Katholieke Kerk in en om Leuven

Welkom op de webstek voor de geloofsgemeenschappen in en rond Leuven


Pastorale zone Leuven
Link naar info Pastorale zone Leuven: eucharistievieringen in de week en in het weekend

Pastorale zone Heverlee
Plaats maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag
Sint Michiel en Sint Renelde Heverlee              9u
Gebedsviering
Sint Lambertus Heverlee              9.30u
Sint Lambertus Pools Heverlee          20.00u.    13.00u
Sint Jan Evangelist (Park) Heverlee  18.15u.(8)    18.15u.(8)  18.15u.(8)      18.15u.(8)
(8) avondgebed
Sint Jan Evangelist (Park) Heverlee  ..  07.30u. (7)    07.30u. (7)  07.30u. (7)  08.00u. (7)  
(7) ochtendgebed
Sint Jan Evangelist (Park) Heverlee  .  09.00u.  18.30u.  07.50u.  07.30u.  09.00u.  11.00u.
Onbevlekte Hart van Maria (Terbank) Heverlee            18.30u.  
O.-L.-Vrouw van Troost Heverlee  18.00u.(6)  18.00u.(6)  18.00u.(6)  18.00u.(6)  18.00u.(6)  18.00u.(6)  10.00u.
(6) convent
Jezuïeten Heverlee              11.00u.
Dominicanen (Filosofenfontein) Heverlee              10.30u.

Pastorale zone Kessel-Lo
Plaats maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag
Sint Kwinten Linden              10.00u.
Sint Franciscus Heverlee        08.30u      10.00u.
Sint Antonius van Padua Heverlee              11.00u.
O.-L.-Vrouw van Vlierbeek Kessel-Lo            18.30u.  10.30u.
Heilige Joannes Bosco Kessel-Lo              10.30u.
Heilige Familie Boven-Lo  19.00u.            08.00u.
Heilige Familie Boven-Lo              10.00u.
Heilig Hart Blauwplut              10.00u.

Pastorale zone Bertem
Plaats maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag
Sint Pieter Bertem              9.30u.
Sint Lambertus Leefdaal            19.00u (11)   11.00u.(12)
(11) Zie de website '; (12) Week 2 Eucharistieviering, Week 1,3,4,5 woorddienst
Sint Bartholomeus Korbeek-Dijle              11.00u.(10)
(10) week:2,4 Eucharistie week:1,3,5 woorddienst
Overeenkomstig verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, delen wij u mee dat uw contactgegevens worden opgenomen in een bestand van geinteresseerden in het werk van het dekenaat Leuven. De houder van het bestand, VZW VPW Dekenaat Leuven, is gevestigd te 3000 Leuven, Amerikalaan 29, tel: 016 22 47 42, mail: secretariaat@kerkleuven.be. De geregistreerde gegevens stellen ons in staat u formulieren en publicaties toe te sturen met betrekking tot onze pastorale en caritatieve doelstellingen. U kan te allen tijden uw toestemming tot de verwerking van uw persoonsgegevens herroepen. Met inachtneming van artikel 13 tot en met 21 van voornoemde verordening heeft u het recht op informatie en toegang tot uw gegevens, recht van inzage, recht op correctie, recht om te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen, recht op beperking van de verwerking, recht op overdraagbaarheid van uw gegevens. Uw persoonsgegevens kunnen worden meegedeeld aan dienstverleners die wij raadplegen om de gegevens te kunnen verwerken. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer wanneer u van mening bent dat uw persoonsgegevens niet verwerkt werden conform de relevante wetgevende bepalingen. Functionaris voor de gegevensbescherming: De secretaris-generaal van de Bisschoppenconferentie van België Adres: Interdiocesaan Centrum vzw, Guimardstraat 1, 1040 Brussel Tel: 02/507 05 93 E-mail: ce.belgica @interdio.be.
 © webstek Dekenaat Leuven - 2008 ~ 2024  | gewijzigd op: 01-04-2023
interne verwijzing met mogelijk interne layout interne verwijzing met eigen webbeheer eigen webbeheer