Katholieke Kerk in en om Leuven

Welkom op de webstek voor de geloofsgemeenschappen in en rond Leuven


1. Geloofsgemeenschap
2. Ligging
3. Eucharistievieringen
4. Doop
5. Huwelijk
6. Boete en biechtviering
7. Uitvaartplechtigheden
8. Kalender
9. Federatieploeg
10.Religieuzen
11.Kerk+Leven
12.Nieuws in beeld

Pastorale zone pastoor:
Gerben Zweers
016 38 71 67 pastoorzweers@gmail.com


Deken:
Patrick Maervoet

Aartsbisdom Mechelen Brussel
Vicariaat Vlaams-Brabant en Mechelen
0460 95 63 73
Vandenbemptlaan 2
3001, Heverlee
patrick.maervoet@vlbm.be

Pastorale zone Heverlee
Informatie via kerknet.be   

BIJBELGESPREKSAVONDEN: LEREN OVER DE WOORDEN

Iedere zondag klinken in onze vieringen de woorden uit de bijbel. Soms raken ze je meteen, soms moet je er wat verder over nadenken. Een andere keer irriteren ze je, of zegt het je niets. Met deze woorden vormen we al 2000 jaar een gemeenschap die zich door die woorden laat inspireren. Om wat verder te duiken in de teksten van het evangelie organiseert pastoor Gerben Zweers maandelijks een bijbelgespreksavond. Je hoeft er niet heel geleerd voor te zijn, of al heel veel weten, of heel gelovig. Wel een open hart en open oren.

We komen samen op de laatste woensdag van de maand van 20.00-22.00 uur in de pastorie van de Sint Lambertus, Jules van de Bemptlaan 2. Dit doen we, startend vanaf oktober, tot en met juni, behalve in de maand december. U kunt zich bij pastoor Gerben Zweers opgeven via, pastoorzweers @gmail.com

De data zijn 27 oktober, 24 november 2021
26 januari 2022 , 23 februari , 30 maart , 27 aril , 25 mei , 29 juni

Pastoor Gerben Zweers,TIENERS OP KAMP MET PASTOOR GERBEN

Ieder jaar organiseer ik een kamp voor tieners in de leeftijd van 12 tot en met 16 jaar. Het is niet georganiseerd vanuit de Scouts, de Chiro of de IJD. Ik verzamel tieners om me heen die ik ken of nog niet ken, die op basis van geloof en sportiviteit een leuke week willen hebben en vriendschappen willen aangaan. Dat lukt me gelukkig al meer dan twintig jaar. Ook dit jaar organiseerde ik een tienerkamp, en dit keer in Herentals. Met 17 tieners en 5 leiders hadden we weer een heerlijke week.

Hoe ziet zo’n week er uit? We kamperen op een terrein van de scouts. De tieners kennen elkaar soms van vorig jaar en soms ook niet. Er worden groepjes gevormd en met dit groepje kook je, doe je de sportdag en loop je de trektocht.

Op de eerste volle dag was er een eucharistieviering buiten. Daarna maakte iedere groep zijn eigen vlag en verzon een naam. De rest van de dag doen we allerlei spellen om elkaar beter te leren kennen. Dat kan modder-twister zijn, eendjes hengelen of een stok-estafette-met-hindernissen. Er is ook een hindernissenbaan.

Op de twee volgende dagen is er een trektocht. Dat vinden de tieners best spannend, want zo’n zware rugzak is niet niets en hoever gaan we lopen? Helaas regende het dit jaar de eerste dag de hele tijd, maar gelukkig leed het humeur er niet onder. De bossen rondom Herentals zijn ook prachtig. Een bijzonderheid bij de trektocht is ook dat we een schuilbivak maken ergens op een stukje land. Dat betekent dat de tieners met zeilen, touwen, haringen en stokken zelf een tent maken. Vanwege de regen bemoeide de leiding zich er nu meer mee, en er stond een prachtig bivak. Iedereen sliep als een roos en bleef droog.

De volgende dag liepen ze verder. Ze kregen ook geld mee om zelf boodschappen te doen. ’s Avonds was er weer een avondspel met catechese.

De dag daarop gingen we kanoën op de kleine Nete. Een leuk, stromend riviertje, en ook niet te ver zodat iedereen vermoeid zou worden. ’s Avonds was er weer een eucharistieviering met weer een spel, zoals Levend Stratego en een Sluipspel. Wat je iedere keer ziet na de trektocht, is dat de tieners opener zijn geworden naar elkaar en elkaar meer opzoeken. De beproeving van de trektocht samen ondergaan is echt vormend: nu zijn het groepen geworden en sommigen worden vrienden.

De dag daarna gingen we klimmen in een klimbos. Dat is heerlijk: iedereen zoekt een parcours uit op zijn of haar eigen niveau. Omdat er ook Nederlandse kinderen bij waren, en die voordat ze de grens over gaan nog een antigeentest moesten ondergaan, moesten we daar ook nog tijd voor inruimen. Dat is lastig en een gedoe, maar het moest (en iedereen was negatief). In de avond was er weer een mis en daarna de barbecue en ontspannen bij het kampvuur zitten.

De laatste dag werd alles afgebroken en opgeruimd. Na het opruimen gingen we samen zwemmen. Daarna was het kamp toch echt ten einde. Maar … gelukkig is er altijd een reünie, en volgend jaar weer opnieuw een tienerkamp!

Pastoor Gerben Zweers, parochiefederatie Heverlee

"Het kamp was heel leuk. Op kamp leer je veel nieuwe mensen kennen die tussen 12 en 16 jaar zijn. Iedereen had hetzelfde geloof en niemand schaamde zich daarvoor. Er waren veel leuke activiteiten die we deden. We waren op het tweedaagse tocht en dat was heel leuk en gezellig want we sliepen met zijn allen onder een zeil. En misschien tot volgend jaar en we hopen dat volgend jaar meer kinderen zullen zijn.

Groetjes, Weronika uit Kessel-Lo”


WARLITO WORDT DIAKEN

Het afgelopen jaar heeft Warlito Borja stage gelopen in onze parochiefederatie. Door de coronamaatregelen kon dit maar zeer beperkt zijn, en betrof dit met name de liturgie in de kerken waarin nog gevierd werd. Zijn pastorale stage was er op gericht om wat meer handvatten te krijgen hoe actief te zijn in een Vlaamse parochie. Warlito is al actief als docent op de middelbare school en pastoraal actief voor defensie voor de NAVO in Brunssum. Hij woont in onze parochie, is getrouwd en heeft een kindje.

Kardinaal De Kesel heeft zijn vorming goedgekeurd en op 4 december zal hij om 15.00 uur diaken worden gewijd. We zijn daar zeer verheugd om. De komende tijd zal hij, nu de maatregelen verminderd zijn, actief blijven in onze parochiefederatie.

Pastoor Gerben Zweers,


PASTORAAL TEAM

Vorig jaar konden we berichten dat pater Przemek Plata osa aangesteld zou worden als medewerkend priester in onze parochiefederatie. Vanwege de coronamaatregelen kon u nog weinig kennis maken. Om persoonlijke redenen heeft hij zich teruggetrokken als medewerkend priester. Dat betekent dat het huidige pastorale team zal bestaan uit pastoor Gerben Zweers en parochiemedewerkster Chris Coppens. Wel zullen de priesters Przemek Plata, Laurent Kliba en Willy van Soom met enige regelmaat ingeroosterd worden.

Pastoor Gerben Zweers,VIERINGEN VAN DE EERSTE COMMUNIE EN VORMSEL IN HET NAJAAR

Door de coronamaatregelen zijn alle vieringen van de eerste communie en het vormsel uitgesteld naar het najaar. Door de versoepelingen kunnen de catechesebijeenkomsten ook weer wat live plaatsvinden. De data van de vieringen zijn de volgende:
Eerste Communie 2021
Nr. Geloofsgemeenschap Dag Datum Viering Plaats
1.Terbank zaterdag25 september 2021 om 10u30Eerste Communie Terbank Heverlee
2.Sint-Lambertus zondag10 oktober 2021 om 10u30Eerste Communie Sint-LambertuskerkHeverlee
3.O.L.Vr.Troost zondag19 september 2021 om 10 uur Eerste Communie groep 2020 O.L.Vr. van Troostkerk Heverlee
4.O.L.Vr.Troost zondag3 oktober 2021 om 10 uurEerste Communie groep 2021 O.L.Vr. van Troostkerk Heverlee
Vormsel 2021
Nr. Geloofsgemeenschap Dag Datum Viering Plaats
1.Terbank zaterdag5 juni 2021 om 16 uur Plechtige Geloofsbelijdenis Terbank Heverlee
2Terbank zaterdag2 oktober 2021 om 14 uur Vormsel Terbank Heverlee
3O.L.Vr.Troost
Sint Lambertus
zondag12 september 2021 om 10 uur Plechtige Geloofsbelijdenis O.L.Vr. van Troostkerk Heverlee
4O.L.Vr.Troost
Sint Lambertus
zaterdag2 oktober 2021 om 16 uurVormsel O.L.Vr. van Troostkerk Heverlee

Dat zijn heel veel vieringen in een korte tijd in het najaar en we hopen dat we in het nieuwe jaar weer in het normale ritme komt.

Pastoor Gerben Zweers,


Het grote conflict:
RELIGIEUS FAKE NEWS
Het grote conflict: RELIGIEUS FAKE NEWS

In de Ritakapel van de kerk OLV van Troost vond ik een aantal boeken. De kerk is dagelijks open dus iedereen kan daar wat achter laten. Een van de boeken was een bijbel, het andere was een voor mij onbekend boek met de titel ‘Het grote conflict’ op de kaft, met daarop foto’s van het Colosseum, de Sint-Pieter, Maarten Luther en het Vrijheidsbeeld. Wie zou dit in de kapel hebben achtergelaten? En waarom?

Daar kwam ik al snel achter. Het boek was door een protestantse dame geschreven. Het grote thema in het boek was dat er verschillende krachten zijn, van de duisternis en van het licht, van de duivel en van God. Op alle mogelijkheden komt dat aan het licht en u kunt het al raden, de tijd van de middeleeuwen was er een van grootse duisternis, met de heerschappij en macht van pausen die de mensen schijnwaarheden zouden verkondigen. Maar toen, met de komst van Luther, kwam het licht, want iedereen kon de bijbel nu zelf lezen. Geen paus of kerk die je in duisternis hield, maar het licht van de genade om zelf de bijbel tot je te nemen. De bedoeling van degene die het boek had neergelegd was duidelijk: jullie leven als katholieken nog steeds in de duisternis, en het wordt tijd dat jullie in het Licht van God treden.

Nu houd ik van geschiedenis, en een voordeel van het lezen van (goede) geschiedenisboeken, is dat het je helpt om een juist en weloverwogen oordeel te vormen. Met name over populaire aannames, over meningen die doorgegeven worden en die we aannemelijk vinden omdat ze ons meestal ook goed uitkomen. En laat ik eerlijk zijn: dat vraagt ook eerlijkheid bij mijzelf. Zo wordt vaak gezegd dat men in de Middeleeuwen de bijbel niet las, of niet mocht lezen, en dat pas met Luther de bijbel in de landstaal verscheen. Het is altijd genuanceerder. In 1361 verscheen al de Hernse bijbel, nog wel gebaseerd op het Latijn en niet het Grieks en Hebreeuws, en in 1477, dus 40 jaar voor de Reformatie, werd de Delftse Bijbel gedrukt. Zeker in de 15de eeuw had je rijke burgers die het zich konden veroorloven een bijbel aan te schaffen en deze ook lazen. Vergeten we niet dat het tot de komst van de boekdrukkunst ongelofelijk duur was om een bijbel te kopen.

En zo blijft er wel meer ‘nieuws’ de ronde doen dat altijd genuanceerder ligt, of gewoon onwaar is. De Middeleeuwers dachten dat de aarde plat was. Echt? Bij de schrijvers Dante en Chaucer is de aarde een bol en alle wetenschappers uit de Middeleeuwen gingen er van uit dat de aarde een bol is. Waarom wij dat toch denken? Omdat veel schrijvers in de 19de eeuw vonden dat de Middeleeuwen maar een donkere tijd was, waarin de katholieke kerk de mensen dom hield, en als uitdrukking daarvan werd overal door hen verkondigd dat de Middeleeuwers dachten dat de aarde plat was.

“Zegt maar: Zijn leerlingen zijn Hem in de nacht komen stelen terwijl wij sliepen. 14En mocht dit soms de landvoogd ter ore komen, dan zullen wij hem wel kalmeren en er voor zorgen dat gij geen last krijgt.” 15Zij namen het geld aan en deden zoals hun voorgezegd was. Dit verhaal is onder de Joden verder verteld tot op de dag van vandaag.” (Mat. 28,13-15) Dat lezen we aan het einde van het Matteüsevangelie als de soldaten bij het graf merken dat het graf van Jezus leeg is. We lezen het op Tweede Paasdag in de kerk. Ons grootste geloofsmysterie wordt teruggebracht tot weloverwogen ‘fake-news’, ‘nepnieuws’ dus er is niets nieuws onder de zon. Het blijft altijd goed je bronnen te onderzoeken, en je kop niet gek te maken. Toch?

Pastoor Gerben Zweers, Parochiefederatie Heverlee.
...


Over Farizeeërs en vegetariërs


Over Farizeeërs en vegetariërs Overdenking op Marcus 7, 1-8. 14-15. 21-23
door pastoor Gerben Zweers
Groeien door los te laten


Groeien door los te laten Overdenking bij Marcus 6,7-13
door pastoor Gerben Zweers
Recollectiones Fruit van God deel 2


Inleiding, bezinning over de vruchten van de heilige Geest, Galaten 5,22
door pastoor Gerben Zweers

1. Geloofsgemeenschap

1. Sint Michiel en Sint Renelde Sint-Renildisplein Heverlee
2. Sint Lambertus Waversebaan 68 Heverlee
3. Sint Jan Evangelist (Park) Abdijdreef Heverlee
4. Onbevlekte Hart van Maria (Terbank) Tervuursesteenweg 78 Heverlee
5. O.-L.-Vrouw van Troost Pakenstraat 65 Heverlee
6. Jezuïeten Waversebaan 220 Heverlee
7. Dominicanen (Filosofenfontein) Waversebaan 352 Heverlee

Pastorale zone Heverlee

2. Ligging
3. Eucharistievieringen (Heverlee)
Plaats maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag
Sint Michiel en Sint Renelde              09.00u.
Sint Lambertus              17.00u.
Sint Lambertus Pools          20.00u.(5)    13.00u.
(5) 1ste vrijdag van de maand
Sint Lambertus    19.00u.(4)    19.00u.(4)    17.00u.  10.30u.
(4) weekkapel
Sint Jan Evangelist (Park)  ..  07.30u. (7)    07.30u. (7)  07.30u. (7)  08.00u. (7)  
(7) ochtendgebed
Sint Jan Evangelist (Park)  .  09.00u.  18.30u.  07.50u.  07.30u.  09.00u.  11.00u.
Sint Jan Evangelist (Park)  18.15u.(8)    18.15u.(8)  18.15u.(8)      18.15u.(8)
(8) avondgebed
Onbevlekte Hart van Maria (Terbank)            18.30u.  
O.-L.-Vrouw van Troost  18.00u.(6)  18.00u.(6)  18.00u.(6)  18.00u.(6)  18.00u.(6)  18.00u.(6)  10.00u.
(6) convent
Jezuïeten              11.00u.
Dominicanen (Filosofenfontein)              10.30u.
4. Doop
Om een zinvolle doopviering mogelijk te maken, is er in de federaties Leuven, Heverlee en Bertem een team gevormd van pastores en doopcatechisten die zich voorbereid hebben om ouders te begeleiden naar het doopsel.
Het volgen van dit vormingsmoment is noodzakelijk om te kunnen deelnemen aan een doopviering.
Voor het Dekenaat Heverlee gaat dit door in de Goudbloemstraat 28 , 3000 Leuven.
De bijeenkomst begint om 9.30u en eindigt om 12.00u en bestaat uit 2 delen:

  1. Er wordt gestart met een groepsgesprek rond het waarom van de doop.
  2. Nadien worden de onderdelen van de doopviering overlopen en de symbolen en riten geduid.

Gebruik het doopvoorbereiding en doopviering formulier voor online registratie .

Vervolgens wordt er telefonisch contact met u opgenomen.
Elke parochie heeft specifieke afspraken in verband met individuele of gemeenschappelijke dopen.

5. Huwelijk
Trouw beloven in goede en kwade, bij ziekte en gezondheid, in armoede en rijdom, het schrikt sommige mensen af. Zal deze eeuwige trouw standhouden? Meer dan anders is het zinvol om bij een dergelijke beslissing God's zegen te vragen. Aarzel niet en neem contact met ons op en schrijf in via deze website onder de navigatieknop "formulieren" of via huwelijkaanvraag. De formulieren komen automatisch bij de federatieverantwoordelijken terecht die dan met u contact opnemen.
6. Boete- en biechtviering
Verzoening vragen en krijgen is een bijzonder gebeuren in de kerkgemeenschap. Het biedt je nieuwe kansen en bevrijding. Voor Kerstmis en voor Pasen, bieden de verschillende parochies biecht-en boetevieringen aan. Dit wordt bij de ingang van de verschillende kerken en in het parochieblad aangekondigd.
7. Uitvaartplechtigheden
Als christenen nemen we afscheid van onze dierbaren met een uitvaartplechtigheid. Deze plechtigheid wordt geleid door een priester of gebedsleid(st)er. Een gebedsleid(st)er of priester komt op rouwbezoek bij de familie, zorgt voor de viering en houdt de homilie.
Karel Demarsin, coördinator uitvaarten
Begrafenis@kerkleuven.be
0471 31 13 99
8. Agenda
9. Federatieploeg
Chris Coppens (Terbank) ChrisCoppens47@hotmail.com 016 23 87 24
Paul Debecker (Sint-Lambertus) Paul.Debecker@gmail.com 016 23 36 65
Maria Lorent (Terbank) MariaLorent@hotmail.com 0484 10 42 82
Uma Wijnants (Park) UW@kerkinnood.be 0497 53 29 74
10. Religieuzen
Religieuzen in onze federatie
Annuntiaten (H.Hartinstituut) Naamsesteenweg 302, Heverlee 016 40 61 80
Dochters der Liefde van de H. Vincentius Vandenbemptlaan 12, Heverlee 016 22 63 81
Missionarissen van het Onbevlekte Hart van Maria (ICM-Zusters, De Jacht) Groenstraat 26, Heverlee 016 23 84 20
Zusters van de H. Harten (picpussinen) Priorijlaan 14, Heverlee 016 22 92 03
Zusters van Don Bosco Groenveldstraat 42, Heverlee 016 23 61 50
Augustijnen Pakenstraat 65, Heverlee 016 40 44 60
Dominicanen (Filosofenfontein) Waversebaan 352, Heverlee 016 40 73 40
Jezuïeten Waversebaan 220, Heverlee 016 40 40 21
Norbertijnen Abdij van Park 7, Heverlee 016 40 36 40
Missionarissen van Steyl Waversebaan 168, Heverlee 016 40 24 40
Priesters van het H.Hart Leopold III-laan 27, Heverlee 016 40 58 40
Salesianen van Don Bosco Naamsesteenweg 37, Heverlee 016 22 39 35
11. Kerk+Leven (parochieblad)
Word je graag wekelijks geïnformeerd over onze activiteiten of over het wel en wee van onze grotere kerkgemeenschap, dan kun je ook een abonnement nemen op ons parochieblad
12. Nieuws in beeld
Pastorale zone in beeld 2017
Pastorale zone startviering in beeld 2016

Overeenkomstig verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, delen wij u mee dat uw contactgegevens worden opgenomen in een bestand van geinteresseerden in het werk van het dekenaat Leuven. De houder van het bestand, VZW VPW Dekenaat Leuven, is gevestigd te 3000 Leuven, Amerikalaan 29, tel: 016 22 47 42, mail: secretariaat@kerkleuven.be. De geregistreerde gegevens stellen ons in staat u formulieren en publicaties toe te sturen met betrekking tot onze pastorale en caritatieve doelstellingen. U kan te allen tijden uw toestemming tot de verwerking van uw persoonsgegevens herroepen. Met inachtneming van artikel 13 tot en met 21 van voornoemde verordening heeft u het recht op informatie en toegang tot uw gegevens, recht van inzage, recht op correctie, recht om te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen, recht op beperking van de verwerking, recht op overdraagbaarheid van uw gegevens. Uw persoonsgegevens kunnen worden meegedeeld aan dienstverleners die wij raadplegen om de gegevens te kunnen verwerken. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer wanneer u van mening bent dat uw persoonsgegevens niet verwerkt werden conform de relevante wetgevende bepalingen. Functionaris voor de gegevensbescherming: De secretaris-generaal van de Bisschoppenconferentie van België Adres: Interdiocesaan Centrum vzw, Guimardstraat 1, 1040 Brussel Tel: 02/507 05 93 E-mail: ce.belgica @interdio.be.
 © webstek Dekenaat Leuven - 2008 ~ 2021  | gewijzigd op: 31-08-2021
interne verwijzing met mogelijk interne layout interne verwijzing met eigen webbeheer eigen webbeheer