Katholieke Kerk in en om Leuven

Welkom op de webstek van de dekenaten Leuven en Bierbeek

Catechese Pastorale zone Leuven
Beste ouders,

Alle catechese wordt sinds enkele jaren gezamenlijk gegeven voor de zes Leuvense parochies:
Sint-Pieter, Sint-Geertrui, Sint-Kwinten, Sint-Jozef, Sint-Jacob en Sint-Michiel.
Contactpersoon: Rita Merckx - 0476 32 10 65 of catechse.centrum@kerkleuven.be

Hartelijke groeten,
Deken Dirk De Gendt

 1. Eerste communie (voor leerlingen in het 2de leerjaar)
  Inschrijven kan via het aanvraagformulier op de website of neem contact op met Rita Merckx.
  De kinderen worden uitgenodigd voor een vijftal bijeenkomsten en enkele eucharistievieringen. Tijdens deze bijeenkomsten laten we hen kennismaken met de verschillende delen van een eucharistieviering en met Jezus.
  Inschrijven: bij voorkeur via Informatiefiche

 2. Brugcatechese (voor leerlingen van het 3de en 4de leerjaar).
  Om de goede band te bewaren tussen parochie, ouders en kinderen, en ook om geleidelijk aan wat inzichten en geloofsoverdracht mee te geven, wordt tussen de eerste communie en de vormselcatechese een brugcatechese ingelast. Wie hieraan meewerkt, heeft een goede voorbereiding op de geloofsbelijdenis en vormsel.
  Wie elders deelnam aan de eerste communie, of bijvoorbeeld onlangs in de parochie is komen wonen, kan nog aansluiten bij de brugcatechese door contact op te nemen met Rita Merckx - 0476 32 10 65.
  Inschrijven: bij voorkeur via Informatiefiche

 3. Vormsel (voor leerlingen van het 5de en 6de leerjaar).
  Na de brugcatechese volgt de voorbereiding op het vormsel (gespreid over twee jaar).
  Leerlingen van het 5de leerjaar nemen deel aan de vijfwerking
  Leerlingen van het 6de leerjaar volgen de Vormselcatechese .

  Naast de catechesemomenten zijn er ook enkele vieringen die essentieel zijn als opstapje naar het vormsel:
  de naamopgave, kruisoplegging, hernieuwing van de doopbelofte tijdens de Paaswake, ...
  Het vormsel wordt toegediend in de vormselviering, welke gemeenschappelijk is voor alle kinderen van de federaties Leuven en Heverlee. Bij meer dan 50 vormelingen zijn er die dag 2 vormselvieringen.
  Het vormsel is een uitdrukkelijke stap in de geloofsinitiatie: als het ware een bevestiging van het doopsel waarmee jongeren te kennen geven dat ze hun weg doorheen het geloof willen verder zetten. Daarom wordt jongeren de kans geboden na het vormsel verbonden te blijven met de geloofsgemeenschap via de jongerenwerking. In een onthalend klimaat worden allerlei activiteiten georganiseerd waarin jongeren verder groeien in geloof.
  Inschrijven: bij voorkeur via Informatiefiche

 4. Programma
Programma catechesewerking 2017 - 2018
Dag Datum Tijd Onderwerp Kring Waar
Zaterdag 17-sep-2016 13.00u. tot 16.00u. Samenkomst1 : stadsspel Leuvense kerken Vormselcatechese Sint-Michielscentrum
Maandag 19-sep-2016 20.00u. Voorbereiding 1 Brugcatechese Zaal Geertruihof
Maandag 19-sep-2016 21.00u. Voorbereiding 1 vijfwerking Zaal Geertruihof
Zaterdag 01-okt-2016 09.00u. tot 16.00u. Sint-Truiden museum De Mindere vijfwerking Sint-Truiden
Zaterdag 01-okt-2016 14.00u. tot 16.00u. Samenkomst 1 Brugcatechese Zaal Geertruihof
Woensdag 12-okt-2016 20.00u. Ouderavond Eerste communie Zaal Geertruihof
Zondag 23-okt-2016 09.00u. tot 12.15u. Samenkomst 2+ naamopgave Vormselcatechese Sint-Geertruikerk
Zaterdag 19-nov-2016 14.00u. tot 16.00u. Samenkomst 1: welkom Eerste communie Paters Assumptionisten
Dinsdag 22-nov-2016 20.00u. Voorbereiding 2 Brugcatechese Zaal Geertruihof
Zaterdag 26-nov-2016 10.00u. tot 14.00u. Samenkomst 3: bezoek en hulp Poverello Vormselcatechese Zaal Geertruihof + Poverello
Zaterdag 10-dec-2016 14.00u. tot 16.00u. Samenkomst 2: advent vijfwerking Paters Assumptionisten
Zondag 11-dec-2016 09.00u. tot 11.00u. Samenkomst 4 Vormselcatechese Sint-Geertruikerk
Zondag 11-dec-2016 11.15u. KV Welzijnszorg Gezinsviering (iedereen) Sint-Geertruikerk
Zaterdag 17-dec-2016 14.00u. 1ste repetitie Kinderkerstviering Gezinsviering (iedereen) Sint-Kwintenskerk
Woensdag 21-dec-2016 14.00u. 2de repetitie Kinderkerstviering Gezinsviering (iedereen) Sint-Kwintenskerk
Zaterdag 24-dec-2016 17.30 u. Kinderkerstviering Gezinsviering (iedereen) Sint-Kwintenskerk
Zaterdag 07-jan-2017 13.00u. Sterzingen + spaghetti Eerste communie Zaal Geertruihof
Zaterdag 14-jan-2017 09.00u. tot 12.00u. Samenkomst 5 Vormselcatechese Sint-Kwintenshuis
Woensdag 18-jan-2017 19.30u. Voorbereiding 3 Brugcatechese Zaal Geertruihof
Woensdag 18-jan-2017 20.30u. Voorbereiding 3 vijfwerking Zaal Geertruihof
Zaterdag 04-feb-2017 10.00u. tot 12.00u. Samenkomst 3 Eerste communie Paters Assumptionisten
Zaterdag 04-feb-2017 14.30u. tot 18.30u. Samenkoms 6+ Lichtmisviering Vormselcatechese Sint-Kwintenskerk
Zondag 05-feb-2017 11.15u. Naamopgave Eerste communie Sint-Geertruikerk
Zaterdag 11-feb-2017 10.00u. tot 12.00u. Samenkomst 3 Brugcatechese Zaal Geertruihof
Zaterdag 11-feb-2017 14.00u. tot 16.30u. Samenkomst 3: ziekenzorg vijfwerking Zaal Geertruihof
Zaterdag 11-mrt-2017 10.00u. tot 12.00u. Samenkomst 4 Eerste communie Paters Assumptionisten
Zaterdag 11-mrt-2017 16.00u. tot 18.00u. Samenkomst 7 Vormselcatechese Zaal Geertruihof
Zaterdag 11-mrt-2017 18.0Ou. Auberge espagnole' Vormselcatechese Zaal Geertruihof
Zaterdag 25-mrt-2017 10.00u. tot 12.00u. Samenkomst 5 Eerste communie Paters Assumptionisten
Zaterdag 25-mrt-2017 14.00u. tot 17.30u. Samenkomst 8: kruisweg+ kruisoplegging Vormselcatechese Sint-Kwintenshuis
Maandag 27-mrt-2017 20.00u. Voorbereiding 4 Brugcatechese Zaal Geertruihof
Maandag 27-mrt-2017 21.00u. Voorbereiding 4 vijfwerking Zaal Geertruihof
Zaterdag 22-apr-2017 10.00u. tot 12.00u. Samenkomst 4: kloosterleven vijfwerking ??
Zaterdag 22-apr-2017 14.00 tot 16.00u. Samenkomst 4 Brugcatechese Zaal Geertruihof
Woensdag 03-mei-2017 14.00u. 1ste repetitie EC Eerste communie Sint-Geertruikerk
Zaterdag 06-mei-2017 10.00u. 2de repetitie EC Eerste communie Sint-Geertruikerk
Zondag 07-mei-2017 11.00u. Eerste communieviering Eerste communie Sint-Geertruikerk
Zaterdag 13-mei-2017 14.00u. tot 16.30u. Samenkomst 9: symbolen vormsel Vormselcatechese Sint-Kwintenshuis
Woensdag 24-mei-2017 1ste repetitie vormsel Vormselcatechese Kapel H.Hartinstituut
Vrijdag 26-mei-2017 2de repetitie vormsel Vormselcatechese Kapel H.Hartinstituut
Zaterdag 27-mei-2017 Vormselviering Vormselcatechese Kapel H.Hartinstituut
Donderdag 08-jun-2017 20.00u. Voorbereiding 5 Brugcatechese ?
Donderdag 08-jun-2017 21.00u. Voorbereiding 5 vijfwerking Bij Liesbeth
Zaterdag 24-jun-2017 10.00u. tot 13.00u. Verrassingsuitstap Brugcatechese ?
Zaterdag 24-jun-2017 14.00 tot 16.00u. Samenkomst: stadswandeling vijfwerking Leuven centrum
Zondag 25-jun-2017 11.15u. Kinder- en dankviering Gezinsviering (iedereen) Sint-Geertruikerk
Woensdag 22-nov-2017 21.00u. Voorbereiding 2 vijfwerking Zaal Geertruihof
Zondag 10-dec-2017 10.00u. tot 12.00u. Samenkomst 2 Brugcatechese Zaal Geertruihof
 | © webstek Dekenaten Leuven en Bierbeek - 2008 ~ 2017  | gewijzigd op: 14-05-2017  | webbeheer: Johan.DeBoer@telenet.be | 
 | interne verwijzing met mogelijk interne layout interne verwijzing met eigen webbeheer eigen webbeheer