Welkom op de webstek van het dekenaat Leuven
Katholieke Kerk in en om Leuven

Welkom op de webstek van het dekenaat Leuven


Deken:
Patrick Maervoet

Aartsbisdom Mechelen Brussel
Vicariaat Vlaams-Brabant en Mechelen
0460 95 63 73
Vandenbemptlaan 2
3001, Heverlee
patrick.maervoet @vlbm.be

Beste bezoek.
Misschien ben je op zoek naar iets meer in je leven. Hopelijk biedt deze Internetlocatie iets om Hem, de Bron van het Leven, via onze kerkgemeenschappen te ontmoeten.
Dit is immers de koepel van de katholieke parochies van de regio Leuven.
Elke parochie heeft zijn eigen deel op deze Internetlocatie, waar je terecht kan voor allerlei informatie. Zo vergroten we nieuwsbekendheid van elke parochie, waarover je in het verleden weinig of niets vernam.

Tevens is er plaats voorzien voor de niet-Katholieke kerkgemeenschappen in Leuven en omstreken. Maar er zijn natuurlijk ook kerk-links nationaal en internationaal.

Zo, we hopen dat deze Internetlocatie u kan bekoren en u op weg zetten naar Hem toe.

Pastoor Gerben Zweers,
namens alle geloofsgemeenschappenklik op de afbeelding om verder te gaan

Leven in de gemeenschap van Christus
Eucharistie vieren

Eucharistie vieren
Gedoopt worden

Gedoopt worden
Huwen

Huwen
Biechten

Biechten
Afscheid nemen

Afscheid nemen
Eerste Communie

Eerste Communie
Vormsel

Vormsel
Pastorale zone Leuven

klik op de afbeelding om verder te gaan

Parochie nieuws


EUCHARISTIEVIERINGEN IN BEPERKTE KRING

Door een uitspraak van de Raad van State is het mogelijk tot aan de nadere versoepelingen, in beperkte kring de mis te vieren. Wij willen daar als parochiefederatie op beperkte wijze op in gaan. Er mogen maximaal 15 mensen bij de viering aanwezig zijn,kinderen onder de twaalf jaar niet inbegrepen.

    Er zal iedere zondag een viering zijn om 11.30 uur in OLV van Troost, Pakenstraat 65 Als deze volledig bezet is kan er een viering zijn om 16.00 uur in dezelfde kerk.
    Iedere woensdagavond is er een mis om 19.00 uur in dezelfde kerk.

U dient zich voor deze viering in te schrijven bij pastoor Gerben Zweers.Dit kan via mail naar pastoorzweers @gmail.com ( bij voorkeur ) of per telefoon 016387167.

Pastoor Gerben Zweers,


Kerkbezoek in cijfers

Kerkbezoek parochiefederatie Heverlee
Doopsels in Bertem

Doopsels in Bertem - Doopaanvraag
Over Onze Vader

Over Onze Vader
LEIDING GEZOCHT

Leiding gezocht voor tienerproject parochies
KINDEREN VOORBEREIDEN OP HET VORMSEL

Hoe kinderen voorbereiden op het vormsel tijdens lockdown

klik op de afbeelding om verder te gaan

Vieringen in bijzondere tijden
Er de pest in hebben

Er de pest in hebben
De vier V,s

De vier V,s
Overdenking over Johannes 1,35-42 door pastoor Gerben Zweers
Kopje onder

Kopje onder
Overdenking bij Markus 1,7-11 door pastoor Gerben Zweers
Internet in de kerk

Internet in de kerk
Een ingevuld verlangen

Een ingevuld verlangen.
Overdenking op Mattheus 2 door pastoor Gerben Zweers
Welk dier staat er in Jezus vlag

Welk dier staat er in Jezus vlag
Katechese over Johannes 1,29 door pastoor Gerben Zweers
Verspreid het woord en niet het virus

Verspreid het woord en niet het virus
Rondleiding Sint Lambertus Heverlee voor kinderen

Rondleiding Sint Lambertus Heverlee voor kinderen
Wat doen we met het vormsel?

Wat doen we met het vormsel?

Overdenkingen op youtube kanaal Pastoor Gerben Zweers

Alle opnames vanaf 2019
bekijk hier het archief 2012-2018


klik op de afbeelding om verder te gaan
Info over je geloofsgemeenschap
Pastorale zone Leuven a/d Dijle
Pastorale zone Leuven aan de Dijle

Centrum Leuven, Holsbeek-Attenhoven,
Wijgmaal, Wilsele-Putkapel, Wilsele

Pastorale zone Heverlee
Pastorale zone Heverlee

Sint Lambertus, Terbank, Park,
Egenhoven, Troost

Pastorale Zone KesseLinde
Pastorale zone KesseLinde

Sint Antonius, Sint Franciscus, Don Bosco,
Blauwput, Boven-Lo, Linden, Vlierbeek

Pastorale zone Bertem
Pastorale zone Bertem

Bertem, Korbeek-Dijle, Leefdaal

Pastorale zone Holsbeek

Avatar
Pastorale zone Holsbeek

Kortrijk-Dutsel, Nieuwrode,
Holsbeek, Sint-Pieters-Rode


Pastorale zone Leuven, Heverlee, Kessel-Lo

IN DE KIJKER

OP DE AGENDA
Overeenkomstig verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, delen wij u mee dat uw contactgegevens worden opgenomen in een bestand van geinteresseerden in het werk van het dekenaat Leuven. De houder van het bestand, VZW VPW Dekenaat Leuven, is gevestigd te 3000 Leuven, Amerikalaan 29, tel: 016 22 47 42, mail: secretariaat@kerkleuven.be. De geregistreerde gegevens stellen ons in staat u formulieren en publicaties toe te sturen met betrekking tot onze pastorale en caritatieve doelstellingen. U kan te allen tijden uw toestemming tot de verwerking van uw persoonsgegevens herroepen. Met inachtneming van artikel 13 tot en met 21 van voornoemde verordening heeft u het recht op informatie en toegang tot uw gegevens, recht van inzage, recht op correctie, recht om te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen, recht op beperking van de verwerking, recht op overdraagbaarheid van uw gegevens. Uw persoonsgegevens kunnen worden meegedeeld aan dienstverleners die wij raadplegen om de gegevens te kunnen verwerken. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer wanneer u van mening bent dat uw persoonsgegevens niet verwerkt werden conform de relevante wetgevende bepalingen. Functionaris voor de gegevensbescherming: De secretaris-generaal van de Bisschoppenconferentie van België Adres: Interdiocesaan Centrum vzw, Guimardstraat 1, 1040 Brussel Tel: 02/507 05 93 E-mail: ce.belgica @interdio.be.
 © webstek Dekenaat Leuven - 2008 ~ 2021  | gewijzigd op: 24-01-2021
interne verwijzing met mogelijk interne layout interne verwijzing met eigen webbeheer eigen webbeheer