Katholieke Kerk in en om Leuven

Welkom op de webstek van het dekenaat Leuven

Geloofsgemeenschap Sint Carolus Kleine Langeveld 34, Holsbeek-Attenhoven


Pastorale zone Leuven

Informatie via kerknet  

Als u een inlichting wenst
Als u behoefte heeft aan een gesprek, een vraag naar gebed.
Als u een mis wil laten opdragen voor dierbaren, levenden of overledenen.
Als u nood heeft aan een luisterend oor of een priester wenst te ontmoeten.
Als u denkt aan trouwen, een kindje wil laten dopen of een sacrament wenst te ontvangen.
Als u vragen heeft over catechese, over geloofsopvoeding van uw kinderen.
Als u een bezoek wenst - thuis - of in het ziekenhuis - aan een ernstig ziek familielid.
kan u terecht bij je priesters of het secretariaat.


Sint-Caroluskerk
secretariaat: Klein Langeveld 34, 3220 Holsbeek 0486 76 36 33 parochie_attenhoven@hotmail.com

1. Zoneploeg
Priesters in solidum:
Priester: Juan Carlos Tinjaca, sscc Sint-Antoniusberg 11, 3000 Leuven 0492 94 73 06 juankatin@gmail.com
Priester: Dirk De Vis, msc Aarschotsesteenweg 366, 3012 Putkapel 0478 27 75 61 dirkdevis@gmail.com
Priester: Dominique Vandebergh, sdb Aarschotsesteenweg 736, 3012 Putkapel 0498 10 25 94 vandebergh.d@gmail.com
Veldverantwoordelijken:
Catechese: Mai Wevers Aarschotsesteenweg 498, 3012 Wilsele 0496 12 88 06 maria.wevers@telenet.be
Diaconie: Marc Michiels Veeweide 36, 3060 Korbeek-Dijle 0476 96 20 87 marc.michiels7@telenet.be
Evangelisatie: Dominique Michaux Frans Vermeylenstraat 9, 3000 Leuven 0479 62 55 49 dmichaux999@gmail.com
Tijdelijke - Communicatie: Jos Binnard Priorijlaan 8, 3001 Heverlee 0484 69 99 35 josbinnard@hotmail.com
Andere zoneploegleden:
Hans Homblé Korbeekstraat 37, 3061 Leefdaal 0496 98 11 36 hans.homble@telenet.be
John Steffen Armand Thierrylaan 33, 3001 Heverlee 0470 39 57 79 johnsteffen@skynet.be
Rita Merckx Ijzermolenstraat 134, 3001 Heverlee 0476 32 10 65 rita.merckx1@gmail.com

2. Eucharistie:
Als gemeenschap vieren wij eucharistie op zondag om 10.30u

3. Doopsel:
In de vier parochies Sint Carolus, Sint Hadrianus, Sint Agatha en Sint Martinus werken we al enkele jaren met groepsdopen.
De coördinatie gebeurt vanuit het secretariaat van Sint Agatha, Putkapel.
Voor meer informatie contacteert u best Nelly Mestdag 016 44 51 32 sint.agatha@telenet.be

4. Catechese
Meer informatie vindt u hier ...
4.1 Eerste Communie:
Wordt in samenwerking met de basisscholen geörganiseerd.
Coödinator: Raf D'hoker 016 44 49 69 raf.dhoker@telenet.be
4.2 Het Vormsel:
De vier geloofsgemeenschappen Sint Carolus, Sint Hadrianus, Sint Agatha en Sint Martinus hebben sinds kort één werking.
Contactpersoon: Mai Wevers catechese.wilsele@kerkleuven.be

5. Huwelijk:   aanvraagformulier via web
Om in een kerkelijk huwelijk elkaar hun ja-woord te geven nemen de verloofden contact met de parochie, ten laatstste drie maanden vooraf.
Wist je dat er ook een site bestaat rond de voorbereiding op een kerkelijk huwelijk? www.huwelijksvoorbereiding.be
De site is op de eerste plaats bedoeld voor koppels die willen trouwen voor de kerk en hun begeleiders. Men vindt er materiaal en tips voor het samenstellen van een huwelijksviering. Er wordt ook nuttige informatie verschaft over de eigenheid van een christelijk huwelijk.

6. Gemeenschapsploeg
Ignace Verhack 016 25 21 14 ignace.verhack@hiw.kuleuven.be
Raf D'hoker raf.dhoker@telenet.be
Gilberta Delauré 016 44 59 54 gilberta.delaure@telenet.be
Jos Dehouwer jos.de.houwer@brusselsairport.be
7. Kalender

8. Koren
Ignace Verhack 016 25 21 14 ignace.verhack@hiw.kuleuven.be

9. Parochieblad
Eva Vanhamme 016 44 36 26 jos.crabbe1@skynet.be

10. Zorg voor de gemeenschap
Samana
Mieke Antonissen mieke.antonissen@gmail.com

11. Kerkfabriek
Mariella Guzzoni mariella.guzzone@skynet.be
Jan Raats 016 44 35 47 jan.raats@gmail.com
Jos Dehouwer jos.de.houwer@brusselsairport.be
Raf D'hoker 016 44 49 69 dhoker@telenet.be

12. Speciaal voor de eigen geloofsgemeenschap
Parochiezaal
Michel Crab 016 44 64 07 michelcrab@scarlet.be

Overeenkomstig verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, delen wij u mee dat uw contactgegevens worden opgenomen in een bestand van geinteresseerden in het werk van het dekenaat Leuven. De houder van het bestand, VZW VPW Dekenaat Leuven, is gevestigd te 3000 Leuven, Amerikalaan 29, tel: 016 22 47 42, mail: secretariaat@kerkleuven.be. De geregistreerde gegevens stellen ons in staat u formulieren en publicaties toe te sturen met betrekking tot onze pastorale en caritatieve doelstellingen. U kan te allen tijden uw toestemming tot de verwerking van uw persoonsgegevens herroepen. Met inachtneming van artikel 13 tot en met 21 van voornoemde verordening heeft u het recht op informatie en toegang tot uw gegevens, recht van inzage, recht op correctie, recht om te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen, recht op beperking van de verwerking, recht op overdraagbaarheid van uw gegevens. Uw persoonsgegevens kunnen worden meegedeeld aan dienstverleners die wij raadplegen om de gegevens te kunnen verwerken. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer wanneer u van mening bent dat uw persoonsgegevens niet verwerkt werden conform de relevante wetgevende bepalingen. Functionaris voor de gegevensbescherming: De secretaris-generaal van de Bisschoppenconferentie van België Adres: Interdiocesaan Centrum vzw, Guimardstraat 1, 1040 Brussel Tel: 02/507 05 93 E-mail: ce.belgica @interdio.be.
 © webstek Dekenaat Leuven - 2008 ~ 2020  | gewijzigd op: 01-02-2020
interne verwijzing met mogelijk interne layout interne verwijzing met eigen webbeheer eigen webbeheer