Katholieke Kerk in en om Leuven

Welkom op de webstek van het dekenaat Leuven

Catechese Pastorale zone Heverlee
Beste ouders,

Met deze brief willen wij op de hoogte brengen van de veranderingen in het pastorale veld van de catechese in heel het vicariaat Vlaams-Brabant.

Het komt er op neer dat de catechese in de toekomst loopt van het tweede jaar lager onderwijs tot in het eerste jaar middelbaar onderwijs. Dit wordt initiatiecatechese genoemd. De initiatie, dit betekent inleiding, beoogt een gelovige grondhouding van uw kind inzake liturgie, gebed en een concrete beleving van de evangelische waarden.
Deze initiatiecatechese kent twee sleutelmomenten die met elkaar verbonden worden. De sleutelmomenten spelen zich af op verschillende niveau's:

  1. de Eerste Communie op het niveau van de geloofsgemeenschap.
  2. de Plechtige Geloofsbelijdenis en het Vormsel op het niveau van de Pastorale zone (samenwerkingsverband tussen de verschillende geloofsgemeenschappen).
De brugcatechese vindt plaats tussen de Eerste Communie en de Plechtige Geloofsbelijdenis en het Vormsel op het niveau van de Pastorale zone.

Wat betekent dit nu concreet voor uw kind?
Uw kind kan pas ingeschreven worden als de informatiefiche correct is ingevuld. Dan pas kunnen de respectievelijke geloofsgemeenschap u persoonlijk contacteren voor de concrete catechese.
Ik hoop dat ik u zo voorlopig voldoende informatie gegeven heb en dat uw kind op de gepaste manier kan groeien in verbondenheid met God.

Hartelijke groeten,

Deken Dirk De Gendt


(Het schooljaar wordt aangepast op 15 mei 2018)

Initiatiecatechese 2017 - 2018 ~ Pastorale zone Heverlee
Rechtstreeks aanspreekpunt:Paters Augustijnen Augustijnenklooster, Pakenstraat 65, 3001 Heverlee
016 40 44 40 kloosterosa.heverlee@gmail.com

Sleutelmomenten Niveau's
Kring 8: Eerste communie (voor leerlingen in het 2de leerjaar)
Ouders wensen de eerste communie voor hun zoontje of dochtertje. Wanneer hun kind aan het tweede leerjaar begint, schrijven ze in via de informatiefiche. Een paar ouderavonden en enkele samenkomsten met de kinderen vormen de voorbereidende fase.
Kring 12: Plechtige Geloofsbelijdenis in het 6de leerjaar
De specifieke voorbereiding op de plechtige geloofsbelijdenis, voor leerlingen van het zesde jaar, is per parochie georganiseerd. Ook hier verwijzen wij voor de informatiefiche.
Programma catechesewerking 2017 - 2018
Kring Dag Datum Tijd Onderwerp Waar
Kring 12 Zaterdag 24-feb-2018 ganse dag 4de bijeenkomst Weekend Rotselaar Rotselaar
Kring 12 Zondag 25-feb-2018 avond 4de bijeenkomst Weekend Rotselaar Rotselaar
Kring 8 Zondag 04-mrt-2018 10.00 u. zondagsvieringen Sint-Lamberuskerk
3001 Heverlee
Kring 12 Zaterdag 17-mrt-2018 14.00 - 16.00 u. 4de bijeenkomst Kelderke
Pakenstraat 61, 3001 Heverlee
Kring 8 Zaterdag 24-mrt-2018 14.00 - 16.30 u. 5de bijeenkomst Heilig Hartinstituut
Naamsesteenweg 355, 3001 Heverlee
Kring 12 Vrijdag 30-mrt-2018 17.45 u. Goede Vrijdag O.L.Vrouw-van-Troost-kerk
Pakenstraat 61, 3001 Heverlee
Kring 8 Zaterdag 31-mrt-2018 20.00 u. Paaswake Sint-Lambertuiskerk
Naamsesteenweg 355, 3001 Heverlee
Kring 12 Zondag 01-apr-2018 10.00 u. Gezinsviering Pasen O.L.Vrouw-van-Troost-kerk
Pakenstraat 61, 3001 Heverlee
Kring 8 Zondag 08-apr-2018 10.00 u. zondagsviering Heilig Hartinstituut
3001 Heverlee
Kring 12 Dinsdag 17-apr-2018 18.30 - 20.00 u. Oefenmoment Plechtige Geloofsbelijdenis O.L.Vrouw-van-Troost-kerk
Pakenstraat 61, 3001 Heverlee
Kring 12 Vrijdag 20-apr-2018 18.30 - 20.00 u. Oefenmoment Plechtige Geloofsbelijdenis O.L.Vrouw-van-Troost-kerk
Pakenstraat 61, 3001 Heverlee
Kring 12 Zondag 22-apr-2018 10.00 u. Plechtige Geloofsbelijdenis O.L.Vrouw-van-Troost-kerk
Pakenstraat 61, 3001 Heverlee
Kring 8 Zondag 06-mei-2018 10.00 u. zondagsviering Sint-Lambertuskerk
Naamsesteenweg 355, 3001 Heverlee
Kring 12 Woensdag 09-mei-2018 14.00 - 16.00 u. Oefenmoment Vormsel Kapel van het Heilig Hartinstituut
Naamsesteenweg 355, 3001 Heverlee
Kring 12 Vrijdag 11-mei-2018 14.00 - 16.00 u. Oefenmoment Vormsel Kapel van het Heilig Hartinstituut
Naamsesteenweg 355, 3001 Heverlee
Kring 12 Zaterdag 12-mei-2018 16.00 u. Vormsel Kapel van het Heilig Hartinstituut
Naamsesteenweg 355, 3001 Heverlee
Kring 12 Zondag 20-mei-2018 10.00 u. Gezinsviering van Pinksteren O.L.Vrouw-van-Troost-kerk
Pakenstraat 61, 3001 Heverlee
Kring 8 Zaterdag 26-mei-2018 17.00 u. Dankviering Sint-Lambertuskerk
3001 Heverlee
Kring 8 Zondag 03-jun-2018 10.00 u. zondagsviering Sint-Lambertuskerk
3001 Heverlee
Inschrijven: bij voorkeur via Informatiefiche

Catechese ~ Parochie O.L.Vrouw van Troost
Ga hier voor de plaatselijke informatie.
Rechtstreeks aanspreekpunt: Ger-Jan Bruins o.s.a. 016 38 71 62 of 0494 05 68 79

Catechese ~ Parochie Onbevlekt Hart van Maria / Terbank Heverlee
Ga hier voor de plaatselijke informatie.

Catechese ~ Parochie Sint Michiel en Sint Reinilde Egenhoven
Ga hier voor de plaatselijke informatie.

 | © webstek Dekenaten Leuven en Bierbeek - 2008 ~ 2018  | gewijzigd op: 21-02-2018  | webbeheer: Johan.DeBoer@telenet.be | 
 | interne verwijzing met mogelijk interne layout interne verwijzing met eigen webbeheer eigen webbeheer