Katholieke Kerk in en om Leuven

Welkom op de webstek van het dekenaat Leuven

Franco-Vlaamse missen uit te RENAISSANCE in de Sint-Pieterskerk Leuven
Honderden MIS-composities van Franco-Vlaamse componisten uit de renaissance blijven onuitgevoerd liggen in archieven en bibliotheken.
Het is Vlaams muzikaal erfgoed van onschatbare waarde dat dezelfde aandacht verdient als de Vlaamse Primitieven en de barokke schilders.

Het Currende Consort, onder leiding van Erik Van Nevel, start met een nieuw initiatief om dit grandioos repertoire meer in de nationale én internationale belangstelling te houden door de prachtige muziek in zijn functioneel kader te plaatsen.
De Leuvense Sint-Pieterskerk geeft dit initiatief een keer in de maand inspirerende akostiek tijdens de dienst van zondagochtend om 10.00u.
Vier keer per jaar wordt de mis rechtstreeks uitgezonden door Radio 1 [vrt].


Datum Viering Compositie Componist

19 januari 2014 2de Zondag door het jaar Missa Quo puerum ediderat Johannes De Fossa (1540-1603) *
16 februari 2014 6de Zondag door het jaar Missa Ad te levavi oculos meos Philippus De Monte (1521-1603) *
16 maart 2014 2de Zondag van de Vasten Missa Septem doloribus Pierre de La Rue (c.1452-1518) *
27 april 2014 2de Paaszondag Missa Paschalis Orlandus Lassus (1532-1594) *
18 mei 2014 5de Paaszondag Missa Dominicalis Jachet De Wert (1535-1596) *
15 juni 2014 Feest Drie-eenheid Missa Super dites Maistresse Orlandus Lassus (1532-1594) *
24 augustus 2014 21ste Zondag door het jaar Missa Nomine Alexander Agricola (1446-1506) *
19 oktober 2014 29ste Zondag door het jaar Missa Cara la vita mia Philippus De Monte (1521-1603) *
16 november 2014 33ste Zondag door het jaar Missa Pis ne me peult venis Thomas Crecquillon (c.1505-1557) *
21 december 2014 4de Zondag van de Advent Missa Reges terrae Pierre de Manchicourt (c.1510-1564) *
18 januari 2015 2de Zondag door het jaar Missa A note negre Cypriaan De Rore (c.1515-1565) *
15 februari 2015 6de Zondag door het jaar Missa Anchor che col partire Philippus De Monte (1521-1603) *
12 april 2015 2de Paaszondag Missa Transeunte Domino Giaches De Wert (1535-1596) *
10 mei 2015 6de Paaszondag Missa Floruit egregius infans livimus ** Mattheus Pipelare (c.1450-c.1515) *
21 juni 2015 12de Zondag door het jaar Missa De dringhs Antoine Brumel (c.1460-1512/13 *
23 augustus 2015 21ste Zondag door het jaar Missa Ego flos campi Jacobus Vaet (c.1529-1567) *
27 september 2015 26ste Zondag door het jaar Missa Sub tuum praesidium Jacob Obrecht (1457/58-1505) *
25 oktober 2015 30ste Zondag door het jaar Missa Tribulatio et angustia invenerunt me Johannes De Cleve (1528/29-1582) *
29 november 2015 1ste Zondag van de Advent Missa Ecce quam bonum Clemens non Papa (c.1510-c.1556) *
20 december 2015 4de Zondag van de Advent Missa Solenne Heinrich Isaac (c.1450/55-1517) *
17 januari 2016 2de Zondag door het jaar Missa Caput Guillaume Dufay (c.1397-1474) *
21 februari 2016 2de Zondag van de vasten Missa Osculetur me Orlandus Lassus (1532-1594) *
17 april 2016 4de Paaszondag Missa Christus Resurgens Adriaan Willaert (c.1490-1562) *
22 mei 2016 Drievuldigheidszondag Missa Maria Zart Jacob Obrecht (1457/58-1505) *
19 juni 2016 12de Zondag door het jaar Missa Pnge Lingua Josquin Desprez (1450-1521) *
21 augustus 2016 21ste Zondag door het jaar Missa Tous les Regretz Orlandus Lassus (1532-1594) *
18 september 2016 25ste Zondag door het jaar Missa Sex Vocum Philippus De Monte (1521-1603) *
16 oktober 2016 29ste Zondag door het jaar Missa Beati Omnes Nicolas Gombert (1495-1560) *
04 november 2016 Inhuldiging v/d hoofdbeuk v/d Sint-Pieterskerk *
20 november 2016 Christus Koning Missa Ad moduli tous les regretz Orlandus Lassus (1532-1594) *
18 december 2016 4de Zondag van de Advent Missa Puer Natus est Pierre de La Rue (c.1452-1518) *
22 januari 2017 3de Zondag door het jaar Missa jay vue le cerf Clemens non Papa [c.1510-c.1556) *
26 februari 2017 8ste Zondag door het jaar Missa Amor Ecco Colei Orlandus Lassus (1532-1594) *
26 maart 2017 4de Zondag van de vasten Missa Fremuit Spiritu Jesus George de la Hele (1547)1586) *
21 mei 2017 6de Paaszondag Missa Mittit ad Virginem Adriaan Willaert (c.1490-1562) *
18 juni 2017 11de Zondag door het jaar Missa Quem dicunt homines Antonius Divitis (c.1475-c.1526) *
13 augustus 2017 19de Zondag door het jaar Missa Ave Regina Caelorum Jacques Arcadelt (c.1507-c.1568) *
19 november 2017 33ste Zondag door het jaar Misa Ave Virgo Sanctissima à 7 Géry de Ghersem (c.1573-1630) *
21 december 2017 Kerstliederen kerstliederen Vlaamse en Duitse liederen 1600
25 februari 2018 2de Zondag van de vasten Missa Philippus II Rex Hispaniae Philippe Rogier [1561-1596]
08 april 2018 2de Paaszondag Missa Doulce memoire Thomas Crecquillon (c.1505-1557)
17 juni 2018 11de Zondag door het jaar Missa Laudate Dominum Orlandus Lassus (1532-1594)
19 augustus 2018 20ste Zondag door het jaar

* niet beschikbaar online
Overeenkomstig verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, delen wij u mee dat uw contactgegevens worden opgenomen in een bestand van geinteresseerden in het werk van het dekenaat Leuven. De houder van het bestand, VZW VPW Dekenaat Leuven, is gevestigd te 3000 Leuven, Amerikalaan 29, tel: 016 22 47 42, mail: secretariaat@kerkleuven.be. De geregistreerde gegevens stellen ons in staat u formulieren en publicaties toe te sturen met betrekking tot onze pastorale en caritatieve doelstellingen. U kan te allen tijden uw toestemming tot de verwerking van uw persoonsgegevens herroepen. Met inachtneming van artikel 13 tot en met 21 van voornoemde verordening heeft u het recht op informatie en toegang tot uw gegevens, recht van inzage, recht op correctie, recht om te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen, recht op beperking van de verwerking, recht op overdraagbaarheid van uw gegevens. Uw persoonsgegevens kunnen worden meegedeeld aan dienstverleners die wij raadplegen om de gegevens te kunnen verwerken. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer wanneer u van mening bent dat uw persoonsgegevens niet verwerkt werden conform de relevante wetgevende bepalingen.
 © webstek Dekenaat Leuven - 2008 ~ 2018  | gewijzigd op: 02-05-2018
interne verwijzing met mogelijk interne layout interne verwijzing met eigen webbeheer eigen webbeheer