Katholieke Kerk in en om Leuven

Welkom op de webstek voor de geloofsgemeenschappen in en rond Leuven


1. Geloofsgemeenschap
2. Ligging
3. Eucharistievieringen
4. Doop
5. Huwelijk
6. Boete en biechtviering
7. Uitvaartplechtigheden
8. Kalender
9. Federatieploeg
10.Religieuzen
11.Kerk+Leven
12.Nieuws in beeld

Pastorale zone pastoor:
Gerben Zweers
016 38 71 67 pastoorzweers@gmail.com


Deken:
Patrick Maervoet

Aartsbisdom Mechelen Brussel
Vicariaat Vlaams-Brabant en Mechelen
0460 95 63 73
Vandenbemptlaan 2
3001, Heverlee
patrick.maervoet@vlbm.be

Pastorale zone Heverlee
Informatie via kerknet.be   

EUCHARISTIEVIERINGEN IN BEPERKTE KRING

Sinds 1 november zijn de vieringen in ons land onderhevig aan coronamaatregelen en is het aantal aanwezigen in de kerk beperkt tot 15 personen.

Vanaf 8 mei is het mogelijk met 50 mensen buiten te vieren. Van deze mogelijkheid willen we gebruik maken vanaf Hemelvaart.
De viering van 11.30 uur zal dan plaatsvinden achter de kerk van Onze Lieve Vrouw van Troost in de tuin. U moet zich nog steeds inschrijven. We zullen het gedeeltelijk onder een tent doen, maar mocht het regenen of felle zon zijn, neemt u vooral een paraplu mee. Voor de rest zorgen wij.
Ingang is via het pad tussen de kerk en zaal Pakenhof: gewoon naar achteren stappen. De viering van 14.30 uur komt dan te vervallen.

Dit betekent dat er iedere zondag een viering is om 11.30 uur in de tuin en 16.00 uur in de kerk van Onze Lieve Vrouw van Troost aan de Pakenstraat 65 in Heverlee.


Omdat er een maximum is moet u zich wel van tevoren inschrijven bij pastoor Gerben Zweers.

Dit kan via mail naar pastoorzweers @gmail.com ( bij voorkeur ) of per telefoon 016387167.

Van harte welkom!
Deze tijden gelden totdat er weer een verandering is in de coronamaatregelen.

Pastoor Gerben Zweers,


IEDERE DAG ROZENKRANSGEBED - OPROEP VAN DE PAUS
In de maand mei zal er iedere dag het rozenkransgebed zijn. Dit doen we speciaal om met Maria te bidden ter beëindiging van de pandemie. Paus Franciscus heeft alle katholieken in de wereld gevraagd daar speciaal voor te bidden.
Dat gebeurt in de kerk van OLV van Troost in Heverlee:

  maandag 10u40
  dinsdag, woensdag en donderdag 18u40
  vrijdag 10u40
  zaterdag 18u40 en
  zondag 15u30.

Wees welkom!

Pastoor Gerben Zweers,

BIJBELBABBEL

Gedurende de Veertigdagen heb ik een drietal bijeenkomsten georganiseerd rond de bijbel. Deze bijeenkomsten vonden plaats via Skype omdat we vanwege de Coronamaatregelen niet bij elkaar mochten komen.
Omdat iedereen er plezier en verdieping aan beleefde ga ik ze voortzetten, en dat eens per maand. Iedere laatste woensdag van de maand is er een Bijbelbabbel van 20.30-21.45 uur waarin we ingaan op een bepaald Bijbelverhaal en daar met elkaar over praten.Ook als u maar 1 keer mee kunt doen is dat niet erg.

U kunt zich bij mij opgeven via, pastoorzweers @gmail.com

De data zijn 28 april, 26 mei en 30 juni.

Pastoor Gerben Zweers,


DE GROENE BOOG:
EEN NIEUWE LOOT AAN DE ZORGSTAM
DE GROENE BOOG:
EEN NIEUWE LOOT AAN DE ZORGSTAM
Sinds anderhalf jaar is er een nieuw woonzorgcentrum in Heverlee. Het oude klooster van de dochters der Liefde, ( de ‘Witkappen’ ) en de oude Sint-Lambertusschool is verbouwd tot een woonzorgcentrum voor 77 bewoners en 10 assistentiewoningen. Daarnaast is er ook een school en een kinderdagverblijf. Het ligt aan de Jules Vandenbemptlaan 12, naast de pastorie van de Sint- Lambertuskerk, in Heverlee. Het is een mooie plek voor een rustige oude dag. Op welke manier kan de kerk actief en aanwezig zijn in het woonzorgcentrum, zeker als het een huis is zonder katholieke oorsprong?
...
roepingenzondag

In het kader van roepingenzondag het verhaal dat een van de broeders augustijnen in de kerk verteld heeft

Blijf verbonden


Overdenking over Johannes 15,1-8 door pastoor Gerben Zweers

Wiljemijnlittekenzienzondag
Overdenking over Johannes 20,19-31 door pastoor Gerben Zweers
Ren je rot

Ren je rot
Overdenking bij het Paasevangelie door pastoor Gerben Zweers

1. Geloofsgemeenschap

1. Sint Michiel en Sint Renelde Sint-Renildisplein Heverlee
2. Sint Lambertus Waversebaan 68 Heverlee
3. Sint Jan Evangelist (Park) Abdijdreef Heverlee
4. Onbevlekte Hart van Maria (Terbank) Tervuursesteenweg 78 Heverlee
5. O.-L.-Vrouw van Troost Pakenstraat 65 Heverlee
6. Jezuïeten Waversebaan 220 Heverlee
7. Dominicanen (Filosofenfontein) Waversebaan 352 Heverlee

Pastorale zone Heverlee

2. Ligging
3. Eucharistievieringen (Heverlee)
Plaats maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag
Sint Michiel en Sint Renelde              09.00u.
Sint Lambertus              17.00u.
Sint Lambertus Pools          20.00u.(5)    13.00u.
(5) 1ste vrijdag van de maand
Sint Lambertus    19.00u.(4)    19.00u.(4)    17.00u.  10.30u.
(4) weekkapel
Sint Jan Evangelist (Park)  ..  07.30u. (7)    07.30u. (7)  07.30u. (7)  08.00u. (7)  
(7) ochtendgebed
Sint Jan Evangelist (Park)  .  09.00u.  18.30u.  07.50u.  07.30u.  09.00u.  11.00u.
Sint Jan Evangelist (Park)  18.15u.(8)    18.15u.(8)  18.15u.(8)      18.15u.(8)
(8) avondgebed
Onbevlekte Hart van Maria (Terbank)            18.30u.  
O.-L.-Vrouw van Troost  18.00u.(6)  18.00u.(6)  18.00u.(6)  18.00u.(6)  18.00u.(6)  18.00u.(6)  10.00u.
(6) convent
Jezuïeten              11.00u.
Dominicanen (Filosofenfontein)              10.30u.
4. Doop
Om een zinvolle doopviering mogelijk te maken, is er in de federaties Leuven, Heverlee en Bertem een team gevormd van pastores en doopcatechisten die zich voorbereid hebben om ouders te begeleiden naar het doopsel.
Het volgen van dit vormingsmoment is noodzakelijk om te kunnen deelnemen aan een doopviering.
Voor het Dekenaat Heverlee gaat dit door in de Goudbloemstraat 28 , 3000 Leuven.
De bijeenkomst begint om 9.30u en eindigt om 12.00u en bestaat uit 2 delen:

 1. Er wordt gestart met een groepsgesprek rond het waarom van de doop.
 2. Nadien worden de onderdelen van de doopviering overlopen en de symbolen en riten geduid.

Gebruik het doopvoorbereiding en doopviering formulier voor online registratie .

Vervolgens wordt er telefonisch contact met u opgenomen.
Elke parochie heeft specifieke afspraken in verband met individuele of gemeenschappelijke dopen.

5. Huwelijk
Trouw beloven in goede en kwade, bij ziekte en gezondheid, in armoede en rijdom, het schrikt sommige mensen af. Zal deze eeuwige trouw standhouden? Meer dan anders is het zinvol om bij een dergelijke beslissing God's zegen te vragen. Aarzel niet en neem contact met ons op en schrijf in via deze website onder de navigatieknop "formulieren" of via huwelijkaanvraag. De formulieren komen automatisch bij de federatieverantwoordelijken terecht die dan met u contact opnemen.
6. Boete- en biechtviering
Verzoening vragen en krijgen is een bijzonder gebeuren in de kerkgemeenschap. Het biedt je nieuwe kansen en bevrijding. Voor Kerstmis en voor Pasen, bieden de verschillende parochies biecht-en boetevieringen aan. Dit wordt bij de ingang van de verschillende kerken en in het parochieblad aangekondigd.
7. Uitvaartplechtigheden
Als christenen nemen we afscheid van onze dierbaren met een uitvaartplechtigheid. Deze plechtigheid wordt geleid door een priester of gebedsleid(st)er. Een gebedsleid(st)er of priester komt op rouwbezoek bij de familie, zorgt voor de viering en houdt de homilie.
Karel Demarsin, coördinator uitvaarten
Begrafenis@kerkleuven.be
0471 31 13 99
8. Agenda
9. Federatieploeg
Chris Coppens (Terbank) ChrisCoppens47@hotmail.com 016 23 87 24
Paul Debecker (Sint-Lambertus) Paul.Debecker@gmail.com 016 23 36 65
Maria Lorent (Terbank) MariaLorent@hotmail.com 0484 10 42 82
Uma Wijnants (Park) UW@kerkinnood.be 0497 53 29 74
10. Religieuzen
Religieuzen in onze federatie
Annuntiaten (H.Hartinstituut) Naamsesteenweg 302, Heverlee 016 40 61 80
Dochters der Liefde van de H. Vincentius Vandenbemptlaan 12, Heverlee 016 22 63 81
Missionarissen van het Onbevlekte Hart van Maria (ICM-Zusters, De Jacht) Groenstraat 26, Heverlee 016 23 84 20
Zusters van de H. Harten (picpussinen) Priorijlaan 14, Heverlee 016 22 92 03
Zusters van Don Bosco Groenveldstraat 42, Heverlee 016 23 61 50
Augustijnen Pakenstraat 65, Heverlee 016 40 44 60
Dominicanen (Filosofenfontein) Waversebaan 352, Heverlee 016 40 73 40
Jezuïeten Waversebaan 220, Heverlee 016 40 40 21
Norbertijnen Abdij van Park 7, Heverlee 016 40 36 40
Missionarissen van Steyl Waversebaan 168, Heverlee 016 40 24 40
Priesters van het H.Hart Leopold III-laan 27, Heverlee 016 40 58 40
Salesianen van Don Bosco Naamsesteenweg 37, Heverlee 016 22 39 35
11. Kerk+Leven (parochieblad)
Word je graag wekelijks geïnformeerd over onze activiteiten of over het wel en wee van onze grotere kerkgemeenschap, dan kun je ook een abonnement nemen op ons parochieblad
12. Nieuws in beeld
Pastorale zone in beeld 2017
Pastorale zone startviering in beeld 2016

Overeenkomstig verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, delen wij u mee dat uw contactgegevens worden opgenomen in een bestand van geinteresseerden in het werk van het dekenaat Leuven. De houder van het bestand, VZW VPW Dekenaat Leuven, is gevestigd te 3000 Leuven, Amerikalaan 29, tel: 016 22 47 42, mail: secretariaat@kerkleuven.be. De geregistreerde gegevens stellen ons in staat u formulieren en publicaties toe te sturen met betrekking tot onze pastorale en caritatieve doelstellingen. U kan te allen tijden uw toestemming tot de verwerking van uw persoonsgegevens herroepen. Met inachtneming van artikel 13 tot en met 21 van voornoemde verordening heeft u het recht op informatie en toegang tot uw gegevens, recht van inzage, recht op correctie, recht om te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen, recht op beperking van de verwerking, recht op overdraagbaarheid van uw gegevens. Uw persoonsgegevens kunnen worden meegedeeld aan dienstverleners die wij raadplegen om de gegevens te kunnen verwerken. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer wanneer u van mening bent dat uw persoonsgegevens niet verwerkt werden conform de relevante wetgevende bepalingen. Functionaris voor de gegevensbescherming: De secretaris-generaal van de Bisschoppenconferentie van België Adres: Interdiocesaan Centrum vzw, Guimardstraat 1, 1040 Brussel Tel: 02/507 05 93 E-mail: ce.belgica @interdio.be.
 © webstek Dekenaat Leuven - 2008 ~ 2021  | gewijzigd op: 12-05-2021
interne verwijzing met mogelijk interne layout interne verwijzing met eigen webbeheer eigen webbeheer