Katholieke Kerk in en om Leuven

Welkom op de webstek van het dekenaat Leuven

Beste bezoek.
Misschien ben je op zoek naar iets meer in je leven. Hopelijk biedt deze Internetlocatie iets om Hem, de Bron van het Leven, via onze kerkgemeenschappen te ontmoeten.
Dit is immers de koepel van de katholieke parochies van de regio Leuven.
Elke parochie heeft zijn eigen deel op deze Internetlocatie, waar je terecht kan voor allerlei informatie. Zo vergroten we nieuwsbekendheid van elke parochie, waarover je in het verleden weinig of niets vernam.

Tevens is er plaats voorzien voor de niet-Katholieke kerkgemeenschappen in Leuven en omstreken. Maar er zijn natuurlijk ook kerk-links nationaal en internationaal.

Zo, we hopen dat deze Internetlocatie u kan bekoren en u op weg zetten naar Hem toe.

Deken Dirk De Gendt
namens alle geloofsgemeenschappen


Pinksteren 20-05-2018

Pastorale zoneLogoGeloofsgemeenschap
Leuven Centrum Leuven, Holsbeek-Attenhoven, Wijgmaal, Wilsele-Putkapel, Wilsele
Heverlee Sint Lambertus, Terbank, Park, Egenhoven, Troost
Kessel-Lo Sint Antonius, Sint Franciscus, Don Bosco, Blauwput, Boven-Lo, Linden, Vlierbeek
Holsbeek Kortrijk-Dutsel, Nieuwrode, Holsbeek, Sint-Pieters-Rode
Bertem Bertem, Korbeek-Dijle, Leefdaal
Pastorale zone Leuven, Heverlee, Kessel-Lo

Pastorale zone Leuven, Heverlee, Kessel-Lo, Holsbeek
Pastorale zone Bertem
Pastorale zone Leuven
Pastorale zone Heverlee
Pastorale zone Leuven, Heverlee
Pastorale zone Leuven, Heverlee
Pastorale zone Leuven, Heverlee, Kessel-Lo, Holsbeek, Bertem
IN ONTWIKKELING Pastorale zone Leuven, Heverlee, Kessel-Lo, Holsbeek, Bertem

opnamen in de Sint-Pieterskerk te Leuven
Pastorale zone Leuven aan de Dijle Sint-Pieterskerk 27 mei 2018 om 10.00u.
Op zondag 27 mei luistert het gemengd koor Via Musica uit Lubbeek, onder leiding van Annelies Verheyden, de eucharistieviering van 10u. op in de Leuvense Sint-Pieterskerk. Naast Marialiederen wordt voor de vaste misdelen o.a. gekozen uit het gekende Lourdesrepertoire. Het koor wordt aan het orgel begeleid door Joris Verheyden.
Via Musica ontstond in 1994 in de Lubbeekse Sint-Martinusparochie en groeide uit tot een koor dat zich waagt aan diverse muziekstijlen: van renaissance over barok naar bewerkingen van musical en populaire muziek. Het repertoire omvat zowel religieuze als wereldlijke liederen
Pastorale zone Leuven aan de Dijle Sacramentsdag 31 mei om 18.00u.
Naar aanleiding van Sacramentsdag zei paus Franciscus: "Vanavond zijn wij de menigte uit het Evangelie, ook wij proberen Jezus te volgen om naar Hem te luisteren, ons met Hem in de Eucharistie te verenigen, Hem te vergezellen en opdat Hij ons zou vergezellen. Stellen wij ons de vraag: hoe volg ik Jezus? Jezus spreekt in de stilte van het mysterie van de Eucharistie en brengt ons telkens in herinnering dat Hem volgen, uit onszelf treden betekent en van ons leven niet ons bezit maken, doch een gave, voor Hem en de anderen." Met andere woorden, een Sacramentsprocessie is niet zoals sommigen menen te moeten zeggen een 'zielig relict dat we nu toch wel 50 jaar geleden achter ons hebben gelaten', maar een manier waarop we als katholieken uitdrukken hoe en met welke geest we het Mysterie navolgen. Men mag allerlei praktische overwegingen hebben, en ik begrijp goed dat sommige mensen schrik hebben dat vandaag de dag het Heilig Sacrament niet overal langs de weg even goed wordt ontvangen. Maar ik heb toch een vaag vermoeden dat Christus die bereid was om te sterven aan het kruis, het niet zo erg zal vinden als een paar brallende dronkaards Hem uitlachen of omdat een onwetende en onopgevoede mens dwars door Zijn baldakijn loopt. Stel u voor, misschien ontmoet iemand Hem wel, net zoals Zacheüs. Komaan, Wees niet bang!”
Daarom nodigt de pastorale zone ‘Leuven aan de Dijle’ iedereen uit deel te nemen aan de Sacramentsprocessie van 31 mei.
18u00 : Eucharistie met als voorganger deken Dirk De Gendt in de Sint-Kwintenskerk
19u00: Vertrek van de Sacramentsprocessie naar de Sint-Pieterskerk (Leuven-Centrum)
19u45: Aanbidding in de Sint-Pieterskerk
20u00: Terugkeer naar de Sint-Kwintenskerk
21u00: Zegen met het Allerheiligste
Inlichtingen: Henri Meulemans, 0486/220927, henri2104@hotmail.com
Pastorale zone Leuven aan de Dijle 3 juni 2018 om 14.30u.
Voor het programma: lees meer...,
Pastorale zone Heverlee 5 juni 2018 om 20.00 u.
Vormsel 2019
Vormsel 2019
Kies bewust voor de vormselcatechese die bij jou kind past!
En kom naar de infoavond op dinsdag 5 juni om 20 uur in Pakenhof, Pakenstraat 61.
Voor het programma: lees meer...,
Pastorale zone Leuven aan de Dijle Sint-Pieterskerk op 17 juni 2018 om 10.00u.
Op zondag 17 juni 2018, om 10 uur, zingt Currende in de St-Pieterskerk van Leuven een polyfone mis van Orlandus Lassus. U kan er 6 zangers o.l.v. Erik van Nevel aan het werk horen in de vierstemmige mis ‘Laudate Dominum’ van Orlandus Lassus. Currende brengt ook nog 2 prachtige 4-stemmige werken: een Franse psalm van de hugenoot Claude Goudimel en een motet van de “jairge” Pierre de La Rue, die in 1518 stierf. U kan deze werken beluisteren op zondag 17 juni om 10u in de SintPieterskerk, die fenomenale kerk die ‘n prachtige akoestische meerwaarde geeft aan deze muziek!
Vormsel 2018 Dekenaat Leuven
Nr. Pastorale zone Dag Datum Viering Plaats Vormheer
1.Bertem zondag29-apr-2018 5de paaszondagSint-Pieterskerk Bertem Dirk De Gendt
2.Heverlee/Leuven-centrumzaterdag12-mei-20187de paaszondagKapel Heilig-Hart-Instituut HeverleeDirk De Gendt
3.Holsbeek zaterdag28-apr-20185de paaszondagSint-Pieterskerk Sint-Pieters-Rode Dirk De Gendt
4.Kessel-Lozaterdag28-apr-20185de paaszondagSint-Kwintenskerk Linden Albert Van Buel
5.Kessel-Lozondag06-mei-2018 6de paaszondagSint-Antonius-van-PaduakerkHeverlee Dirk De Gendt
6.Kessel-Lozondag13-mei-2018 7de paaszondagHeilig-Hartkerk Blauwput Dirk De Gendt
7.Kessel-Lozondag08-apr-2018 2de paaszondagOnze-Lieve-Vrouwkerk VlierbeekDirk De Gendt
8.Leuven zondag20-mei-2018 Pinksteren Sint-Hadrianuskerk Wijgmaal Dirk De Gendt
Eerste communie 2018 Dekenaat Leuven
Nr. Geloofsgemeenschap Dag Datum Viering Plaats
1.Leuven-centrum zondag 22-apr-20184de paaszondag Sint-Geertruikerk Leuven
2.Sint Agatha zondag 27-mei-2018Feest van de H. Drie-eenheidSint-Agathakerk Wilsele-Putkapel
3.Sint Carolus donderdag10-mei-2018Hemelvaart van de Heer Sint-Caroluskerk Attenhoven
4.Sint Hadrianus zaterdag 12-mei-20187de paaszondag Sint-HadrianuskerkWijgmaal
5.Sint Martinus donderdag10-mei-2018Hemelvaart van de Heer Sint-Martinuskerk Wilsele-Dorp
6.Sint Lambertus donderdag10-mei-2018Hemelvaart van de Heer Sint-LambertuskerkHeverlee
7.O.L.Vr.Troost donderdag10-mei-2018Hemelvaart van de Heer O.L.Vr.Troostkerk Heverlee
8.Sint Michiel en Sint Reneldezondag29-apr-20185de paaszondagSint-Michiel-en-Sint-ReneldekerkEgenhoven
9.Onbevlekte Hart van Maria Onbevlekte-Hart-van-Mariakerk Terbank
Overeenkomstig verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, delen wij u mee dat uw contactgegevens worden opgenomen in een bestand van geinteresseerden in het werk van het dekenaat Leuven. De houder van het bestand, VZW VPW Dekenaat Leuven, is gevestigd te 3000 Leuven, Amerikalaan 29, tel: 016 22 47 42, mail: secretariaat@kerkleuven.be. De geregistreerde gegevens stellen ons in staat u formulieren en publicaties toe te sturen met betrekking tot onze pastorale en caritatieve doelstellingen. U kan te allen tijden uw toestemming tot de verwerking van uw persoonsgegevens herroepen. Met inachtneming van artikel 13 tot en met 21 van voornoemde verordening heeft u het recht op informatie en toegang tot uw gegevens, recht van inzage, recht op correctie, recht om te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen, recht op beperking van de verwerking, recht op overdraagbaarheid van uw gegevens. Uw persoonsgegevens kunnen worden meegedeeld aan dienstverleners die wij raadplegen om de gegevens te kunnen verwerken. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer wanneer u van mening bent dat uw persoonsgegevens niet verwerkt werden conform de relevante wetgevende bepalingen.
 © webstek Dekenaat Leuven - 2008 ~ 2018  | gewijzigd op: 18-05-2018  | webbeheer: Johan.DeBoer@telenet.be
interne verwijzing met mogelijk interne layout interne verwijzing met eigen webbeheer eigen webbeheer