Katholieke Kerk in en om Leuven

Welkom op de webstek voor de geloofsgemeenschappen in en rond Leuven

Biechten ~ Beichte ~ Confessions ~ Confessioni ~ Confesiones
Sint-Pieterskerk Grote markt 3000 Leuven
Biechtgelegenheid
Biechten in het Nederlands:
- Elke dinsdag van 11.00u. tot 13.00u. door E.H. Tyberghein (of vervanger)
- Elke vrijdag van 11.00u. tot 13.00u. door E.H. Leirens (of vervanger)
- Elke zaterdag van 11.00u. tot 13.00u. door E.H. Leirens (of vervanger)
Beichte auf Deutsch:
- Jeden Dienstag von 11.00u. bis 13.00u. durch E.H. Tyberghein (oder Vertreter)
Confessions in English:
- Each Tuesday from 11.00u. to 13.00u. by Fr. Karlo (or substitute)
- Each Friday from 11.00u. to 13.00u. by Fr. Jacques (or substitute)
- Each Saterday from 11.00u. to 13.00u. by Fr. Jacques (or substitute)
Confessions en Français:
- Chaque mardi de 11.00u. à 13.00u. par abbé Tyberghien (ou remplaçant)
- Chaque vendredi de 11.00u. à 13.00u. par abbé Leirens (ou remplaçant)
- Chaque samedi de 11.00u. à 13.00u. par abbé Leirens (ou remplaçant)
Confesiones en Castellano:
- Cada viernes y sábado de 11.00u. a 13.00u. por Don Jacques (ou suplente)
Confessioni in Italiano:
- Ogni martedi dalle 11.00u. a 13.00u. da Don Karlo (o supplente)
- Ogni venerdi dalle 11.00u. a 13.00u. da Don Jacques (o supplente)
- Ogni sabato dalle 11.00u. a 13.00u. da Don Jacques (o supplente)
Overeenkomstig verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, delen wij u mee dat uw contactgegevens worden opgenomen in een bestand van geinteresseerden in het werk van het dekenaat Leuven. De houder van het bestand, VZW VPW Dekenaat Leuven, is gevestigd te 3000 Leuven, Amerikalaan 29, tel: 016 22 47 42, mail: secretariaat@kerkleuven.be. De geregistreerde gegevens stellen ons in staat u formulieren en publicaties toe te sturen met betrekking tot onze pastorale en caritatieve doelstellingen. U kan te allen tijden uw toestemming tot de verwerking van uw persoonsgegevens herroepen. Met inachtneming van artikel 13 tot en met 21 van voornoemde verordening heeft u het recht op informatie en toegang tot uw gegevens, recht van inzage, recht op correctie, recht om te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen, recht op beperking van de verwerking, recht op overdraagbaarheid van uw gegevens. Uw persoonsgegevens kunnen worden meegedeeld aan dienstverleners die wij raadplegen om de gegevens te kunnen verwerken. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer wanneer u van mening bent dat uw persoonsgegevens niet verwerkt werden conform de relevante wetgevende bepalingen. Functionaris voor de gegevensbescherming: De secretaris-generaal van de Bisschoppenconferentie van België Adres: Interdiocesaan Centrum vzw, Guimardstraat 1, 1040 Brussel Tel: 02/507 05 93 E-mail: ce.belgica @interdio.be.
 © webstek Dekenaat Leuven - 2008 ~ 2024  | gewijzigd op: 05-12-2020
interne verwijzing met mogelijk interne layout interne verwijzing met eigen webbeheer eigen webbeheer