Katholieke Kerk in en om Leuven

Welkom op de webstek van het dekenaat Leuven

Sacramentsdag 15 juni 2017
Op donderdag (Sacramentsdag) 15 juni 2017 om 18.00u. Eucharistieviering met Sacramentsprocessie
17.00u: Vertrek van het beeld van Onze-Lieve-Vrouw van Fátima vanuit de Sint-Lambertuskerk Heverlee naar de Sint-Kwintenskerk.
18.00u: Eucharistieviering met als hoofdcelebrant deken Dirk De Gendt in de Sint-Kwintenskerk (Naamsestraat 160).
19.00u: vertrek van de sacramentsprocessie naar de Sint-Pieterskerk.
19.45u: aanbidding in de Sint-Pieterskerk.
20.00u: vertrek naar de Sint-Kwintenskerk met verdere mogelijkheid tot aanbidding.

Onze-Lieve-Vrouw van Fátima

1. 15/06/2017 ~ Naar de Sint-Pieterskerk


2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2. 15/06/2017 ~ Naar de Sint-Kwintenskerk


13

14

15

16

Overeenkomstig verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, delen wij u mee dat uw contactgegevens worden opgenomen in een bestand van geinteresseerden in het werk van het dekenaat Leuven. De houder van het bestand, VZW VPW Dekenaat Leuven, is gevestigd te 3000 Leuven, Amerikalaan 29, tel: 016 22 47 42, mail: secretariaat@kerkleuven.be. De geregistreerde gegevens stellen ons in staat u formulieren en publicaties toe te sturen met betrekking tot onze pastorale en caritatieve doelstellingen. U kan te allen tijden uw toestemming tot de verwerking van uw persoonsgegevens herroepen. Met inachtneming van artikel 13 tot en met 21 van voornoemde verordening heeft u het recht op informatie en toegang tot uw gegevens, recht van inzage, recht op correctie, recht om te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen, recht op beperking van de verwerking, recht op overdraagbaarheid van uw gegevens. Uw persoonsgegevens kunnen worden meegedeeld aan dienstverleners die wij raadplegen om de gegevens te kunnen verwerken. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer wanneer u van mening bent dat uw persoonsgegevens niet verwerkt werden conform de relevante wetgevende bepalingen.
 © webstek Dekenaat Leuven - 2008 ~ 2018  | gewijzigd op: 20-06-2017  | webbeheer: Johan.DeBoer@telenet.be
interne verwijzing met mogelijk interne layout interne verwijzing met eigen webbeheer eigen webbeheer