Katholieke Kerk in en om Leuven

Welkom op de webstek voor de geloofsgemeenschappen in en rond Leuven

Parochienieuws samana Sint Pieter ~ Sint Geertrui


1. Op dinsdag 10 oktober 2017 om 11.00u herfstfeest voor de geloofsgemeenschappen van Sint Pieter en Sint Geertrui


Geertruihof

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34


2. Op 18 april 2017 Paasfeest van samana Sint Geertrui en Sint Pieter


1

2

3

4

5

6

7


3. Op 19 april 2016 Paasfeest van samana Sint Geertrui en Sint Pieter


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16


4. Op 15 januari 2016 Nieuwjaarsontmoeting van samana Sint Geertrui en Sint Pieter


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16


5. Op 20 oktober 2015 Herfstfeest Sint Geertrui & Sint Pieter


1

2

3

4


6. Op 20 mei 2015 Uitstap Olmen


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28


7. Op 21 april 2015 in het Geertruihof, Paasfeest


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21


8. Nieuwjaarsontmoeting van samana Sint Geertrui en Sint Pieter


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13


9. Op 21 april 2014 Paasfeest samana Sint Geertrui & Sint Pieter


1

2

3

4


10. Op 17 januari 2014 Nieuwjaarsreceptie samana Sint Geertrui & Sint Pieter


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


11. Op 15 oktober 2013 het herfstfeest


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14


12. 27 mei 2013 Uitstap van het gewest Leuven naar Noord-Hageland


1

2

3


13. Op 18 januari 2013 in het Geertruihof, Nieuwjaarsontmoeting


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22


14. 6 januari 2012 in het Geertruihof, Nieuwsjaarsontmoeting


1

2

3

4

5


15. Op 10 mei 2012 Uitstap


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10


16. Uitstap Mechelen 2011
Op woensdag 12 mei 2011 ging samana Sint Geertrui en Sint Pieter op uitstap naar Mechelen.
Bij aankomst was er een lekker middagmaal. Na de maaltijd was er een stadswandeling "Drie Bourgondische generaties", wandeling langs o.a.het stadhuis, de Sint-Rombboutskathedraal, voormalige paleizen . . .
Nadien was er een broodmaaltijd om de dag af te sluiten.


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


17. Op 4 mei 2010 was er de gewestelijke samanauitstap naar "Het Hageland"

1

2

3


18. Op woensdag 7 april 2010 in het Geertruihof, Het Paasfeest


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30


19. Op woensdag 15 april 2009 in het Geertruihof, Het Paasfeest

De verwachtingen waren hooggespannen bij de zestig gasten van het Paasfeest. Dat merkte je dadelijk aan de feestelijke kledij en de montere gezichten. Van paasbest gesproken.

Wij waren er wel gerust in, de vrijwilligers die het feest hadden voorbereid. Van bij het binnenkomen zagen onze gasten dat het weer eens een groot feest ging worden. Op iedere tafel geurde een kleurrijk lentebloemstuk en het bestek op de persoonlijk bedrukte onderleggers oogde veelbelovend.

Eugène kon dan ook alle gasten en de vrijwilligers, tachtig in totaal, met een gerust hart welkom heten en pastoor Dirk uitnodigen om samen de paaseucharistie te vieren. Zelden hebben wij de betekenis van de verrezen Heer zo persoonlijk aangevoeld. Verbondenheid is geen loos woord in onze kern.

Bij een eerste glaasje wijn werden er woorden van vriendschap uitgewisseld na de misviering, zoals vroeger na de hoogmis. En de presentatie van de Mei-uitstap viel niet in dovemansoren.

En dan ging het verder met een smakelijke koude schotel. Er werd duchtig gesmuld.

Terwijl de glaasjes nog eens werden bijgevuld kondigde onze pastoor in gewijd Leuvens onze speciale gast aan: mijnheer André van de joorzangers zorgde voor een onvergetelijk uurtje. Niemand kan een gezelschap zo persoonlijk aanspreken als hij en zijn warme stem draaide met de zangers onder ons de ene Leuvense potporie na de andere. De ambiance zinderde nog lang na.

Ook mijnheer André liet zich ten slotte de zelfgebakken taarten smaken en terwijl de voorzitter aan ons allen paaseitjes uitdeelde brak het moment van afscheid aan. Het was voor ons allen een aangename verrassing dat Mia, onze erevoorzitter, het laatste (dank)woord kreeg. Vijftien april 2009, een pracht van een feestdag.


1

2

3

4

5

6


20. Herfstfeest 2008

De kern van samana Sint Geertrui-Sint Pieter had een nieuw concept uitgewerkt voor het jaarlijks herfstfeest: We zouden opstarten in de voormiddag en afsluiten in de namiddag. Dat betekende voor de vrijwilligers van onze samanakern extra-vroeg opstaan, zodat op 8 oktober de zaal en de keuken al om 10 uur feestelijk in orde waren. Tafels en altaar waren prachtig bebloemd met tere roosjes en lavendel, zodat de najaarspracht ook binnen voor herfstsfeer zorgde.

Onze chauffeurs slaagden erin om alle 22 minder mobiele leden tijdig af te leveren, zodat voorzitter Eugene om 11 uur allen van harte kon verwelkomen.

Pastoor Dirk ging ons dan voor in een door allen intens beleefde Mariaviering.

Zo stil en ingetogen als het was tijdens de misviering, zo joviaal ging het er tijdens het aperitief aan toe: we hadden allen wel wat nieuws te vertellen aan mekaar.

Om 12 uur stipt werd het middagmaal opgediend. Deze keer werden het balletjes in tomatensaus met een fijne puree. Er sneuvelden records in het aantal balletjes eten. Niets dan lof aan onze traiteur.

En dan ... de verrassingsact. De Holidaysisters uit het verre Oud-Heverlee voerden ons met typische streekkledij en tophits uit verschillende landen door een groot deel van Europa. Ze hadden hun achtergrondkoor niet meegebracht zodat alle aanwezigen noodgedwongen werden ingeschakeld. En of we meezongen ... vraag dat maar aan onze plaatselijke solozanger, pastoor Dirk. Chris en Maria van samana Oud-Heverlee, van harte bedankt voor de ambiance.

Onze disgenoten deden onze klassieker alle eer aan: van de 15 zelfgebakken fruittaarten bleef er geen enkel puntje over.

Half drie hadden wij afspraak met onze chauffeurs. Voor sommigen veel te vroeg.


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10


21. Op de maand maart 2008 in het Geertruihof, Het Paasfeest


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Overeenkomstig verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, delen wij u mee dat uw contactgegevens worden opgenomen in een bestand van geinteresseerden in het werk van het dekenaat Leuven. De houder van het bestand, VZW VPW Dekenaat Leuven, is gevestigd te 3000 Leuven, Amerikalaan 29, tel: 016 22 47 42, mail: secretariaat@kerkleuven.be. De geregistreerde gegevens stellen ons in staat u formulieren en publicaties toe te sturen met betrekking tot onze pastorale en caritatieve doelstellingen. U kan te allen tijden uw toestemming tot de verwerking van uw persoonsgegevens herroepen. Met inachtneming van artikel 13 tot en met 21 van voornoemde verordening heeft u het recht op informatie en toegang tot uw gegevens, recht van inzage, recht op correctie, recht om te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen, recht op beperking van de verwerking, recht op overdraagbaarheid van uw gegevens. Uw persoonsgegevens kunnen worden meegedeeld aan dienstverleners die wij raadplegen om de gegevens te kunnen verwerken. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer wanneer u van mening bent dat uw persoonsgegevens niet verwerkt werden conform de relevante wetgevende bepalingen. Functionaris voor de gegevensbescherming: De secretaris-generaal van de Bisschoppenconferentie van Belgiƫ Adres: Interdiocesaan Centrum vzw, Guimardstraat 1, 1040 Brussel Tel: 02/507 05 93 E-mail: ce.belgica @interdio.be.
 © webstek Dekenaat Leuven - 2008 ~ 2022  | gewijzigd op: 23-10-2017
interne verwijzing met mogelijk interne layout interne verwijzing met eigen webbeheer eigen webbeheer