Katholieke Kerk in en om Leuven

Welkom op de webstek voor de geloofsgemeenschappen in en rond Leuven

   1. Initiatiecatechese
2. Geloofsgemeenschap
   - kring 8
   - kring 12
   - programma
3. O.L.Vrouw van Troost
4. Terbank Heverlee
5. Egenhoven
Catechese Pastorale zone Heverlee
Beste ouders,

Met deze brief willen wij op de hoogte brengen van de veranderingen in het pastorale veld van de catechese in heel het vicariaat Vlaams-Brabant.

Het komt er op neer dat de catechese in de toekomst loopt van het tweede jaar lager onderwijs tot in het eerste jaar middelbaar onderwijs. Dit wordt initiatiecatechese genoemd. De initiatie, dit betekent inleiding, beoogt een gelovige grondhouding van uw kind inzake liturgie, gebed en een concrete beleving van de evangelische waarden.
Deze initiatiecatechese kent twee sleutelmomenten die met elkaar verbonden worden. De sleutelmomenten spelen zich af op verschillende niveau's:

  1. de Eerste Communie op het niveau van de geloofsgemeenschap.
  2. de Plechtige Geloofsbelijdenis en het Vormsel op het niveau van de Pastorale zone (samenwerkingsverband tussen de verschillende geloofsgemeenschappen).
De brugcatechese vindt plaats tussen de Eerste Communie en de Plechtige Geloofsbelijdenis en het Vormsel op het niveau van de Pastorale zone.

Wat betekent dit nu concreet voor uw kind?
Uw kind kan pas ingeschreven worden als de informatiefiche correct is ingevuld. Dan pas kunnen de respectievelijke geloofsgemeenschap u persoonlijk contacteren voor de concrete catechese.
Ik hoop dat ik u zo voorlopig voldoende informatie gegeven heb en dat uw kind op de gepaste manier kan groeien in verbondenheid met God.

Hartelijke groeten,

Pastoor G.J.B. Zweers


(Het schooljaar wordt aangepast op 15 mei 2024)

Initiatiecatechese 2023 - 2024 ~ Pastorale zone Heverlee
Rechtstreeks aanspreekpunt:Marie Boz marie.boz@vlbm.be

Sleutelmomenten Niveau's
Kring 8: Eerste communie (voor leerlingen in het 2de leerjaar)
Ouders wensen de eerste communie voor hun zoontje of dochtertje. Wanneer hun kind aan het tweede leerjaar begint, schrijven ze in via de informatiefiche.
Kring 12: Plechtige Geloofsbelijdenis in het 6de leerjaar
De specifieke voorbereiding op de plechtige geloofsbelijdenis, voor leerlingen van het zesde jaar, is per parochie georganiseerd. Ook hier verwijzen wij voor de informatiefiche

Geloofsbeleidenis in Sint-Lambertus op 28 april 2024.
Vormsel in OLV Troost voor Sint Lambertus en Sint Lambertus op 18 mei 2024
Programma catechesewerking 2023 - 2024
Kring Dag Datum Tijd Onderwerp Waar
Kring 8 Zaterdag 16-mrt-2024 Van 15 - 18 uur Catechese om 15u met een viering om 17u. Sint-Lambertuskerk
Heverlee
Kring 8 Zaterdag 27-apr-2024 Van 15 - 18 uur Catechese om 15u met een viering om 17u. Sint-Lambertuskerk
Heverlee
Kring 12 Zondag 28-apr-2024 10.30 u. Plechtige Geloofsbelijdenis Sint-Lamberuts-kerk
3001 Heverlee
Kring 8 Zondag 05-mei-2024 9u30 kinderwoorddienst. Sint-Lambertuskerk
Heverlee
Kring 8 Woensdag 08-mei-2024 15u30 oefenmoment van 15u 30 tot 16u 30. Sint-Lambertuskerk
Heverlee
Kring 8 Donderdag 09-mei-2024 10.30 u. Eerste Communie - Sint Lambertus, OLV Troost en Onbevlekte Hart van Maria (Terbank) Sint-Lambertuskerk
3001 Heverlee
Kring 12 Zaterdag 18-mei-2024 11.00 u. Vormsel - Sint Lambertus , OLV Troost en Onbevlekte Hart van Maria (Terbank) O.L.Vrouw-van-Troost-kerk
Pakenstraat 61, 3001 Heverlee
Inschrijven: bij voorkeur via Informatiefiche
Overeenkomstig verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, delen wij u mee dat uw contactgegevens worden opgenomen in een bestand van geinteresseerden in het werk van het dekenaat Leuven. De houder van het bestand, VZW VPW Dekenaat Leuven, is gevestigd te 3000 Leuven, Amerikalaan 29, tel: 016 22 47 42, mail: secretariaat@kerkleuven.be. De geregistreerde gegevens stellen ons in staat u formulieren en publicaties toe te sturen met betrekking tot onze pastorale en caritatieve doelstellingen. U kan te allen tijden uw toestemming tot de verwerking van uw persoonsgegevens herroepen. Met inachtneming van artikel 13 tot en met 21 van voornoemde verordening heeft u het recht op informatie en toegang tot uw gegevens, recht van inzage, recht op correctie, recht om te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen, recht op beperking van de verwerking, recht op overdraagbaarheid van uw gegevens. Uw persoonsgegevens kunnen worden meegedeeld aan dienstverleners die wij raadplegen om de gegevens te kunnen verwerken. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer wanneer u van mening bent dat uw persoonsgegevens niet verwerkt werden conform de relevante wetgevende bepalingen. Functionaris voor de gegevensbescherming: De secretaris-generaal van de Bisschoppenconferentie van Belgiƫ Adres: Interdiocesaan Centrum vzw, Guimardstraat 1, 1040 Brussel Tel: 02/507 05 93 E-mail: ce.belgica @interdio.be.
 © webstek Dekenaat Leuven - 2008 ~ 2024  | gewijzigd op: 20-10-2023
interne verwijzing met mogelijk interne layout interne verwijzing met eigen webbeheer eigen webbeheer