Katholieke Kerk in en om Leuven

Welkom op de webstek voor de geloofsgemeenschappen in en rond Leuven

Pastorale zone Leuven en Heverlee
Weekendvieringen op zaterdag
Uur Plaats Taal
08.00u. (7) Sint Jan Evangelist (Park) Abdijdreef Heverlee
(7) ochtendgebed
08.15u. Dominicanen Ravenstraat 98 Leuven
09.00u. Sint Jan Evangelist (Park) Abdijdreef Heverlee
09.00u. Picpussen Pater Damiaanplein Leuven
12.00u. Benedictijnen Mechelsestraat 202 Leuven
17.00u. Sint Pieter Grote markt Leuven
17.00u. Sint Lambertus Waversebaan 68 Heverlee
18.00u. Benedictijnen Mechelsestraat 202 Leuven
18.00u. Sint Jacob Goudbloemstraat 26 Leuven
18.00u. Picpussen Pater Damiaanplein Leuven
18.00u.(3) Sint Hadrianus Sint-Hadrianusstraat 9 Wijgmaal
(3) Gebedsmoment
18.00u.(6) O.-L.-Vrouw van Troost Pakenstraat 65 Heverlee
(6) convent
18.15u. Sint Jan de Doper (UP) Groot Begijnhof Leuven
18.30u. Onbevlekte Hart van Maria (Terbank) Tervuursesteenweg 78 Heverlee
Weekendvieringen op zondag
Uur Plaats Taal
09.00u. Sint Michiel en Sint Renelde Sint-Renildisplein Heverlee
09.15u. Sint Jozef Bogaardenstraat 72 Leuven
09.30u. Sint Agatha Aarschotsesteenweg 736 Wilsele-Putkapel
09.30u. Sint Hadrianus Sint-Hadrianusstraat 9 Wijgmaal
10.00u. Sint Pieter Grote markt Leuven
10.00u. Benedictijnen Mechelsestraat 202 Leuven
10.00u. O.-L.-Vrouw van Troost Pakenstraat 65 Heverlee
10.00u. Kapel Leo XIII Vesaliusstraat 2 Leuven Engels
10.30u. Sint Lambertus Waversebaan 68 Heverlee
10.30u. Dominicanen (Filosofenfontein) Waversebaan 352 Heverlee
10.30u. Dominicanen Ravenstraat 98 Leuven
10.30u. Sint Carolus Kleine Langeveld 34 Holsbeek-Attenhoven
11.00u. Kapel Leo XIII Vesaliusstraat 2 Leuven Frans
11.00u. Sint Geertrui Halfmaartstraat Leuven
11.00u. Sint Martinus Pastoor Legrandstraat Wilsele-Dorp
11.00u. Jezuïeten Waversebaan 220 Heverlee
11.00u. Sint Jan de Doper (UP) Groot Begijnhof Leuven
11.00u. Picpussen Pater Damiaanplein Leuven
11.00u. Sint Jan Evangelist (Park) Abdijdreef Heverlee
11.15u. Sint Michiel Naamsestraat 57A Leuven
11.15u.(2) Sint Michiel Naamsestraat 57A Leuven Ned/Sp
(2)  alleen de 1ste zondag van de maand in het Nederlands en Spaans
12.00u. Sint Michiel Naamsestraat 57A Leuven Spaans
13.00u. Sint Lambertus Waversebaan 68 Heverlee Pools
17.00u. Sint Lambertus Waversebaan 68 Heverlee
17.00u. Sint Pieter Grote markt Leuven
18.15u.(8) Sint Jan Evangelist (Park) Abdijdreef Heverlee
(8) avondgebed
9.30u Sint Kwinten Naamsesstraat 160bis Leuven
9.30u Sint Kwinten Naamsesstraat 160bis Leuven Engels
Overeenkomstig verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, delen wij u mee dat uw contactgegevens worden opgenomen in een bestand van geinteresseerden in het werk van het dekenaat Leuven. De houder van het bestand, VZW VPW Dekenaat Leuven, is gevestigd te 3000 Leuven, Amerikalaan 29, tel: 016 22 47 42, mail: secretariaat@kerkleuven.be. De geregistreerde gegevens stellen ons in staat u formulieren en publicaties toe te sturen met betrekking tot onze pastorale en caritatieve doelstellingen. U kan te allen tijden uw toestemming tot de verwerking van uw persoonsgegevens herroepen. Met inachtneming van artikel 13 tot en met 21 van voornoemde verordening heeft u het recht op informatie en toegang tot uw gegevens, recht van inzage, recht op correctie, recht om te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen, recht op beperking van de verwerking, recht op overdraagbaarheid van uw gegevens. Uw persoonsgegevens kunnen worden meegedeeld aan dienstverleners die wij raadplegen om de gegevens te kunnen verwerken. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer wanneer u van mening bent dat uw persoonsgegevens niet verwerkt werden conform de relevante wetgevende bepalingen. Functionaris voor de gegevensbescherming: De secretaris-generaal van de Bisschoppenconferentie van België Adres: Interdiocesaan Centrum vzw, Guimardstraat 1, 1040 Brussel Tel: 02/507 05 93 E-mail: ce.belgica @interdio.be.
 © webstek Dekenaat Leuven - 2008 ~ 2021  | gewijzigd op: 12-11-2018
interne verwijzing met mogelijk interne layout interne verwijzing met eigen webbeheer eigen webbeheer