Katholieke Kerk in en om Leuven

Welkom op de webstek voor de geloofsgemeenschappen in en rond Leuven


1. Geloofsgemeenschap
2. Ligging
3. Eucharistievieringen
4. Doop
5. Huwelijk
6. Boete en biechtviering
7. Uitvaartplechtigheden
8. Kalender
9. Federatieploeg
10.Religieuzen
11.Kerk+Leven
12.Nieuws in beeld

Pastorale zone pastoor:
Gerben Zweers
016 38 71 67 pastoorzweers@gmail.com


Deken:
Patrick Maervoet

Aartsbisdom Mechelen Brussel
Vicariaat Vlaams-Brabant en Mechelen
0460 95 63 73
Vandenbemptlaan 2
3001, Heverlee
patrick.maervoet@vlbm.be

Pastorale zone Heverlee
Informatie via kerknet.be   
Me even voorstellen ..

Heverlee, 8 november 2022

Beste lezer,

Hopelijk krijgen we binnenkort de kans om kennis met elkaar te maken als we elkaar tegenkomen in een van de kerken of woonzorgcentra van de pastorale zone Heverlee. Daar kijk ik alvast naar uit!

Mijn naam is Veerle en ik heb dit werkjaar het geluk om van november tot mei als stagiaire pastoraal werker mee te mogen draaien in de parochiefederatie Heverlee. Concreet zal dit inhouden dat ik het reilen en zeilen van een parochie beter leer kennen, dat ik meedraai in liturgische momenten zoals eucharistie- en gebedsvieringen, met een belangrijke focus op uitvaarten. Als alles goed gaat, zal je mij misschien eens zien voorgaan in een gebedsviering of een homilie horen uitspreken. Er staan mij heel wat uitdagingen te wachten en ik hoop dat jij mij mee helpt om zoveel mogelijk bij te leren!

Natuurlijk heb ik ook nog een andere bezigheid dan stagiaire zijn. In 2015 studeerde ik af als maatschappelijk werker aan de UCLL te Leuven. Na enkele omwegen ging ik ook effectief als sociaal werker aan de slag en intussen ben ik drie jaar werkzaam op de sociale dienst van het OCMW van Huldenberg. Dit mooie groene dorpje is ook de plek waar ik opgroeide. Ik houd van de groene streek en koos er dan ook voor om dichtbij huis te blijven wonen, namelijk in Oud-Heverlee. Op die manier ligt Heverlee bijna letterlijk naast de deur! Tot binnenkort!

Aan de ouders die hun kind de eerste communie willen laten doen in de
kerk OLV van Troost, Heverlee of de Sint Lambertus Heverlee.

Heverlee, september 2022

Beste ouders,

Uw kind zit dit jaar in het tweede leerjaar. Dat is ook het leerjaar waarin uw kind de eerste communie kan gaan doen. Voor de communieviering en voor het traject daarnaar toe zijn er drie mogelijkheden:

 • U doet mee met het traject en de viering in de parochiekerk Onze Lieve Vrouw van Troost aan de Pakenstraat 63.
 • De viering is op Hemelvaartsdag 18 mei 2023 om 10.00 uur. De bijeenkomsten ter voorbereiding vinden plaats op zondagmorgen van 10.00-12.00 uur. Op 3 november is er een ouderavond om 20.00 uur waarbij u zich kunt aanmelden in de zaal van de Pakenhof, Pakenstraat 61.
  Email : Pastoor Gerben Zweers pastoorzweers @gmail.com
 • U doet mee met het traject en de viering in de parochiekerk Sint Lambertus aan de Waversebaan.
 • De viering is op zondag 21 mei 2022 om 10.30 uur. De bijeenkomsten ter voorbereiding vinden plaats op zaterdagmiddag van 15.00-17.00 uur. Op 28 september is er een ouderavond om 20.00 uur waarbij u zich kunt aanmelden, in de PAVO, Jules van de Bemptlaan, naast de pastorie.
  Email : Pastoor Gerben Zweers pastoorzweers @gmail.com
 • U doet mee met het project en de viering in de parochiekerk in Terbank aan de Tervuursesteenweg.
 • De eerste communie zal plaats vinden op 3 juni 2023 om 10.30 uur in onze kerk. De ouderavond is op 6 oktober 2022 om 20.00 uur in de catecheselokalen, gelegen in het achtergebouw op de Tervuursesteenweg 80A te Heverlee. De bijeenkomsten vinden plaats op zaterdagnamiddag.
  Emails: Catherine Gille catherine.gille007&#;gmail.com

Graag tot ziens!
Pastoor Gerben Zweers, Sarah, Katrien, Pauline, Emilai, Prena, Dominique en Catherine

Brief aan ouders vormsel 2023

Heverlee, september 2022

Beste ouders of verzorgers,
Uw kind zit nu in het zesde leerjaar. Een belangrijk moment omdat het zich voorbereid op een nieuwe stap in het leven. Kinderen vanaf het zesde leerjaar krijgen ook de mogelijkheid om hun plechtige geloofsbelijdenis en het vormsel te doen. Kinderen die gedoopt zijn en hun eerste communie hebben gedaan, bevestigen daarmee de keuze die ouders gemaakt hebben voor hen. Het vormsel betekent dat God hen zijn heilige Geest geeft om te volharden in hun keuze.

In het najaar beginnen we weer met het traject als voorbereiding op het vormsel en plechtige geloofsbelijdenis.

Het vormsel wordt in onze parochiefederatie Heverlee in twee kerken toegediend.
De vormselviering in de kerk van OLV Onbevlekt Hart is op 20 mei om 11.00 uur.
De vormselviering in de kerk van Onze Lieve Vrouw van Troost is op 27 mei 2023 om 11.00 uur. U kunt voor een van deze kerken kiezen en daarmee ook het vormseltraject van deze kerk.

Op 27 september is er om 20.00 uur een ouderavond voor de parochie OLV Onbevlekt Hart te Terbank in de catecheselokalen aan de Tervuursesteenweg 80: onder de poort door achter het gebouw. De voorbereiding van de kinderen gebeurt op zaterdagmiddagen.
Opgave voor Terbank bij Marjan Butter: marjan_butter @scarlet.be of bij Els Quartier: els.quartier @telenet.be

Op 5 oktober is er om 20.00 uur een ouderavond voor de parochie Sint Lambertus/ OLV van Troost in de zaal bij de Pakenhof, Pakenstraat 65. De voorbereiding van de kinderen gebeurt hier op zondagmorgen. Opgave voor Lambertus/Troost bij Francoise Deneus: francoise.deneus @kbc.be of bij Karen Egging karenvan_swam @hotmail.com

Nadere informatie over de data van de bijeenkomsten, de geloofsbelijdenis, kruisoplegging en de kosten krijgt u allemaal te horen op de ouderavond.
Voor algemene informatie Pastoor Gerben Zweers pastoorzweers @gmail.com .

We hopen u graag te ontmoeten,
Pastoor Gerben Zweers, Marjan Butter, Els Quartier, Francoise Deneus, Karen EggingHet beste deel
Overdenking over Lucas 10,38-42
door pastoor Gerben Zweers


Geen herders nodig maar belhamels!
Overdenking over Johannes 10,27-30
door pastoor Gerben Zweers


Over een andere boeg
evangelie van Johannes 21,1-14
door pastoor Gerben Zweers

1. Geloofsgemeenschap

Warning: Undefined variable $sw in /customers/3/0/9/kerkleuven.be/httpd.www/pzheverlee.php on line 94
1. Sint Michiel en Sint Renelde Sint-Renildisplein Heverlee
2. Sint Lambertus Waversebaan 68 Heverlee
3. Sint Jan Evangelist (Park) Abdijdreef Heverlee
4. Onbevlekte Hart van Maria (Terbank) Tervuursesteenweg 78 Heverlee
5. O.-L.-Vrouw van Troost Pakenstraat 65 Heverlee
6. Jezuïeten Waversebaan 220 Heverlee
7. Dominicanen (Filosofenfontein) Waversebaan 352 Heverlee

Pastorale zone Heverlee

2. Ligging
3. Eucharistievieringen (Heverlee)
4. Doop
Om een zinvolle doopviering mogelijk te maken, is er in de pastorale zones Leuven, Heverlee en Bertem een team gevormd van pastores en doopcatechisten die zich voorbereid hebben om ouders te begeleiden naar het doopsel.
De doopcatechese kadert in de “Zondagsontmoetingen” en deze gaan door op de derde zondag van de maand in Parochiecentrum GEERTRUIHOF Sint-Geertruiabdij 6 in 3000 Leuven.
Er wordt gevraagd aan de ouders om éénmalig deel te nemen aan deze doopvoorbereiding.
De bijeenkomst begint om 9.30u en eindigt om 12.00u en bestaat uit 3 delen:

 1. Er wordt gestart met een groepsgesprek rond het waarom van de doop.
 2. Nadien worden de onderdelen van de doopviering overlopen en de symbolen en riten geduid.
 3. We sluiten vrijblijvend af met een gezamenlijke viering in Sint-Geertrui om 11u15

Gebruik het doopvoorbereiding en doopviering formulier voor Leuven en Heverlee voor online registratie .
Voor de pastorale zone Bertem gebruik het formulier online registratie

Vervolgens wordt er telefonisch contact met u opgenomen.
Elke parochie heeft specifieke afspraken in verband met individuele of gemeenschappelijke dopen.

5. Huwelijk
Trouw beloven in goede en kwade, bij ziekte en gezondheid, in armoede en rijdom, het schrikt sommige mensen af. Zal deze eeuwige trouw standhouden? Meer dan anders is het zinvol om bij een dergelijke beslissing God's zegen te vragen. Aarzel niet en neem contact met ons op en schrijf in via deze website onder de navigatieknop "formulieren" of via huwelijkaanvraag. De formulieren komen automatisch bij de federatieverantwoordelijken terecht die dan met u contact opnemen.
6. Boete- en biechtviering
Verzoening vragen en krijgen is een bijzonder gebeuren in de kerkgemeenschap. Het biedt je nieuwe kansen en bevrijding. Voor Kerstmis en voor Pasen, bieden de verschillende parochies biecht-en boetevieringen aan. Dit wordt bij de ingang van de verschillende kerken en in het parochieblad aangekondigd.
7. Uitvaartplechtigheden
Als christenen nemen we afscheid van onze dierbaren met een uitvaartplechtigheid. Deze plechtigheid wordt geleid door een priester of gebedsleid(st)er. Een gebedsleid(st)er of priester komt op rouwbezoek bij de familie, zorgt voor de viering en houdt de homilie.
Karel Demarsin, coördinator uitvaarten
Begrafenis@kerkleuven.be
0471 31 13 99
8. Agenda catechese (Heverlee)
9. Federatieploeg - Pastorale zone Heverlee
Gerben Zweers pastoorzweers@gmail.com 016 38 71 67
Chris Coppens (Terbank) ChrisCoppens47@hotmail.com 016 23 87 24
Paul De Becker (Sint-Lambertus) Paul.Debecker@gmail.com 016 23 36 65
Ria Brys (Terbank) ria.brys@gmail.com 016 20 74 47
Jos Slechten (Sin Lambertus) slechten.hanssen @gmail.com 016 40 40 53
Marc Paulus (Egenhoven) maria.robijns@gmail.com 016 20 59 67
Philippe Barbaix (OLV Troost) barbaix-vermeersch@skynet.be 016 40 17 31
10. Religieuzen
Religieuzen in onze federatie
Annuntiaten (H.Hartinstituut) Naamsesteenweg 355, Heverlee 016 39 90 11
Missionarissen van het Onbevlekte Hart van Maria (ICM-Zusters, De Jacht) Naamsesteenweg 575, Heverlee 016 40 32 40
Zusters van de H. Harten (picpussinen) Priorijlaan 14, Heverlee 016 22 92 03
Zusters van Don Bosco Groenveldstraat 42, Heverlee 016 23 61 50
Augustijnen Pakenstraat 65, Heverlee 016 40 44 60
Dominicanen (Filosofenfontein) Waversebaan 352, Heverlee 016 40 73 40
Jezuïeten Waversebaan 220, Heverlee 016 40 40 21
Norbertijnen Abdij van Park 7, Heverlee 016 40 36 40
Salesianen van Don Bosco Naamsesteenweg 37, Heverlee 016 22 39 35
11. Kerk+Leven (parochieblad)
Word je graag wekelijks geïnformeerd over onze activiteiten of over het wel en wee van onze grotere kerkgemeenschap, dan kun je ook een abonnement nemen op ons parochieblad

Wie liever contant betaalt en zijn gegevens persoonlijk doorgeeft, mag dat doen bij
Guy Delbar
Waversebaan 49
3001 Heverlee
016 22 90 85
Guy.Delbar@gmail.com.
Je kan ook een lid van de gemeenschapsploeg aanspreken

12. Nieuws in beeld
Pastorale zone in beeld 2017
Pastorale zone startviering in beeld 2016

Overeenkomstig verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, delen wij u mee dat uw contactgegevens worden opgenomen in een bestand van geinteresseerden in het werk van het dekenaat Leuven. De houder van het bestand, VZW VPW Dekenaat Leuven, is gevestigd te 3000 Leuven, Amerikalaan 29, tel: 016 22 47 42, mail: secretariaat@kerkleuven.be. De geregistreerde gegevens stellen ons in staat u formulieren en publicaties toe te sturen met betrekking tot onze pastorale en caritatieve doelstellingen. U kan te allen tijden uw toestemming tot de verwerking van uw persoonsgegevens herroepen. Met inachtneming van artikel 13 tot en met 21 van voornoemde verordening heeft u het recht op informatie en toegang tot uw gegevens, recht van inzage, recht op correctie, recht om te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen, recht op beperking van de verwerking, recht op overdraagbaarheid van uw gegevens. Uw persoonsgegevens kunnen worden meegedeeld aan dienstverleners die wij raadplegen om de gegevens te kunnen verwerken. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer wanneer u van mening bent dat uw persoonsgegevens niet verwerkt werden conform de relevante wetgevende bepalingen. Functionaris voor de gegevensbescherming: De secretaris-generaal van de Bisschoppenconferentie van België Adres: Interdiocesaan Centrum vzw, Guimardstraat 1, 1040 Brussel Tel: 02/507 05 93 E-mail: ce.belgica @interdio.be.
 © webstek Dekenaat Leuven - 2008 ~ 2022  | gewijzigd op: 05-09-2022
interne verwijzing met mogelijk interne layout interne verwijzing met eigen webbeheer eigen webbeheer