Katholieke Kerk in en om Leuven

Welkom op de webstek van het dekenaat Leuven

Geloofsgemeenschap Sint Pieter Grote markt, Leuven
Als u een inlichting wenst
Als u behoefte heeft aan een gesprek, een vraag naar gebed.
Als u een mis wil laten opdragen voor dierbaren, levenden of overledenen.
Als u nood heeft aan een luisterend oor of een priester wenst te ontmoeten.
Als u denkt aan trouwen, een kindje wil laten dopen of een sacrament wenst te ontvangen.
Als u vragen heeft over catechese, over geloofsopvoeding van uw kinderen.
Als u een bezoek wenst - thuis - of in het ziekenhuis - aan een ernstig ziek familielid.
kan u terecht bij je parochiepriester of het parochiesecretariaat.Pastorale zone Leuven


Sint-Pieterskerk

Parochiesecretariaat: Amerikalaan 29, 3000 Leuven ~ 016 22 47 42 ~ secretariaat@kerkleuven.be
Openingsuren Maandag van 09.30 uur tot 12.00 uur
Dinsdag van 09.30 uur tot 12.00 uur
Woensdag van 09.30 uur tot 12.00 uur
Donderdag van 09.30 uur tot 12.00 uur
Vrijdag van 09.30 uur tot 12.00 uur
1. Zoneploeg
Priesters in solidum:
Moderator: Dirk De Gendt Jules Vandenbemptlaan 2, 3001 Heverlee 0475 78 85 51 deken@kerkleuven.be
Priester: Juan Carlos Tinjaca, sscc Sint-Antoniusberg 11, 3000 Leuven 0492 94 73 06 juankatin@gmail.com
Priester: Dirk De Vis, msc Aarschotsesteenweg 366, 3012 Putkapel 0478 27 75 61 dirkdevis@gmail.com
Priester: Dominique Vandebergh, sdb Aarschotsesteenweg 736, 3012 Putkapel 0498 10 25 94 vandebergh.d@gmail.com
Veldverantwoordelijken:
Catechese: Mai Wevers Aarschotsesteenweg 498, 3012 Wilsele 0496 12 88 06 maria.wevers@telenet.be
Diaconie: Marc Michiels Veeweide 36, 3060 Korbeek-Dijle 0476 96 20 87 marc.michiels7@telenet.be
Evangelisatie: Dominique Michaux Frans Vermeylenstraat 9, 3000 Leuven 0479 62 55 49 dmichaux999@gmail.com
Tijdelijke - Communicatie: Jos Binnard Priorijlaan 8, 3001 Heverlee 0484 69 99 35 josbinnard@hotmail.com
Andere zoneploegleden:
Hans Homblé Korbeekstraat 37, 3061 Leefdaal 0496 98 11 36 hans.homble@telenet.be
John Steffen Armand Thierrylaan 33, 3001 Heverlee 0470 39 57 79 johnsteffen@skynet.be
Rita Merckx Ijzermolenstraat 134, 3001 Heverlee 0476 32 10 65 rita.merckx1@gmail.com

Meewerkende priesters: Marcel De Pauw, Ger Jan Bruins, Jos Verelst, Joseph
2. Vieringen
1. Eucharistie: Als gemeenschap vieren wij eucharistie:

Sint Pieter
maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag
 09.00u.  09.00u.  09.00u.  09.00u.  09.00u.  17.00u.  10.00u.
             17.00u.

2. Doopsel:
Om een zinvolle doopviering mogelijk te maken, is er in de Pastorale zone Leuven, Heverlee en Bertem een team gevormd van pastores en doopcatechisten die zich voorbereid hebben om ouders te begeleiden naar het doopsel.
Het volgen van deze voorbereidingsavond is noodzakelijk om te kunnen deelnemen aan een doopviering.
De bijeenkomsten beginnen om 20.00u en eindigen om 22.00u en bestaat uit 2 delen:
- Er wordt gestart met een groepsgesprek rond het waarom van de doop.
- Nadien worden de onderdelen van de doopviering overlopen en de symbolen en riten geduid.

Gebruik het formulier voor doopvoorbereiding en doopviering voor online registratie .

Vervolgens wordt er telefonisch contact met u opgenomen.
Elke parochie heeft specifieke afspraken in verband met individuele of gemeenschappelijke dopen.

  Vormingsavonden voor ouders van dopelingen worden gegeven op volgende avonden:
Dag Uur Plaats
Zondag 20 oktober 2019 9.30u - 12.00u Goudbloemstraat 28 , 3000 Leuven
Zondag 17 november 2019 9.30u - 12.00u Goudbloemstraat 28 , 3000 Leuven
Zondag 15 december 2019 9.30u - 12.00u Goudbloemstraat 28 , 3000 Leuven
Zondag 19 januari 2020 9.30u - 12.00u Goudbloemstraat 28 , 3000 Leuven
Zondag 16 februari 2020 9.30u - 12.00u Goudbloemstraat 28 , 3000 Leuven
Zondag 15 maart 2020 9.30u - 12.00u Goudbloemstraat 28 , 3000 Leuven
Zondag 19 april 2020 9.30u - 12.00u Goudbloemstraat 28 , 3000 Leuven
Zondag 17 mei 2020 9.30u - 12.00u Goudbloemstraat 28 , 3000 Leuven
Zondag 21 juni 2020 9.30u - 12.00u Goudbloemstraat 28 , 3000 Leuven
3. Eerste Communie:
De inschrijvingen gebeuren meestal en bij voorkeur via de scholen in de maand juni. Wie in september nog niet is ingeschreven en er wenst bij te zijn, gebruik het aanvraagformulier of neem contact op met Rita Merckx, 0476 32 10 65.

4. Brugcatechese:
Om de goede band te bewaren tussen parochie, ouders en kinderen, en ook om geleidelijk aan wat inzichten en geloofsoverdracht mee te geven, wordt tussen de eerste communie en de vormselcatechese een brugcatechese ingelast.
Wie hieraan meewerkt, heeft een goede voorbereiding op de geloofsbelijdenis en vormsel. Wie elders deelnam aan de eerste communie, of bijvoorbeeld onlangs in de parochie is komen wonen, kan nog aansluiten bij de brugcatechese door contact op te nemen met Rita Merckx, 0476 32 10 65.

5. Vormsel en jongerenwerking:
Na de brugcatechese in eigen parochie volgt een voorbereiding op het vormsel in de federatie, dus met verschillende parochies samen. Het vormsel is een uitdrukkelijke stap in de geloofsinitiatie: als het ware een bevestiging van het doopsel waarmee jongeren te kennen geven dat ze hun weg doorheen het geloof willen verder zetten. Daarom wordt jongeren de kans geboden na het vormsel verbonden te blijven met de geloofsgemeenschap via de jongerenwerking. In een onthalend klimaat worden allerlei activiteiten georganiseerd waarin jongeren verder groeien in geloof.

6. Huwelijk:
Om in een kerkelijk huwelijk elkaar hun ja-woord te geven nemen de verloofden contact met de parochie, ten laatstste drie maanden vooraf.
Wist je dat er ook een site bestaat rond de voorbereiding op een kerkelijk huwelijk? www.huwelijksvoorbereiding.be
De site is op de eerste plaats bedoeld voor koppels die willen trouwen voor de kerk en hun begeleiders. Men vindt er materiaal en tips voor het samenstellen van een huwelijksviering. Er wordt ook nuttige informatie verschaft over de eigenheid van een christelijk huwelijk.

7. Biechtgelegenheid
In de Sint-Pieterskerk: elke dinsdag van 11.00 u. tot 13.00 u.
elke vrijdag van 11.00 u. tot 13.00 u.
elke zaterdag van 11.00 u. tot 13.00 u.
voor en na elke viering.
Bij de paters Picpussen: elke zaterdag van 17.00 u. tot 17.45 u.
voor en na elke viering
In geval van nood: aanmelden Damiaancentrum van maandag t/m vrijdag vanaf 9.00u. tot 18.00u.
of in het klooster, Sint-Antoniusberg 11, Leuven
Andere kerken: voor of na de viering, indien mogelijk (NIET in Wilsele)
3. Kalender
4. Parochieploeg en raad
Johan Bruyninckx F. Tielemanslan 10, 3000 Leuven 016 23 12 11 johanbruyninckx@hotmail.com
Marleen De Flander Kapucijnenvoer 24/6, 3000 Leuven 016 22 51 44  
Willy Devaere Rijschoolstraat 1/12, 3000 Leuven 016 22 36 90 willy.devaere1@skynet.be
Guy Michils Celestijnenlaan 47/3, 3001 Heverlee 016 22 34 92 of 0473 48 40 81 guy.michils@hotmail.com
Christiane Vandenbroeck Kerkweg 24, 3020 Herent 016 22 06 51  
Dirk De Gendt Vandenbemptlaan 2, 3001 Heverlee 0475 78 85 51 dirk.de.gendt@telenet.be
Lieve Boes Lieve.Boes@gmail.com
Paul Rycken Prymecon@gmail.com
Ignace Bossuyt 0499 74 85 01 ignace.uithetbos@gmail.com
Clara Bossuyt 0499 74 84 92 clara.uithetbos@gmail.com
5. Koren
De liturgische vieringen worden verzorgd door volgende koren en organisten:
 1. Elke eerste zondag van de maand:
  • Schola Cantorum Sancti Petri
  • Koorleider: Gilbert Huybens, 016 23 24 96
 2. Elke eerste, tweede, derde, vierde en vijfde zondag van de maand:
  • Orgel door Joris Verheyden
  • Tweede, derde, vierde en vijfde zondag samenzang o.l.v. Guy Vermeylen
 3. Gastkoren op aanvraag:
  • Gastkoren voor info: Guy Michils 0473 48 40 81
 4. Tien zondagen per jaar @Missam o.l.v. Erik Van Nevel
6. Kerkraad (kerkfabriek)
Als openbare instelling is de kerkfabriek verantwoordelijk voor de materiële ondersteuning van de liturgie en het beheer en onderhoud van het kerkgebouw en de pastorie.
 • Ondernemingsnummer: 0211.155.835
 • Adres: Amerikalaan 29, 3000 Leuven
 • Lid van rechtswege: Dirk De Gendt
  Deken:Dirk De Gendt Amerikalei 29, 3000 Leuven 016 22 92 54 Dirk.De.Gendt@gmail.com
  Voorzitter:Luc Haegemans Amerikalaan 17, 3000 Leuven 016 22 58 01 of 0478 40 01 28 Luc.Haegemans@bnpparisbasfortis.com
  Secretaris:Johan Bruynincxk F.Tielemanslaan 10,3000 Leuven 016 23 12 11 Johan.Bruyninckx@hotmail.com
  Penningmstr:Filip Leen Waversebaan 176, 3001 Heverlee 016 40 77 35 of 0496 38 98 75 FilipLeen@yahoo.com
  Lid:Guy Michils Celestijnenlaan 47/3,3001 Leuven 016 22 34 92 of 0473 48 40 81 Guy.Michils@hotmail.com
  Lid:Michael Vandebroek Diestsevest 49, 3000 Leuven 016.35.30.24 of 0498 43 95 26 MichaelVandebroek@yahoo.com
  7. Parochiale werken
  De parochiale organisatie die niet onder de kerkfabriek valt, wordt beheerd door de Vereniging der Parochiale Werken Dekenaat Leuven, afdeling Pastorale Zone aan de Dijle. Ondernemingsnummer 0407 743 458
  Contactpersoon:
  Dekenaal secretariaat: Elise Devue, Amerikalaan 29, 3000 Leuven, tel. 016 41 86 52 vpw@kerkleuven.be
  8. Onthaal
  Onthaal in de Sint-Pieterskerk
  maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag
  10.00u - 16.30u. 10.00u - 16.30u. GESLOTEN 10.00u. - 16.30u. 10.00u. - 16.30u. 10.00u. - 16.30u. 11.00u. - 16.30u.
  Woensdag 10.00u. - 16.30u.(enkel van april tot eind sept.)
  In Leuven organiseert men sinds september 2006 een onthaal in de Sint-Pieterskerk. Omwille van het toerisme is de Sint-Pieterskerk al lang letterlijk een open kerk. Het indrukwekkende gebouw dat uitstijgt boven de Grote Markt van Leuven trekt jaarlijks namelijk vele bezoekers. De werkgroep onthaal van de Sint-Pietersparochie speelde hierop in. Ze wilden meer dan een open kerkgebouw. Ze willen een open parochie en een open gemeenschap zijn. Wie de gastvrijheid beoefent, komt in contact met God zelf, zo leren we uit het verhaal van Abraham onder de eik van Mamre.
  Je kan in de Sint-Pieterskerk elke dag binnenlopen voor een losse babbel, met je vragen en voor studenten vind je er in de examentijd ook een studentenpastor. Uniek aan dit project is ook de artistieke invalshoek want het hele gebouw met al zijn kunstwerken ademt het christelijke verhaal uit. Dit is een dankbare aanleiding voor gesprek, aldus de enthousiaste onthaalgroep.
  Vanaf nu worden er in de museumshop van de Sint-Pieterskerk ook devotionalia te koop aangeboden.
  Zoals kaarsjes,iconen,paternosters,dobbelstenen......
  Het aanbod is uitgestald in deze nieuwe toonkast.
  9. Kerk+Leven (parochieblad)
  De Universitaire Parochie en de parochies van Leuven centrum hebben een gezamenlijk parochieblad. Het geeft u informatie over deze parochies, over het bisdom en de wereldkerk. Het houdt u bij op godsdienstig vlak en laat u meeleven met de plaatselijke kerk.

  Tekstverantwoordelijke voor het deel van Sint-Pieter:
  Guy Michils, Celestijnenlaan 47/03, 3001 Heverlee, 0473 48 40 81, guy.michils@hotrmail.com

  Abonneren kan bij:
  Frans Struyven, Pleinstraat 17, 3001 Heverlee, 016 23 34 70, francois.struyven@telenet.be
  Voor meer informatie lees verder ...

  10. Samana (ziekenzorg)
  Voorzitter:Mia Vander Elst Meerbeek 016 84 96 40 of 0477 86 43 07 mia.vde@hotmail.com
  Secretaris: Patrik Jaspers, Brouwersstraat 33 3000 Leuven 016 22 13 80 Patrik.Jaspers@gmail.com
  Ziekenbezoek: Guy Michils,Celestijenenlaan 47/3 3001 Heverlee 016 22 34 92 of 0473 48 40 81 guy.michils@hotmail.com
  Financiën: Jos Binnard,Priorijlaan 8 3001 Heverlee 0484 69 99 35 josbinnard@hotmail.com
  Samana jaar 2008 tot en met 2017
  11. Parochienieuws in beeld
  Nieuws 2018 , PZ-Nieuws 2017 , Nieuws 2017 , PZ-Nieuws 2016 , Sacramentsdag 2016 , Nieuws 2016 , Nieuws 2015 , Nieuws 2014 , Nieuws 2013 , Sint-Pieterskerk anders bekeken, Beeld Heilige Petrus, Nieuws 2012 , Nieuws 2011 , Nieuws 2010 , Nieuws 2009 , Nieuws 2008 

  Overeenkomstig verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, delen wij u mee dat uw contactgegevens worden opgenomen in een bestand van geinteresseerden in het werk van het dekenaat Leuven. De houder van het bestand, VZW VPW Dekenaat Leuven, is gevestigd te 3000 Leuven, Amerikalaan 29, tel: 016 22 47 42, mail: secretariaat@kerkleuven.be. De geregistreerde gegevens stellen ons in staat u formulieren en publicaties toe te sturen met betrekking tot onze pastorale en caritatieve doelstellingen. U kan te allen tijden uw toestemming tot de verwerking van uw persoonsgegevens herroepen. Met inachtneming van artikel 13 tot en met 21 van voornoemde verordening heeft u het recht op informatie en toegang tot uw gegevens, recht van inzage, recht op correctie, recht om te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen, recht op beperking van de verwerking, recht op overdraagbaarheid van uw gegevens. Uw persoonsgegevens kunnen worden meegedeeld aan dienstverleners die wij raadplegen om de gegevens te kunnen verwerken. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer wanneer u van mening bent dat uw persoonsgegevens niet verwerkt werden conform de relevante wetgevende bepalingen.
   © webstek Dekenaat Leuven - 2008 ~ 2019  | gewijzigd op: 28-01-2019
  interne verwijzing met mogelijk interne layout interne verwijzing met eigen webbeheer eigen webbeheer