Katholieke Kerk in en om Leuven

Welkom op de webstek van de dekenaten Leuven en Bierbeek

zoek: 
In de kijker
Parochiefeest
Weekendvieringen
Pastorale zone
Leuven & Heverlee
Nieuw Onze Vader
Nieuwe structuur
Zoek een geloofsgemeenschap
Biechtgelegenheid

Deken
Dirk De Gendt
J. Vandenbemptlaan 2
B-3001 Heverlee
Tel: 016 22 22 10
Tel: 0475 78 85 51
Fax: 016 89 72 85
Deken@kerkleuven.be

Begin
Beste bezoek.05-12-2016

Hopelijk biedt deze Internetlocatie iets om Hem via onze kerkgemeenschappen te ontmoeten.
Dit is immers de koepel van de katholieke parochies van de regio Leuven.
Elke parochie heeft zijn eigen deel op deze Internetlocatie, waar je terecht kan voor allerlei informatie. Zo vergroten we nieuwsbekendheid van elke parochie, waarover je in het verleden weinig of niets vernam.

Tevens is er plaats voorzien voor de niet-Katholieke kerkgemeenschappen in Leuven en omstreken. Maar er zijn natuurlijk ook kerk-links nationaal en internationaal.

Zo, we hopen dat deze Internetlocatie u kan bekoren en u op weg zetten naar Hem toe.

Deken Dirk De Gendt


Ad te levavi animam meam: Deus meus
Tot U verhef ik mijn ziel; mijn God
1ste zondag v/d advent

Livestream opnamen in de Sint-Pieterskerk te Leuven
Het 'Onze Vader' krijgt nieuwe tekst
Vanaf de 1ste zondag van de Advent (27 november 2016) bidden we in Vlaanderen en Nederland een nieuwe versie van het Onze Vader. Dat melden de Nederlandse, Belgische bisschoppenconferentie en de Romeinse Congregatie voor de Eredienst.
Het Katholiek onderwijs leert vanaf september het nieuw Onze Vader aan.
Luister hier naar het nieuwe Onze Vader
De nieuwe vertaling

Onze Vader, die in de Hemel zijt,
Uw Naam worde geheiligd,
Uw Rijk kome,
Uw Wil geschiede, op aarde zoals in de Hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren
en breng ons niet in beproeving
maar verlos ons van het kwade.

De oude vertaling

Onze Vader, die in de Hemelen zijt,
geheiligd zij Uw Naam,
Uw Rijk kome,
Uw Wil geschiede op aarde als in de Hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven aan onze schuldenaren
En leid ons niet in bekoring
maar verlos ons van het kwade.


(uittreksel www.kerknet.be)
Van een nieuwe vertaling kan men dus nauwelijks spreken. Tenzij voor de vertaling van het Latijnse woord tentatio. Men heeft dit woord tot hiertoe vertaald door “bekoring”. In het Grieks staat er "peirasmos". Dit woord kan zowel met “bekoring” als met “beproeving” vertaald worden. Meestal vertaalt men dit woord met “beproeving”. Het werkwoord bijna altijd met “beproeven”. “Beproeving” is dus de meer concordante vertaling van de Griekse grondtekst. De vertaling “bekoring” stelt daarenboven ook een theologisch probleem. Bekoren betekent aanzetten tot het kwaad. Dat wordt in de Schrift van de duivel gezegd, niet van God. God probeert niet de mens tot het kwade aan te zetten. In die zin is het ook niet God die ons beproeft, zoals het ook uitdrukkelijk staat in de brief van Jakobus (1,13). Jakobus reageert hier tegen een verkeerd verstaan van bekoring of beproeving. Het is waarachtig niet God, “maar de eigen begeerte die iemand lokt en aantrekt”.
+ Jozef De Kesel
Bisschop van Brugge
Bisschop-referent ICLZ
De beproeving van Sint Antonius

Jeroen Bosch
R. das Janelas Verdes, 1200 Lisboa, Portugal
Vanmorgen hebben we een nieuw Onze vader in gebruik mogen nemen. In het oude Onze vader baden we dat we niet in bekoring zouden geleid worden. In het nieuwe Onze vader willen we niet meer in beproeving gebracht worden. Dat is een goede zaak, want we hebben een hekel aan beproevingen en we vinden bekoringen best fijn. Bovendien is dit iets dat we met de Nederlanders gemeen hebben en we willen dat dan ook samen kunnen belijden met een geharmoniseerde tekst.

We kunnen immers ook tot het goede bekoord worden, dat wordt wel eens vergeten. En als we tot het kwade bekoord worden, is dat ook geen probleem, als we maar sterk genoeg zijn. Een bekoring is alleen problematisch als het ook een beproeving is. Maar nog talrijker en problematischer zijn de beproevingen die zelfs geen bekoring inhouden en die we dus kunnen missen als kiespijn (en kiespijn is een goed voorbeeld van zo'n beproeving). Het is dus onvermijdelijk dat we vroeg of laat bidden dat we niet in beproeving gebracht worden.

Dat bidden zal misschien niet helpen, we blijven nu eenmaal onderworpen aan de menselijke conditie. Maar als de beproeving erg genoeg is, kunnen we het bidden niet laten.

Dat was met Sint Antonius ook zo. In Lissabon kan je hem bewonderen tijdens zijn beproeving, zoals die geschilderd werd door Jeroen Bosch. De schilderijen van Jeroen Bosch tonen ons niet de uiterlijke werkelijkheid, ze tonen de innerlijke werkelijkheid. En in de tijd van Bosch was die innerlijke werkelijkheid niet mooi, het was de ontzetting, de verschrikking van een eenzame mens in een tijd van oorlog, honger, pest en alle ellende die je maar bedenken kan. Kortom een tijd van beproeving, en dat is voor veel mensen nog steeds een dagelijkse realiteit.

Op vrijdag 16 december 2016 om 20.00u in de Sint-Pieterskerk te Leuven
Filosofenfontein, Waversebaan 352, 3001 Heverlee
Avondprogramma 2016-2017
Vormingsavonden van 11 oktober 2016 t.e.m. 28 maart 2017
Info: Alle avonden gaan door op: Filosofenfontein, Waversebaan 352, 3001 Heverlee, 016 40 73 40
Contactpersoon: Marcel Braekers
We vragen voor deelname 5 EURO
Op zaterdag zaterdag 4 maart 2017 om 20.00u in de Sint-Geertruikerk te Leuven
Bach in Leuven zaterdag 4 maart 2017 om 20.00u

Hildebrandt Consort
Wouter Dekoninck, artistieke leiding

H Moll-Messe

Niemand kon vermoeden dat Bachs 'missa brevis' uit 1733 zou ontpoppen tot een monumentale Latijnse mis, een mijlpaal geworteld in de oude polyfonie en de expressieve rijkdom van de barok. Zijn 'missa solemnis' wordt vertolkt door 10 uitmuntende zangers en barok-orkest

Info en reservatie www.bachinleuven.be
voorverkoop: tot 4 maart 2017 16 EURO
kassa: 18 EURO
Pastorale zone Leuven - Eerste communie en Vormsel 2017
Zondag 7 mei 2017 Eerste communie
Zaterdag 27 mei 2017 Vormsel
Contactpersoon: Rita Merckx ~ Rita.Merckx1@gmail.com ~ 0476 32 10 65
 | © webstek Dekenaten Leuven en Bierbeek - 2008 ~ 2016  | gewijzigd op: 27-11-2016  | Johan.DeBoer@telenet.be |