Katholieke Kerk in en om Leuven

Welkom op de webstek voor de geloofsgemeenschappen in en rond Leuven

Nieuws 2008 van de geloofsgemeenschap Sint Geertrui

 • Op zondag 27 april 2008 had om 10 uur in onze parochiekerk de vormselviering plaats voor de vormelingen van de Sint-Geertruiparochie en de Sint-Pietersparochie
  123
  Hier onze vormelingen:
  Keanu Evers, Antje Geussens, Cato Grobbel, Benedicte Lebbe, Yente Maes, Julie Odent, Trees Ostyn, Charlotte Remmerie, Victor Vander Avort, Laetitia Van Driesche en Clara Vereertbrugghen.

  Geweldig wat het resultaat is als veel mensen kunnen en mogen samenwerken! Onze vormelingen zullen de viering wellicht niet vlug vergeten. Van bij het binnenkomen was het duidelijk dat er een opperbeste feeststemming heerste. Het altaarkoor was helemaal herschikt en tot in de puntjes versierd met kunstige bloemstukken (dankjewel, Lieve!). Geen Gertrokoor (of toch?), maar een echt instrumentaal ensemble van jeugdige muzikanten o.l.v. Jos Maes.
  Onze vormheer, E.H. Etienne Heyse, ging waardig voor en wist onze kinderen (maar ook de volwassenen) te boeien met de gebeden en de homilie. Onze catechisten, Zr. Katelijne en Trees, hadden de touwtjes stevig in handen. Con brioÖ het ging allemaal flink vooruit, en onze vormelingen en hun ouders deden hun werk met de grootste zorg.
  Proficiat aan de ouders, de vormelingen, de catechisten, en aan alle andere medewerkers die op een of andere manier deze viering hebben voorbereid. Het was weer een hoogtepunt in ons parochieleven, dat we niet vlug zullen vergeten!

 • Op zondag 11 mei 2008 na een heel fijne en boeiende voorbereidingstijd zullen 25 kinderen tijdens de hoogmis van 10 uur voor het eerst volledig deelnemen aan de eucharistieviering.
  123
  Onze eerste communicantjes:
  Leila Beckers, Zeff Cresens, Florence De Houwer, Morgan Delaet, Gert-Jan Deplae, Niels Descamps, Jan Devriendt, Leonie Dewallens, Jorre Donckers, Femke Hendrickx, Divin Ngendakumana, Amelie Remmerie, Hanna Steyaert, Kwinten Tambeur, Nathan Tambeur, Andreas Vandenbussche, Beatrice Vandenbussche, Diego Verbruggen, Catho Verduyckt, Kato Verhoeven, Femke Vrancken, Finn Mc Garry.

  Wij wensen hen een mooie feestdag toe en we hopen hen nog vaak te mogen ontmoeten, vooral in onze kindervieringen.

 • Op 11 mei 2008 zullen 23 kindjes hun eerste communie vieren. Deze viering is het hoogtepunt waarin alle catechesemomenten worden geÔntegreerd en waar in elke bijeenkomst wordt naar toe gewerkt.
  Wij willen deze kinderen ook inzicht geven in de eucharistieviering en de sacramenten en daarom zijn er dit werkjaar twee bijeenkomsten om 9 uur net voor de zondagsviering van 10 uur.
  Nu zondag 2 december – eerste zondag van de Advent – is er zo’n bijeenkomst. Samenkomst om 9 uur aan de kerk. Het thema is: uitkijken naar...
  Advent is aftellen, uitkijken, voorbereiden op wat komt...
  Na het catechesemoment gaan de kinderen dan samen naar de eucharistieviering om er ook actief aan deel te nemen. Alle ouders zijn natuurlijk ook van harte welkom om mee te vieren!

Overeenkomstig verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, delen wij u mee dat uw contactgegevens worden opgenomen in een bestand van geinteresseerden in het werk van het dekenaat Leuven. De houder van het bestand, VZW VPW Dekenaat Leuven, is gevestigd te 3000 Leuven, Amerikalaan 29, tel: 016 22 47 42, mail: secretariaat@kerkleuven.be. De geregistreerde gegevens stellen ons in staat u formulieren en publicaties toe te sturen met betrekking tot onze pastorale en caritatieve doelstellingen. U kan te allen tijden uw toestemming tot de verwerking van uw persoonsgegevens herroepen. Met inachtneming van artikel 13 tot en met 21 van voornoemde verordening heeft u het recht op informatie en toegang tot uw gegevens, recht van inzage, recht op correctie, recht om te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen, recht op beperking van de verwerking, recht op overdraagbaarheid van uw gegevens. Uw persoonsgegevens kunnen worden meegedeeld aan dienstverleners die wij raadplegen om de gegevens te kunnen verwerken. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer wanneer u van mening bent dat uw persoonsgegevens niet verwerkt werden conform de relevante wetgevende bepalingen. Functionaris voor de gegevensbescherming: De secretaris-generaal van de Bisschoppenconferentie van België Adres: Interdiocesaan Centrum vzw, Guimardstraat 1, 1040 Brussel Tel: 02/507 05 93 E-mail: ce.belgica @interdio.be.
 © webstek Dekenaat Leuven - 2008 ~ 2022  | gewijzigd op: 03-03-2017
interne verwijzing met mogelijk interne layout interne verwijzing met eigen webbeheer eigen webbeheer