Katholieke Kerk in en om Leuven

Welkom op de webstek van het dekenaat Leuven

Geloofsgemeenschap Sint Agatha Aarschotsesteenweg 736, Wilsele-PutkapelPastorale zone Leuven

Informatie via kerknet  

Als u een inlichting wenst
Als u behoefte heeft aan een gesprek, een vraag naar gebed.
Als u een mis wil laten opdragen voor dierbaren, levenden of overledenen.
Als u nood heeft aan een luisterend oor of een priester wenst te ontmoeten.
Als u denkt aan trouwen, een kindje wil laten dopen of een sacrament wenst te ontvangen.
Als u vragen heeft over catechese, over geloofsopvoeding van uw kinderen.
Als u een bezoek wenst - thuis - of in het ziekenhuis - aan een ernstig ziek familielid.
kan u terecht bij je parochiepriesters of het parochiesecretariaat.


Sint-Agathakerk
Secretariaat:
Aarschotsesteenweg 736, 3012 Putkapel 016 44 51 32 sint.agatha@telenet.be
Permanentie op de pastorie elke maandag van 9.00u. tot 10.00u. en elke dinsdag van 18.30u. tot 20.00u.

1. Zoneploeg
Priesters in solidum:
Moderator: Dirk De Gendt Jules Vandenbemptlaan 2, 3001 Heverlee 0475 78 85 51 deken@kerkleuven.be
Priester: Juan Carlos Tinjaca Sint-Antoniusberg 3, 3000 Leuven 0492 94 73 06 juankatin@gmail.com
Priester: Dirk De Vis Aarschotsesteenweg 366, 3012 Putkapel 0478 27 75 61 dirkdevis@gmail.com
Priester: Dominique Vandebergh Aarschotsesteenweg 736, 3012 Putkapel 0498 10 25 94 vandebergh.d@gmail.com
Veldverantwoordelijken:
Catechese: Mai Wevers Aarschotsesteenweg 498, 3012 Wilsele 0496 12 88 06 maria.wevers@telenet.be
Diaconie: Marc Michiels Veeweide 36, 3060 Korbeek-Dijle 0476 96 20 87 marc.michiels7@telenet.be
Evangelisatie: Dominique Michaux Frans Vermeylenstraat 9, 3000 Leuven 0479 62 55 49 dmichaux999@gmail.com
Tijdelijke - Communicatie: Jos Binnard Priorijlaan 8, 3001 Heverlee 0484 69 99 35 josbinnard@hotmail.com
Andere zoneploegleden:
Hans Homblé Korbeekstraat 37, 3061 Leefdaal 0496 98 11 36 hans.homble@telenet.be
John Steffen Armand Thierrylaan 33, 3001 Heverlee 0470 39 57 79 johnsteffen@skynet.be
Rita Merckx Ijzermolenstraat 134, 3001 Heverlee 0476 32 10 65 rita.merckx1@gmail.com

2. Eucharistie:
Als gemeenschap vieren wij eucharistie op zondag om 09.30u

3. Doopsel:
In de vier parochies Sint Carolus, Sint Hadrianus, Sint Agatha en Sint Martinus werken we al enkele jaren met groepsdopen.
De coördinatie gebeurt vanuit het secretariaat van Sint Agatha, Putkapel.
Voor meer informatie contacteert u best Nelly Mestdag 016 44 51 32 sint.agatha@telenet.be

4. Catechese
Meer informatie vindt u hier ...
4.1 Eerste Communie:
Wordt in samenwerking met de basisscholen: De Bosstraat, Karel Hertog en Krullevaart geörganiseerd.
Coödinator:
Mai Wevers catechese.wilsele@kerkleuven.be
4.2 Het Vormsel:
De vier geloofsgemeenschappen Sint Carolus, Sint Hadrianus, Sint Agatha en Sint Martinus hebben sinds kort één werking.
Contactpersoon:
Mai Wevers catechese.wilsele@kerkleuven.be

5. Huwelijk:   aanvraagformulier via web
Om in een kerkelijk huwelijk elkaar hun ja-woord te geven nemen de verloofden contact met de parochie, ten laatstste drie maanden vooraf.
Wist je dat er ook een site bestaat rond de voorbereiding op een kerkelijk huwelijk? www.huwelijksvoorbereiding.be
De site is op de eerste plaats bedoeld voor koppels die willen trouwen voor de kerk en hun begeleiders. Men vindt er materiaal en tips voor het samenstellen van een huwelijksviering. Er wordt ook nuttige informatie verschaft over de eigenheid van een christelijk huwelijk.

6. Parochieploeg
Katelijne Decoster 016 47 43 29 0486 48 40 95 decoster@scarlet.be
Jeanne Van Malcot 016 44 41 95 0476 43 02 86 opdebeeck.m@outlook.be
Ivo Van Horebeek 016 44 45 11 0477 61 92 14 ivo.van.horebeek@gmail.com
Mai Wevers 016 44 74 03 0496 12 88 06 maria.wevers@telenet.be
Dominique Vandebergh 0498 10 25 94 vandebergh.d@gmail.com

7. Koor Gaudeamus
Irène Peeters 016 44 31 62 irenepeeters@hotmail.com
Jan Convents 016 65 75 32 jean.convents@telenet.be

8. Parochieblad
Nelly Mestdagh 016 44 51 32 sint.agatha@telenet.be

9. Zorg voor de gemeenschap
Ziekenzorg
Raoul Anthonissen 016 44 59 13 raoul.anthonissen@skynet.be

10. Kerkfabriek
François Dumont 016 44 42 22 fdumont@telenet.be
Frank Behaegel
Ruben Geleyns 016 44 45 86 0479 50 41 19 ruben.geleyns@telenet.be
Karin Lomme 016 44 53 83
Theo Van Eylen 016 44 33 16 theovaneylen@gmail.com

11. Speciaal voor de eigen geloofsgemeenschap

Overeenkomstig verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, delen wij u mee dat uw contactgegevens worden opgenomen in een bestand van geinteresseerden in het werk van het dekenaat Leuven. De houder van het bestand, VZW VPW Dekenaat Leuven, is gevestigd te 3000 Leuven, Amerikalaan 29, tel: 016 22 47 42, mail: secretariaat@kerkleuven.be. De geregistreerde gegevens stellen ons in staat u formulieren en publicaties toe te sturen met betrekking tot onze pastorale en caritatieve doelstellingen. U kan te allen tijden uw toestemming tot de verwerking van uw persoonsgegevens herroepen. Met inachtneming van artikel 13 tot en met 21 van voornoemde verordening heeft u het recht op informatie en toegang tot uw gegevens, recht van inzage, recht op correctie, recht om te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen, recht op beperking van de verwerking, recht op overdraagbaarheid van uw gegevens. Uw persoonsgegevens kunnen worden meegedeeld aan dienstverleners die wij raadplegen om de gegevens te kunnen verwerken. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer wanneer u van mening bent dat uw persoonsgegevens niet verwerkt werden conform de relevante wetgevende bepalingen.
 © webstek Dekenaat Leuven - 2008 ~ 2018  | gewijzigd op: 11-05-2018  | webbeheer: Johan.DeBoer@telenet.be
interne verwijzing met mogelijk interne layout interne verwijzing met eigen webbeheer eigen webbeheer