Katholieke Kerk in en om Leuven

Welkom op de webstek voor de geloofsgemeenschappen in en rond Leuven

Voor de Pastorale zone Heverlee uitgave 2022

Altijd goed nieuws

Volg KERK&LEVEN ook op het internet!
Bezoek onze webstek www.kerkenleven.be
of volg ons via www.facebook.com/kerkenleven

Beste,

Het jaar 2021 gaat de laatste weken in. Ook in 2022 brengt KERK&LEVEN wekelijks grote en kleine verhalen over mensen op zoek naar zingeving, die de handen uit de mouwen steken, die inspireren en stimuleren in onze lokale gemeenschap. Het parochiale leven blijft daarom ook in 2022 een onontbeerlijk ankerpunt van KERK&LEVEN!

In onze federatie kunnen, dankzij een nauwe samenwerking tussen de verschillende tekstverantwoordelijke, de drie edities (Lambertus, Park en Egenhoven), editie Terbank en editie Troost blijven bestaan.

Zoals u merkt, stort u op een gemeenschappelijk rekeningnummer voor heel de federatie Heverlee. De kode "CEN" staat voor de parochies Sint Lambertus, Park en Egenhoven. Om de juiste editie te ontvangen, is deze kode onontbeerlijk.

Maria,Philippe en Jos

Mis geen enkel nummer van uw parochieblad en betaal uw abonnement voor de prijs van 42 €.
vóór 15 december 2021
op rekening IBAN-nr BE02 7350 3397 4640
Stichting Vicariaat Vlaams-Brabant , afdeling 109-PB
met mededeling: "PAROCHIEBLAD HEVERLEE CEN"

Voor een steunabonnement bedraagt de prijs 50 €.

We danken u alvast voor uw vertrouwen!

Toon Osaer Bert Claerhout
Algemeen directeur Hoofdredacteur

Overeenkomstig verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, delen wij u mee dat uw contactgegevens worden opgenomen in een bestand van geinteresseerden in het werk van het dekenaat Leuven. De houder van het bestand, VZW VPW Dekenaat Leuven, is gevestigd te 3000 Leuven, Amerikalaan 29, tel: 016 22 47 42, mail: secretariaat@kerkleuven.be. De geregistreerde gegevens stellen ons in staat u formulieren en publicaties toe te sturen met betrekking tot onze pastorale en caritatieve doelstellingen. U kan te allen tijden uw toestemming tot de verwerking van uw persoonsgegevens herroepen. Met inachtneming van artikel 13 tot en met 21 van voornoemde verordening heeft u het recht op informatie en toegang tot uw gegevens, recht van inzage, recht op correctie, recht om te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen, recht op beperking van de verwerking, recht op overdraagbaarheid van uw gegevens. Uw persoonsgegevens kunnen worden meegedeeld aan dienstverleners die wij raadplegen om de gegevens te kunnen verwerken. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer wanneer u van mening bent dat uw persoonsgegevens niet verwerkt werden conform de relevante wetgevende bepalingen. Functionaris voor de gegevensbescherming: De secretaris-generaal van de Bisschoppenconferentie van België Adres: Interdiocesaan Centrum vzw, Guimardstraat 1, 1040 Brussel Tel: 02/507 05 93 E-mail: ce.belgica @interdio.be.
 © webstek Dekenaat Leuven - 2008 ~ 2023  | gewijzigd op: 05-12-2021
interne verwijzing met mogelijk interne layout interne verwijzing met eigen webbeheer eigen webbeheer