Katholieke Kerk in en om Leuven

Welkom op de webstek van de dekenaten Leuven en Bierbeek

zoek: 
In de kijker
Ernst Veen 21 juli 2016
Zomerzoektocht 2016
Weekendvieringen
Pastorale zone
Leuven & Heverlee
Sacramentsdag 2016
Nieuw Onze Vader
Nieuwe structuur
Zoek een geloofsgemeenschap
Biechtgelegenheid

Deken
Dirk De Gendt
J. Vandenbemptlaan 2
B-3001 Heverlee
Tel: 016 22 22 10
Tel: 0475 78 85 51
Fax: 016 89 72 85
Deken@kerkleuven.be

Begin
Beste bezoek.

Hopelijk biedt deze Internetlocatie iets om Hem via onze kerkgemeenschappen te ontmoeten.
Dit is immers de koepel van de katholieke parochies van de regio Leuven.
Elke parochie heeft zijn eigen deel op deze Internetlocatie, waar je terecht kan voor allerlei informatie. Zo vergroten we nieuwsbekendheid van elke parochie, waarover je in het verleden weinig of niets vernam.

Tevens is er plaats voorzien voor de niet-Katholieke kerkgemeenschappen in Leuven en omstreken. Maar er zijn natuurlijk ook kerk-links nationaal en internationaal.

Zo, we hopen dat deze Internetlocatie u kan bekoren en u op weg zetten naar Hem toe.

Deken Dirk De Gendt


Wereldjongerendagen 2016
25 juli tot 1 augustus 2016 in de Poolse stad Krakau

Livestream opnamen in de Sint-Pieterskerk te Leuven
Het 'Onze Vader' krijgt nieuwe tekst
Vanaf de 1ste zondag van de Advent (27 november 2016) bidden we in Vlaanderen en Nederland een nieuwe versie van het Onze Vader. Dat melden de Nederlandse, Belgische bisschoppenconferentie en de Romeinse Congregatie voor de Eredienst.
Het Katholiek onderwijs leert vanaf september het nieuw Onze Vader aan.
De nieuwe vertaling

Onze Vader, die in de Hemel zijt,
Uw Naam worde geheiligd,
Uw Rijk kome,
Uw Wil geschiede, op aarde zoals in de Hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren
en breng ons niet in beproeving
maar verlos ons van het kwade.
Amen.

De oude vertaling

Onze Vader, die in de Hemelen zijt,
geheiligd zij Uw Naam,
Uw Rijk kome,
Uw Wil geschiede op aarde als in de Hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven aan onze schuldenaren
En leid ons niet in bekoring
maar verlos ons van het kwade.
Amen.


(uittreksel www.kerknet.be)
Van een nieuwe vertaling kan men dus nauwelijks spreken. Tenzij voor de vertaling van het Latijnse woord tentatio. Men heeft dit woord tot hiertoe vertaald door “bekoring”. In het Grieks staat er "peirasmos". Dit woord kan zowel met “bekoring” als met “beproeving” vertaald worden. Meestal vertaalt men dit woord met “beproeving”. Het werkwoord bijna altijd met “beproeven”. “Beproeving” is dus de meer concordante vertaling van de Griekse grondtekst. De vertaling “bekoring” stelt daarenboven ook een theologisch probleem. Bekoren betekent aanzetten tot het kwaad. Dat wordt in de Schrift van de duivel gezegd, niet van God. God probeert niet de mens tot het kwade aan te zetten. In die zin is het ook niet God die ons beproeft, zoals het ook uitdrukkelijk staat in de brief van Jakobus (1,13). Jakobus reageert hier tegen een verkeerd verstaan van bekoring of beproeving. Het is waarachtig niet God, “maar de eigen begeerte die iemand lokt en aantrekt”.
+ Jozef De Kesel
Bisschop van Brugge
Bisschop-referent ICLZ
14 augustus 2016 om 21.00u. in de Abdijkerk O.L.Vrouw Vlierbeek
Gregoriaanse Completen

Om die eeuwenoude koorzang in de abdijkerk van Vlierbeek terug tot leven te roepen wordt sedert meerdere jaren, telkens op 14 augustus, de vooravond van het Mariafeest, beroep gedaan op een gemengd gelegenheidskoor. Het Gregoriaans Koor van Leuven, het Dameskoor uit Drongen, de Schola Cantorum van de Sint-Kwintenskerk en het Verenigd koor Adagio uit Vlierbeek zingen onder leiding van Frans Mariman de Gregoriaanse Completen, het relatief korte, origineel avondgebed (ca 25 min.) werd gedurende eeuwen elke avond in deze abdij gezongen.

Dit gelegenheidskoor wil met dit initiatief geen concert brengen. De "grote stilte" die volgde op de Completen wordt evenwel vervangen door een eenvoudige receptie in de Grote zaal van het Nieuw abtskwartier waar alle aanwezigen zijn uitgenodigd.

De toegang is vrij. Er is ruime parkeermogelijkheid in de onmiddellijke nabijheid.

Van 17 tot en met 19 augustus 2016 ~ Bezinningshuis La Foresta, Vaalbeek (bij Leuven)
Driedaags colloqium naar aanleiding van het tienjarig bestaan van de nieuwe editie van Zingt Jubilate
Voor het tienjarig bestaan van de nieuwe editie van Zingt Jubilate, plant Koor&Stem, de ICLZ, het VCLM en het CCV in de zomer van 2016 een colloquium rond liturgische muziek in Vlaanderen.

Dit colloquium richt zich op iedereen die verantwoordelijkheid draagt bij de muzikale vormgeving van de liturgie: voorganger, koordirigent, organist, psalmist, catechist, cantor...

Wij willen vooruitblikken en nadenken over de inhoud en het functioneren van liturgische muziek in de samenleving van vandaag en morgen. In de vorm van workshops, referaten, groepsgesprekken en getuigenissen worden tal van kerkmuziekthema's behandeld.

Noteer alvast deze data: 17 tot en met 19 augustus 2016 telkens van 09.30u tot 17.00u met mogelijkheid tot overnachten in het bezinningshuis.

De folder van het colloquium en voor meer info ga naar colloquium.koorenstem.be .

Op zondag 21 augustus 2016 om 10.00u in de Sint-Pieterskerk te Leuven
"Missa Tous les Regretz" van Orlandus Lassus (1532-1594).

De 7 zangers van het Ensemble Currende o.l.v. Erik van Nevel brengen tijdens de eucharistieviering de mis "Missa Tous les Regretz", een van de mooiste missen die Lassus ooit componeerde. Hij baseerde deze zesstemmige mis op een gelijknamig motet van Nicolas Gombert.

U kan ook nog een zesstemmig motet van Johannes Le Febure horen "Beata es virgo Maria", "Gezegend zijt Gij, Maagd Maria" en als kers op de taart het zevenstemmige "Ego flos campi" van Clemens non Papa

Deze werken zijn te beluisteren in de Sint-Pieterskerk, die fenomenale kerk die 'n prachtige akoestische meerwaarde geeft aan deze muziek!

Erik Van Nevel (dirigent)

Pastorale zone Leuven - Eerste communie en Vormsel 2017
Zondag 7 mei 2017 Eerste communie
Zaterdag 27 mei 2017 Vormsel
Contactpersoon: Rita Merckx ~ Rita.Merckx1@gmail.com ~ 0476 32 10 65
 | © webstek Dekenaten Leuven en Bierbeek - 2008 ~ 2016  | gewijzigd op: 26-07-2016  | Johan.DeBoer@telenet.be |