Katholieke Kerk in en om Leuven

Welkom op de webstek van de dekenaten Leuven en Bierbeek

In de kijker
50jaar Gemengd Koor
IJkpunten
voor de
pastorale zones
Weekendvieringen
Pastorale zone
Leuven & Heverlee
AdMissam
Dagelijks evangelie 
Dagelijks bijbelcitaat 
Deken
Dirk De Gendt
Jules Vandenbemptlaan
B-3001 Heverlee
Tel: 016 22 22 10
Tel: 0475 78 85 51
Fax: 016 89 72 85
Deken@kerkleuven.be


Beste bezoek.
Hopelijk biedt deze Internetlocatie iets om Hem via onze kerkgemeenschappen te ontmoeten.
Dit is immers de koepel van de katholieke parochies van de regio Leuven.
Elke parochie heeft zijn eigen deel op deze Internetlocatie, waar je terecht kan voor allerlei informatie. Zo vergroten we nieuwsbekendheid van elke parochie, waarover je in het verleden weinig of niets vernam.

Tevens is er plaats voorzien voor de niet-Katholieke kerkgemeenschappen in Leuven en omstreken. Maar er zijn natuurlijk ook kerk-links nationaal en internationaal.

Zo, we hopen dat deze Internetlocatie u kan bekoren en u op weg zetten naar Hem toe.

Deken Dirk De Gendt


Sint-Pieterskerk
Opnamen in de Sint-Pieterskerk te Leuven
Zaterdag 15 augustus 2015 om 10.00u
Sint-Lambertuskerk Heverlee
Dekenaat Leuven

De parochiekerk wordt op zaterdag 15 augustus 2015 om 10.00u terug in gebruik genomen tijdens een federatieviering

De viering wordt verzorgt door:

Het Gemengd Parochiaal Koor Heverlee
Trinitas
Wodan Scalden
Koninklijk Sint-Lambertuskoor Heverlee

Op zondag 23 augustus in de Sint-Pieterskerk te Leuven

Het ensemble Currende o.l.v. Erik Van Nevel voert een polyfone mis uit in de Sint-Pieterskerk te Leuven.

"Missa Ego flos campi à 6" van Jacobus Vaet (c.1529 - 1567)

Jacobus Vaet werd hoogstwaarschijnlijk geboren in Kortrijk waar hij al op 13-jarige leeftijd als koorknaap aan de Onze Lieve Vrouwekerk meezong. Toch vermeldt het archief van de Universiteit van Leuven hem als Jacobus Vat de Arelbecke, wat dan zou impliceren dat hij in Harelbeke zou geboren zijn. Vaet schreef zich effectief in aan onze Leuvense Universiteit in 1546. Hij was toen 17 en zijn stem was gebroken. Drie jaar later treffen we zijn naam aan in de Kapel van Keizer Karel V. Deze bron vermeldt hem als gehuwde tenor. Nog 4 jaar later treedt Vaet in dienst van de neef van Karel V, Aartshertog Maximiliaan die later Keizer van het Roomse Rijk wordt. Vaet bleef in dienst van de Aartshertog (Keizer) tot aan zijn dood op 8 januari 1567. De doodsoorzaak is onbekend. Wat we wel weten is dat zijn eerste kind op kerstavond 1566 gedoopt werd.

Op het moment van Vaets dood was Maximiliaan al tot Keizer gekroond en was de functie van kapelmeester aan diens hof één van de meest prestigieuze ambten van Europa. Niemand minder dan Philippus de Monte werd de opvolger van Jacobus Vaet! De Missa Ego flos campi schreef Vaet voor 6 stemmen.

Het Agnus Dei breidt hij zelfs uit tot 8 stemmen. Deze mis behoort tot de categorie parodie-missen, wat betekent dat een andere polyfone compositie als origineel aan de basis ligt, in dit geval het zevenstemmige gelijknamige motet van Clemens non Papa. Ook dit motet brengt Currende vandaag. Clemens was gelinkt aan de Maria Broederschap in 's Hertogenbosch in 1550. Het motet Ego flos campi schreef hij 'ter eeren onser liever vrouwen' toen hij de Broederschap verliet. Het werk is 7stemmig (het enige 7stemmige dat Clemens schreef!) en refereert aan het Heilige getal 7 wat vaak symbolisch gebruikt wordt om Maria te eren. De woorden ‘sicut lilium inter spinas’ (zoals een lelie onder de doornen) waren trouwens het motto van de Maria Broederschap.

Vaet baseert zich dus op dit motet om zijn Missa te schrijven. Hij citeert tamelijk letterlijk de muziek van Clemens, initieel voor 6 stemmen (“imitation” wat leidt tot het ontstaan van een nieuw werk), maar in het Agnus Dei voor 8 stemmen (“aemulatio” waarmee hij het oorspronkelijke voorbeeld zowaar wil overtreffen).

Zowel het motet van Clemens als de mis van Vaet resulteren in een mooie balans tussen homofonie en polyfonie. Vaets bewondering en diepe vriendschap voor Clemens wordt trouwens nog benadrukt in de elegie die hij schrijft op Clemens' dood 'continuo lachrimas'.

Het motet – nogmaals op de tekst Ego flos campi - dat Currende tijdens de Communie zingt, werd door Nicolas Gombert getoonzet. De kans is groot dat Vaet ook dit werk kende want de doorgecomponeerde imitatietechniek die zo kenmerkend is voor Gombert neemt Vaet regelmatig over, al kleurt Vaet het geheel meer met verticale akkoordprogressies.

Ego flos campi, ik ben de bloem der weiden (Saronvlakte) en de lelie der dalen. Als de lelie der doornen, zo is mijn Vriendin onder de dochters. Als een appelboom onder de bomen des wouds, zo is mijn Liefste onder de zonen. Als een bron in een tuin, als stromend water dat zachtjes stroomt van de Libanon. (Lied der Liederen, hoogstwaarschijnlijk geschreven door Koning Salomon.)

Mocht u niet tot in de Sint-Pieterskerk geraken, dan kan u alsnog de mis beluistern op Radio 1 om 10u.

 © webstek Dekenaten Leuven en Bierbeek - 2008 ~ 2015  | gewijzigd op: 28-07-2015  |  index.php | Johann De Boer