Katholieke Kerk in en om Leuven

Welkom op de webstek van de dekenaten Leuven en Bierbeek

zoek: 
In de kijker
Weekendvieringen
Pastorale zone
Leuven & Heverlee
Sacramentsdag 2016
Nieuw Onze Vader
Nieuwe structuur
Zoek een geloofsgemeenschap
Biechtgelegenheid

Deken
Dirk De Gendt
J. Vandenbemptlaan 2
B-3001 Heverlee
Tel: 016 22 22 10
Tel: 0475 78 85 51
Fax: 016 89 72 85
Deken@kerkleuven.be

Begin
Beste bezoek.

Hopelijk biedt deze Internetlocatie iets om Hem via onze kerkgemeenschappen te ontmoeten.
Dit is immers de koepel van de katholieke parochies van de regio Leuven.
Elke parochie heeft zijn eigen deel op deze Internetlocatie, waar je terecht kan voor allerlei informatie. Zo vergroten we nieuwsbekendheid van elke parochie, waarover je in het verleden weinig of niets vernam.

Tevens is er plaats voorzien voor de niet-Katholieke kerkgemeenschappen in Leuven en omstreken. Maar er zijn natuurlijk ook kerk-links nationaal en internationaal.

Zo, we hopen dat deze Internetlocatie u kan bekoren en u op weg zetten naar Hem toe.

Deken Dirk De Gendt


Sint-Pieterskerk

Livestream opnamen in de Sint-Pieterskerk te Leuven
Het 'Onze Vader' krijgt nieuwe tekst
Vanaf de 1ste zondag van de Advent (27 november 2016) bidden we in Vlaanderen en Nederland een nieuwe versie van het Onze Vader. Dat melden de Nederlandse, Belgische bisschoppenconferentie en de Romeinse Congregatie voor de Eredienst.
Het Katholiek onderwijs leert vanaf september het nieuw Onze Vader aan.
De nieuwe vertaling

Onze Vader, die in de Hemel zijt,
Uw Naam worde geheiligd,
Uw Rijk kome,
Uw Wil geschiede, op aarde zoals in de Hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren
en breng ons niet in beproeving
maar verlos ons van het kwade.
Amen.

De oude vertaling

Onze Vader, die in de Hemelen zijt,
geheiligd zij Uw Naam,
Uw Rijk kome,
Uw Wil geschiede op aarde als in de Hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven aan onze schuldenaren
En leid ons niet in bekoring
maar verlos ons van het kwade.
Amen.


(uittreksel www.kerknet.be)
Van een nieuwe vertaling kan men dus nauwelijks spreken. Tenzij voor de vertaling van het Latijnse woord tentatio. Men heeft dit woord tot hiertoe vertaald door “bekoring”. In het Grieks staat er "peirasmos". Dit woord kan zowel met “bekoring” als met “beproeving” vertaald worden. Meestal vertaalt men dit woord met “beproeving”. Het werkwoord bijna altijd met “beproeven”. “Beproeving” is dus de meer concordante vertaling van de Griekse grondtekst. De vertaling “bekoring” stelt daarenboven ook een theologisch probleem. Bekoren betekent aanzetten tot het kwaad. Dat wordt in de Schrift van de duivel gezegd, niet van God. God probeert niet de mens tot het kwade aan te zetten. In die zin is het ook niet God die ons beproeft, zoals het ook uitdrukkelijk staat in de brief van Jakobus (1,13). Jakobus reageert hier tegen een verkeerd verstaan van bekoring of beproeving. Het is waarachtig niet God, “maar de eigen begeerte die iemand lokt en aantrekt”.
+ Jozef De Kesel
Bisschop van Brugge
Bisschop-referent ICLZ
Op zondag 26 juni 2016 om 15.00u in de Sint-Geertruikerk te Leuven
Bach in Leuven 26 juni 2016 om 15.00u

Grosse messe (1739) für Bach und Luther

Wouter Dekoninck vertaalde Bachs 'Dritter Teil der Clavierübung' in de klankwereld van Bachs orkest en zangers. Deze avantpremière brengt een versie voor orgel, strijkers en zangers, als inleiding op de wereldpremière in Lutherjaar 2017 die wordt vertolkt in Bachs feestelijke orkestbezetting.

Hildebrandt Consort & Wouter Dekoninck (artistieke leiding)

Tickets en info 0474 45 78 93 ~ orgelfestival.sintgeertrui@gmail.com ~ www.bachinleuven.be
voorverkoop: tot 26 juni 14 EURO
kassa: 16 EURO
-18 jaar: gratis
Van 17 tot en met 19 augustus 2016 ~ Bezinningshuis La Foresta, Vaalbeek (bij Leuven)
Driedaags colloqium naar aanleiding van het tienjarig bestaan van de nieuwe editie van Zingt Jubilate
Voor het tienjarig bestaan van de nieuwe editie van Zingt Jubilate, plant Koor&Stem, de ICLZ, het VCLM en het CCV in de zomer van 2016 een colloquium rond liturgische muziek in Vlaanderen.

Dit colloquium richt zich op iedereen die verantwoordelijkheid draagt bij de muzikale vormgeving van de liturgie: voorganger, koordirigent, organist, psalmist, catechist, cantor...

Wij willen vooruitblikken en nadenken over de inhoud en het functioneren van liturgische muziek in de samenleving van vandaag en morgen. In de vorm van workshops, referaten, groepsgesprekken en getuigenissen worden tal van kerkmuziekthema's behandeld.

Noteer alvast deze data: 17 tot en met 19 augustus 2016 telkens van 09.30u tot 17.00u met mogelijkheid tot overnachten in het bezinningshuis.

De folder van het colloquium en voor meer info ga naar colloquium.koorenstem.be .

Pastorale zone Leuven - Eerste communie en Vormsel 2017
Zondag 7 mei 2017 Eerste communie
Zaterdag 27 mei 2017 Vormsel
Contactpersoon: Rita Merckx ~ Rita.Merckx1@gmail.com ~ 0476 32 10 65
 | © webstek Dekenaten Leuven en Bierbeek - 2008 ~ 2016  | gewijzigd op: 12-06-2016  | Johan.DeBoer@telenet.be |