Katholieke Kerk in en om Leuven

Welkom op de webstek van de dekenaten Leuven en Bierbeek

   1. Initiatiecatechese
2. Geloofsgemeenschap
   a. kring 8
   b. kring 9
   c. kring 10
   d. kring 11
   e. kring 12
   f. programma
3. O.L.Vrouw van Troost
4. Terbank Heverlee
5. Egenhoven

Catechese Pastorale zone Heverlee
Beste ouders,

Met deze brief willen wij op de hoogte brengen van de veranderingen in het pastorale veld van de catechese in heel het vicariaat Vlaams-Brabant.

Het komt er op neer dat de catechese in de toekomst loopt van het tweede jaar lager onderwijs tot in het eerste jaar middelbaar onderwijs. Dit wordt initiatiecatechese genoemd. De initiatie, dit betekent inleiding, beoogt een gelovige grondhouding van uw kind inzake liturgie, gebed en een concrete beleving van de evangelische waarden.
Deze initiatiecatechese kent drie sleutelmomenten die met elkaar verbonden worden door momenten van brugcatechese. De sleutelmomenten spelen zich af op verschillende niveau's:

  1. de Eerste Communie op het niveau van de parochie;
  2. de Plechtige Geloofsbelijdenis eveneens op het niveau van de parochie en
  3. het Vormsel op het niveau van de federatie (samenwerkingsverband tussen de verschillende parochies).
De brugcatechese vindt plaats tussen de Eerste Communie en de Plechtige Geloofsbelijdenis op het niveau van de parochie of de federatie en tussen de Plechtige Geloofsbelijdenis en het Vormsel op het niveau van de federatie.

Wat betekent dit nu concreet voor uw kind?
Uw kind kan pas ingeschreven worden als de informatiefiche correct is ingevuld. Dan pas kunnen de respectievelijke parochie/gemeenschap u persoonlijk contacteren voor de concrete catechese.
Ik hoop dat ik u zo voorlopig voldoende informatie gegeven heb en dat uw kind op de gepaste manier kan groeien in verbondenheid met God.

Hartelijke groeten,

Deken Dirk De Gendt


fotoreeks 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014

(Het schooljaar wordt aangepast op 15 mei 2018)

Initiatiecatechese 2017 - 2018 ~ Federatie Heverlee
Rechtstreeks aanspreekpunt:Pater Martin Davakan Augustijnenklooster, Pakenstraat 65, 3001 Heverlee
016 40 44 40 kloosterosa.heverlee@gmail.com

Sleutelmomenten Niveau's Verantwoordelijke
Kring 8: Eerste communie (voor leerlingen in het 2de leerjaar)
Ouders wensen de eerste communie voor hun zoontje of dochtertje. Wanneer hun kind aan het tweede leerjaar begint, schrijven ze in via de informatiefiche. Een paar ouderavonden en enkele samenkomsten met de kinderen vormen de voorbereidende fase.
Kring 12: Plechtige Geloofsbelijdenis in het 6de leerjaar
De specifieke voorbereiding op de plechtige geloofsbelijdenis, voor leerlingen van het zesde jaar, is per parochie georganiseerd. Ook hier verwijzen wij voor de informatiefiche.
Programma catechesewerking 2017 - 2018
Dag Datum Tijd Onderwerp Kring Waar
Het programma komt zo snel mogelijk online
Inschrijven: bij voorkeur via Informatiefiche

Catechese ~ Parochie O.L.Vrouw van Troost
Ga hier voor de plaatselijke informatie.
Rechtstreeks aanspreekpunt: Ger-Jan Bruins o.s.a. 016 38 71 62 of 0494 05 68 79

Catechese ~ Parochie Onbevlekt Hart van Maria / Terbank Heverlee
Ga hier voor de plaatselijke informatie.

Catechese ~ Parochie Sint Michiel en Sint Reinilde Egenhoven
Ga hier voor de plaatselijke informatie.

 | © webstek Dekenaten Leuven en Bierbeek - 2008 ~ 2017  | gewijzigd op: 17-06-2017  | webbeheer: Johan.DeBoer@telenet.be | 
 | interne verwijzing met mogelijk interne layout interne verwijzing met eigen webbeheer eigen webbeheer