Katholieke Kerk in en om Leuven

Welkom op de webstek voor de geloofsgemeenschappen in en rond Leuven

Archief

Nieuwsbrieven  (pdf-formaat)

1. « Uit de pen van de pastoor: » jaargang 17 nr.55 augustus 2014
2. « Uit de pen van de pastoor: » jaargang 17 nr.54 maart 2014
3. « Uit de pen van de pastoor: » jaargang 17 nr.53 november 2013
4. « Uit de pen van de pastoor: » jaargang 17 nr.52 september 2013
5. « Uit de pen van de pastoor: » jaargang 16 nr.50 december 2012
6. « Uit de pen van de pastoor: » jaargang 16 nr.49 augustus 2012
7. « Uit de pen van de pastoor: » jaargang 15 nr.46 augustus 2011
8. « Uit de pen van de pastoor: Pasen» jaargang 14 nr.42 maart 2010
9. « Uit de pen van de pastoor: Kerstmis» jaargang 13 nr.41 december 2009
10. « Uit de pen van de pastoor: Damiaan wonderbaarlijk?» jaargang 13 nr.40 september 2009
11. « Een nieuwe toekomst: voor Jezus en voor ons » jaargang 13 nr.39 maart 2009
12. « Wat zegt ons geloof ook weer » jaargang 12 nr.38 december 2008
13. « Wat zegt ons geloof ook alweer? » jaargang 12 nr.37 september 2008
14. « Vieren met Poverello » jaargang 12 nr.36 maart 2008
15. « De geboorte van een kind » jaargang 11 nr.35 december 2007
16. « De maat van de liefde:"groeien in geloof" » jaargang 11 nr.34 september 2007

Om PDF bestanden te kunnen lezen heeft u het programma Acrobat Reader nodig. Klik op dit plaatje om het programma te downloaden.

Overeenkomstig verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, delen wij u mee dat uw contactgegevens worden opgenomen in een bestand van geinteresseerden in het werk van het dekenaat Leuven. De houder van het bestand, VZW VPW Dekenaat Leuven, is gevestigd te 3000 Leuven, Amerikalaan 29, tel: 016 22 47 42, mail: secretariaat@kerkleuven.be. De geregistreerde gegevens stellen ons in staat u formulieren en publicaties toe te sturen met betrekking tot onze pastorale en caritatieve doelstellingen. U kan te allen tijden uw toestemming tot de verwerking van uw persoonsgegevens herroepen. Met inachtneming van artikel 13 tot en met 21 van voornoemde verordening heeft u het recht op informatie en toegang tot uw gegevens, recht van inzage, recht op correctie, recht om te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen, recht op beperking van de verwerking, recht op overdraagbaarheid van uw gegevens. Uw persoonsgegevens kunnen worden meegedeeld aan dienstverleners die wij raadplegen om de gegevens te kunnen verwerken. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer wanneer u van mening bent dat uw persoonsgegevens niet verwerkt werden conform de relevante wetgevende bepalingen. Functionaris voor de gegevensbescherming: De secretaris-generaal van de Bisschoppenconferentie van Belgiƫ Adres: Interdiocesaan Centrum vzw, Guimardstraat 1, 1040 Brussel Tel: 02/507 05 93 E-mail: ce.belgica @interdio.be.
 © webstek Dekenaat Leuven - 2008 ~ 2022  | gewijzigd op: 03-03-2017
interne verwijzing met mogelijk interne layout interne verwijzing met eigen webbeheer eigen webbeheer