Welkom op de webstek voor de geloofsgemeenschappen in en rond Leuven
Katholieke Kerk in en om Leuven

Welkom op de webstek voor de geloofsgemeenschappen in en rond Leuven

PZ Leuven

Centrum Leuven,
Holsbeek-Attenhoven,
Wijgmaal,
Wilsele-Putkapel,
Wilsele

1.Contact
2.Geloofsgemeenschappen
3.Zoneploeg
4.Ligging
5.Eucharistievieringen
6.Activiteiten
7.Nieuws in beeld

Pastorale zone pastoor:
Juan Carlos Tinjaca
016 22 47 42
Juan Carlos Tinjaca@gmail.com


Deken:
Patrick Maervoet

Aartsbisdom Mechelen Brussel
Vicariaat Vlaams-Brabant en Mechelen
0460 95 63 73
Vandenbemptlaan 2
3001, Heverlee
patrick.maervoet @vlbm.be

Pastorale zone Leuven
Informatie via kerknet.be   

Pastorale zone Leuven

Eucharistieviering in Sint Pieter

Alle opnames vanaf 2019
bekijk hier het archief 2012-2018IN DE KIJKER

OP DE AGENDA

1. Telefoonpermanentie
dagelijks van 9.30u tot 11.30u op het nummer 016 22 47 42 ~ Amerikalaan 29, B-3000 Leuven ~ secretariaat@kerkleuven.be
2. Geloofsgemeenschappen:
1. Sint Pieter   Grote markt Leuven 016 89 72 85
2. Sint Michiel   Naamsestraat 57A Leuven
3. Sint Martinus   Pastoor Legrandstraat Wilsele-Dorp
4. Sint Kwinten   Naamsesstraat 160bis Leuven 016 22 40 20
5. Sint Jozef   Bogaardenstraat 72 Leuven 016 22 03 36
6. Sint Jan de Doper (UP)   Groot Begijnhof Leuven 016 32 55 85
7. Sint Jacob   Goudbloemstraat 26 Leuven 016 23 67 55
8. Sint Hadrianus   Sint-Hadrianusstraat 9 Wijgmaal
9. Sint Geertrui  Halfmaartstraat Leuven 0474 45 78 93
10. Sint Carolus   Kleine Langeveld 34 Holsbeek-Attenhoven
11. Sint Agatha   Aarschotsesteenweg 736 Wilsele-Putkapel
12. Picpussen   Pater Damiaanplein Leuven
13. Kapel Leo XIII  Vesaliusstraat 2 Leuven
14. Dominicanen   Ravenstraat 98 Leuven
15. Benedictijnen   Mechelsestraat 202 Leuven

Pastorale zone Leuven
3. Zoneploeg
Priesters: Dominique Vandebergh, Dirk De Vis, Juan Carlos Tinjaca, en Darsi Don Bosco

Dominique Vandebergh, Dirk De Gendt, Juan Carlos Tinjaca, Dirk De Vis, Darsi Don Bosco
Pastorale werkers: Hans Homblé en John Steffen
Verantwoordelijk voor:
  1. Catechese: Mai Wevers
  2. Evangelisatie: Dominique Michaux
  3. Diaconie: Marc Michiels
  4. Tijdelijke: Jos Binnard

Secretaresse: Rita Merckx


John Steffen - Hans Homblé

Mai Wevers

Dominique Michaux

Marc Michiels

Rita Merckx - Jos Binnard
Catechese: De herderlijke zorg opnemen van alle medewerkers die verantwoordelijkheid dragen bij de verkondiging van de Blijde Boodschap van Jezus aan kinderen, jongeren, volwassenen en bejaarden.
Evangelisatie: De herderlijke zorg opnemen van gelovigen die zich inzetten voor de evangelisatie, voor hen die nieuwe wegen zoeken hoe wij in onze hedendaagse maatschappij Gods Woord bij de mensen kunnen brengen.
Diaconie: De herderlijke zorg opnemen van alle medewerkers die dienstbaar zijn aan mensen, die zieken en bejaarden bezoeken, die een plaats zoeken voor vreemdelingen in ons midden, die vriend willen worden van armen en van hen die gekwetst door het leven gaan. Beziel en inspireer deze mensen.
Tijdelijke: De herderlijke zorg opnemen voor alle gelovigen die verantwoordelijkheid dragen in de kerkfabrieken en de parochiezalen, die bezig zijn met het beheer van financies en gebouwen. Zorg dat ze hun taak met toewijding en grote deskundigheid vervullen maar ook met nederigheid en in een geest van dienstbaarheid aan de gemeenschap.
4. Ligging
5. Eucharistievieringen
Plaats maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag
Sint Pieter Leuven  09.00u.  09.00u.  09.00u.  09.00u.  09.00u.  17.00u.  10.00u.
Sint Pieter Leuven              17.00u.
Sint Michiel Leuven              11.15u.
Sint Michiel Ned/Sp Leuven              11.15u.(2)
(2)  alleen de 1ste zondag van de maand in het Nederlands en Spaans
Sint Michiel Spaans Leuven              12.00u.
Sint Martinus Wilsele-Dorp              11.00u.
Sint Kwinten Leuven              9.30u
(NE/E)
Sint Kwinten Engels Leuven  18.00u.  18.00u.  18.00u.  18.00u.  18.00u.    9.30u
(NE/E)
Sint Jozef Leuven  18.30u.  18.30u.  18.30u.  18.30u.  18.30u.    09.15u.
Sint Jan de Doper (UP) Leuven              11.00u.
Sint Jacob Leuven  18.00u.  18.00u.  18.00u.  18.00u.  18.00u.  18.00u.  
Sint Hadrianus Wijgmaal            18.00u.(3)  09.30u.
(3) Gebedsmoment
Sint Geertrui Leuven              11.00u.
Sint Carolus Holsbeek-Attenhoven              10.30u.
Sint Agatha Wilsele-Putkapel              09.30u.
Picpussen Leuven  09.00u.  09.00u.  09.00u.  09.00u.  09.00u.  09.00u.  11.00u.
Kapel Leo XIII Engels Leuven              10.00u.
Kapel Leo XIII Frans Leuven              11.00u.
Dominicanen Leuven  08.15u.  08.15u.  08.15u.  08.15u.  08.15u.  08.15u.  10.30u.
Benedictijnen Leuven  12.00u.  12.00u.  12.00u.  12.00u.  12.00u.  12.00u.  10.00u.
Benedictijnen Leuven            18.00u.  
6. Activiteiten
Onze activiteiten kan je volgen op onze kalender.
7. Nieuws in beeld
nieuws 2017, nieuws 2016
Overeenkomstig verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, delen wij u mee dat uw contactgegevens worden opgenomen in een bestand van geinteresseerden in het werk van het dekenaat Leuven. De houder van het bestand, VZW VPW Dekenaat Leuven, is gevestigd te 3000 Leuven, Amerikalaan 29, tel: 016 22 47 42, mail: secretariaat@kerkleuven.be. De geregistreerde gegevens stellen ons in staat u formulieren en publicaties toe te sturen met betrekking tot onze pastorale en caritatieve doelstellingen. U kan te allen tijden uw toestemming tot de verwerking van uw persoonsgegevens herroepen. Met inachtneming van artikel 13 tot en met 21 van voornoemde verordening heeft u het recht op informatie en toegang tot uw gegevens, recht van inzage, recht op correctie, recht om te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen, recht op beperking van de verwerking, recht op overdraagbaarheid van uw gegevens. Uw persoonsgegevens kunnen worden meegedeeld aan dienstverleners die wij raadplegen om de gegevens te kunnen verwerken. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer wanneer u van mening bent dat uw persoonsgegevens niet verwerkt werden conform de relevante wetgevende bepalingen. Functionaris voor de gegevensbescherming: De secretaris-generaal van de Bisschoppenconferentie van België Adres: Interdiocesaan Centrum vzw, Guimardstraat 1, 1040 Brussel Tel: 02/507 05 93 E-mail: ce.belgica @interdio.be.
 © webstek Dekenaat Leuven - 2008 ~ 2022  | gewijzigd op: 15-11-2021
interne verwijzing met mogelijk interne layout interne verwijzing met eigen webbeheer eigen webbeheer