessie
Zondag 17-06-2018 om 10.30u. afsluiting werkjaar
Nederlanstalige vieringen (op feestdagen)
Zondag 03-12-2017 om 11.00u. Jachthoornensemble, Concinite en Schola
Zondag 24-12-2017 om 17.30u. gezinsviering Kerstmis
Maandag 25-12-2017 om 11.00u. Kerstviering: Concinite en Schola
Zaterdag 03-02-2018 om 16.30u. Maria Lichtmis
Zondag 25-03-2018 om 11.00u. Palmzondag: Concinite en Schola
Zondag 01-04-2018 om 11.00u. Pasen: Concinite en Schola
Donderdag 10-05-2018 om 11.00u. O.L.H. Hemelvaart: Concinite en Schola
Zondag 20-05-2018 om 11.00u. Concinite en Schola
4. Sint-Kwintenshuis
Adres: Naamsestraat 153, 3000 Leuven,
Verlang je gebruik te maken van het huis, neem dan rechtstreeks contact op met:
mevrouw Dominique Michaux, Frans Vermeylenstraat 9, 3000 Leuven, 0476 625 549, of dmichaux999@gmail.com.
Zij kan u zeggen wanneer een zaal of lokaal beschikbaar is.

DOMO (Door Ondersteuning Mee Opvoeden): Er is permanentie op dinsdag van 9.00 tot 17.30 uur
Naamsestraat 153, 3000 Leuven ~ 016 89 04 69 ~ 0498 57 00 36 ~ secretariaat@domoleuven.be
Domo Vlaanderen is een vrijwilligersorganisatie die opvoedingsondersteuning biedt aan gezinnen met jonge kinderen.

5. Parochiefeesten in het Sint-Kwintenshuis
Sint-Kwintensfeest (eind oktober)
Lichtmisviering met, o.a. pannenkoeken
6. Gemeenschapsploeg (vroeger Parochieploeg)
Dirk De Gendt ~ J. Vandenbemptlaan 2, 3001 Heverlee ~ 016 22 22 10 ~ deken@telenet.be
Mimi Vanparijs ~ Parkstraat 64, 3000 Leuven ~ 016.30.16.10 ~ mimivanparijs@hotmail.com
Nic Slaus ~ Burg. Stanislas De Rijcklaan 1A/0102 3001 Heverlee ~ 016.65.28.75 ~ nic.slaus@skynet.be
Marc Eneman ~ Kaboutermansstraat 35 3000 Leuven ~ 016 23 78 94 ~ marc.eneman@fracarita.org
Dominique Van Damme-Michaux ~ Frans Vermeylenstraat 9, 3000 Leuven ~ 016 22 40 20 ~ dmichaux999@gmail.com
Don Bosco Darsi (Engelstalige gemeenschap) ~ frdonbosco@gmail.com
John Steffen (Engelstalige gemeenschap) ~ Armand Thierylaan 33, 3001 Heverlee ~ 016 40 65 80 ~ johnsteffen@skynet.be
Henri Meulemans (Engelstalige gemeenschap) ~ A. Delaunoislaan, 21/11, 3001 Heverlee ~ 0486 22 09 27 ~ henri2104@hotmail.com
7. Kerkraad (kerkfabriek)
Van rechtswege Dirk De Gendt ~ J. Vandenbemptlaan 2, 3001 Heverlee ~ 016 22 22 10 ~ deken@kerkleuven.be
Voorzitter Piet Van Breusegem ~ E. Gilbertstraat 4, 3000 Leuven ~ 016 22 68 29 ~ PietVanBreusegem@telenet.be
Secretaris Bert Juveyns ~ Fr. Lintsstraat 106, 3000 Leuven ~ 016 22 44 80 ~ l.juveyns@gmail.com
Penningmeester Hubert Van Slambrouck ~ Const. Meunierstraat 49, 3000 Leuven ~ 016 20 19 37 ~ hubert.vanslambrouck@gmail.com
Lid Chris Van de Wauw ~ Constantin Meunierstraat 62, 3000 Leuven ~ 016 22 97 51
Lid Patrick Reekmans ~ P . Damiaanplein 6, 3000 Leuven ~ 016 22 34 92
8. Koren
De liturgische vieringen worden verzorgd door volgende koren:
 1. SCHOLA CANTORUM (Gregoriaans mannenkoor): Staat in voor het opluisteren van de zondagsvieringen en uitvaarten op aanvraag (prijs: 250 EURO).
  - Jean Vandergeeten, Place de Bossut 1, 1390 Grez Doiceau ~ 010 84 02 77 ~ info@atelierdlhv.be
  - Jan Boon, Kardinaal Mercierlaan 33, App 4/1 3001 Heverlee ~ 016 22 97 99 ~ jp.boon29@gmail.com
  Voor uitvaarten: Piet Heidbuchel ~ 016 40 17 57 ~ 0476 69 50 20

 2. CAPELLA CONCINITE (Polyfoon dameskoor): staat in voor het opluisteren van de vieringen op hoogfeesten.
  - Huysmans Martina, Middelweg 44/201, 3001 Heverlee ~ 016 40 75 57 ~ 0497 92 17 44 ~ martina.huysmans@nateus.be
9. Seniorenclub
- Urbain Roosen, Varenbergstraat 7/A, 3360 Lovenjoel, 016 46 14 01, urbain.roosen@skynet.be
- Vic Van Pelt, G.Vander Lindenstraat 2, 3000 Leuven, 016 22 49 83
De seniorenclub komt samen op de tweede, vierde en vijfde woensdag van de maand samen in het Sint-Kwintenshuis, van 14.00 tot 17.00 uur.
10. Parochieblad
Mededelingen voor "KERK EN LEVEN" aan Dominique Van Damme-Michaux, Frans Vermeylenstraat 9, 3000 Leuven, 016 22 40 20
dmichaux999@gmail.com
Voor meer informatie lees verder ...
11. Samana
- Frank Marivoet.Celestijnenlaan 7/21, 3000 Leuven, 016 22 76 09
12. Parochienieuws in beeld
Processie op Sacramentsdag 2016
13. Welzijnsschakels
- Zr. Mimi Vanparijs, Parkstraat 64, 3000 Leuven, 016 30 16 10
14. Bijbelgroep
- Frank Marivoet.Celestijnenlaan 7/21, 3000 Leuven, 016 22 76 09
Deze groep komt samen in het Sint-Kwintenshuis op de eerste dinsdag van de maand en bespreekt de lezingen van de daaropvolgende zondag
15. Geschiedenis
Wilt u meer weten over de geschiedenis, bouwstijl en kunstvoorwerpen ga dan naar meer......
16. Engelstalige
Webstek Engelstalige gemeenschap (Catholic Church Leuven)  

Overeenkomstig verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, delen wij u mee dat uw contactgegevens worden opgenomen in een bestand van geinteresseerden in het werk van het dekenaat Leuven. De houder van het bestand, VZW VPW Dekenaat Leuven, is gevestigd te 3000 Leuven, Amerikalaan 29, tel: 016 22 47 42, mail: secretariaat@kerkleuven.be. De geregistreerde gegevens stellen ons in staat u formulieren en publicaties toe te sturen met betrekking tot onze pastorale en caritatieve doelstellingen. U kan te allen tijden uw toestemming tot de verwerking van uw persoonsgegevens herroepen. Met inachtneming van artikel 13 tot en met 21 van voornoemde verordening heeft u het recht op informatie en toegang tot uw gegevens, recht van inzage, recht op correctie, recht om te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen, recht op beperking van de verwerking, recht op overdraagbaarheid van uw gegevens. Uw persoonsgegevens kunnen worden meegedeeld aan dienstverleners die wij raadplegen om de gegevens te kunnen verwerken. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer wanneer u van mening bent dat uw persoonsgegevens niet verwerkt werden conform de relevante wetgevende bepalingen. Functionaris voor de gegevensbescherming: De secretaris-generaal van de Bisschoppenconferentie van België Adres: Interdiocesaan Centrum vzw, Guimardstraat 1, 1040 Brussel Tel: 02/507 05 93 E-mail: ce.belgica @interdio.be.
 © webstek Dekenaat Leuven - 2008 ~ 2023  | gewijzigd op: 12-05-2021
interne verwijzing met mogelijk interne layout interne verwijzing met eigen webbeheer eigen webbeheer