Katholieke Kerk in en om Leuven

Welkom op de webstek van het dekenaat Leuven

Catechese Pastorale zone Leuven (Sint Pieter, Sint Geertrui, Sint Kwinten, Sint Jozef, Sint Jacob en Sint Michiel)
Beste ouders,

Alle catechese wordt sinds enkele jaren gezamenlijk gegeven voor de zes Leuvense parochies:
Sint Pieter, Sint Geertrui, Sint Kwinten, Sint Jozef, Sint Jacob en Sint Michiel.
Contactpersoon: Rita Merckx - 0476 32 10 65 of catechese.centrum@kerkleuven.be

Hartelijke groeten,
Deken Dirk De Gendt

 1. Eerste communie (voor leerlingen in het 2de leerjaar)
  Inschrijven kan via het aanvraagformulier op de website of neem contact op met Rita Merckx.
  De kinderen worden uitgenodigd voor een vijftal bijeenkomsten en enkele eucharistievieringen. Tijdens deze bijeenkomsten laten we hen kennismaken met de verschillende delen van een eucharistieviering en met Jezus.
  Inschrijven: bij voorkeur via Informatiefiche

 2. Brugcatechese (voor leerlingen van het 3de en 4de leerjaar).
  Om de goede band te bewaren tussen parochie, ouders en kinderen, en ook om geleidelijk aan wat inzichten en geloofsoverdracht mee te geven, wordt tussen de eerste communie en de vormselcatechese een brugcatechese ingelast. Wie hieraan meewerkt, heeft een goede voorbereiding op de geloofsbelijdenis en vormsel.
  Wie elders deelnam aan de eerste communie, of bijvoorbeeld onlangs in de parochie is komen wonen, kan nog aansluiten bij de brugcatechese door contact op te nemen met Rita Merckx - 0476 32 10 65.
  Inschrijven: bij voorkeur via Informatiefiche

 3. Vormsel (voor leerlingen van het 5de en 6de leerjaar).
  Na de brugcatechese volgt de voorbereiding op het vormsel (gespreid over twee jaar).
  Leerlingen van het 5de leerjaar nemen deel aan de vijfwerking
  Eindverantwoordelijke:
  Rita Merckx ~ 0476 32 10 65 ~ Rita.Merckx1@gmail.com
  Hans Homblé: 0496 98 11 36 ~ Hans.Homble@telenet.be
  Catechist:
  Liesbeth Verloove ~ 0479 79 44 86 ~ Liesbeth.Verloove@wolterskluwer.com
  Leerlingen van het 6de leerjaar volgen de Vormselcatechese .
  Catecheseploeg:
  Dominique Michaux: 016 22 40 20 ~ 0479 62 55 49 ~ dmichaux999@gmail.com
  Hans Homblé: 0496 98 11 36 ~ Hans.Homble@telenet.be
  Eindcoördinatie catechese:
  Rita Merckx ~ 0476 32 10 65 ~ Rita.Merckx1@gmail.com

  Naast de catechesemomenten zijn er ook enkele vieringen die essentieel zijn als opstapje naar het vormsel:
  de naamopgave, kruisoplegging, hernieuwing van de doopbelofte tijdens de Paaswake, ...
  Het vormsel wordt toegediend in de vormselviering, welke gemeenschappelijk is voor alle kinderen van de federaties Leuven en Heverlee. Bij meer dan 50 vormelingen zijn er die dag 2 vormselvieringen.
  Het vormsel is een uitdrukkelijke stap in de geloofsinitiatie: als het ware een bevestiging van het doopsel waarmee jongeren te kennen geven dat ze hun weg doorheen het geloof willen verder zetten. Daarom wordt jongeren de kans geboden na het vormsel verbonden te blijven met de geloofsgemeenschap via de jongerenwerking. In een onthalend klimaat worden allerlei activiteiten georganiseerd waarin jongeren verder groeien in geloof.
  Inschrijven: bij voorkeur via Informatiefiche

 4. Programma
Programma catechesewerking 2017 - 2018
Dag Datum Tijd Onderwerp Kring Waar
Zaterdag 24-feb-2018 13.30u. - 16.30u. Catechesemoment 7 + Rijk Gods + gebed + hartmannetje Vormselcatechese Sint-Kwintenshuis
Zondag 04-mrt-2018 11.15u. Broederlijk delen (gezinsviering) vijfwerking Sint-Geertruikerk
Zondag 04-mrt-2018 11.15u. Broederlijk delen (gezinsviering) Vormselcatechese Sint-Geertruikerk
Zaterdag 10-mrt-2018 13.30u. – 16.30u. Catechesemoment 8 + kruis + kruisweg Vormselcatechese Sint-Kwintenshuis
Zaterdag 17-mrt-2018 10.00u. - 12.00u. Derde samenkomst met aansluitend Auberge espagnol vijfwerking Geertruihof
Zondag 18-mrt-2018 11.15u. Kruisoplegging Vormselcatechese Sint-Geertruikerk
Zaterdag 14-apr-2018 13.30u. – 16.30u. Catechesemoment 9 Stadsspel rond de kerken en de Emmaüsgangers Vormselcatechese Sint-Geertruikerk
Zaterdag 05-mei-2018 14.00u. - 16.30u. Vierde samenkomst: ziekenzorg vijfwerking
Woensdag 09-mei-2018 13.30u. – 16.30u. Repetitie vormsel (1) Vormselcatechese H Hartinstituut
Vrijdag 11-mei-2018 Repetitie vormsel (2) Vormselcatechese H Hartinstituut
Zaterdag 12-mei-2018 Vormsel Vormselcatechese H Hartinstituut
Zaterdag 23-jun-2018 14.00u. - 16.30u. Vijfde samenkomst: stadswandeling vijfwerking Sint-Geertruikerk
Zondag 24-jun-2018 11.15u. Dankviering (gezinsviering) Vormselcatechese Sint-Geertruikerk
Zondag 24-jun-2018 11.15u. Dankviering (gezinsviering) vijfwerking Sint-Geertruikerk
 | © webstek Dekenaten Leuven en Bierbeek - 2008 ~ 2018  | gewijzigd op: 08-12-2017  | webbeheer: Johan.DeBoer@telenet.be | 
 | interne verwijzing met mogelijk interne layout interne verwijzing met eigen webbeheer eigen webbeheer