Katholieke Kerk in en om Leuven

Welkom op de webstek van het dekenaat Leuven

Samen geloven in vrede
Jaarthema kerkelijk jaar 2018
Samen geloven in vrede
Vrede in je hart, in je straat
en in de wereld . . .
In deze tijden van angst,
terreurdreiging en grote onzekerheid:

een verre onbereikbare wensdroom?

Of kunnen we er samen werk van maken?

Als Christenen zijn we kinderen van de Vrede en wordt er ons gevraagd wapens om te smeden tot ploegijzers. Vrede kan er echter maar komen als er gerechtigheid is:
- als alle mensen voldoende hebben om te kunnen menswaardig leven,
- als iedereen in vrijheid kan zijn wie hij is.
We willen ons in de loop van het jaar laten inspireren door Franciscus van Assisi. Deze opdracht is zo groot, dat we daarvoor wel moeten samen werken en vertrouwen op Gods kracht. Daarom proberen we in het komende werkjaar met allerlei initiatieven het vuur voor de vrede aan te wakkeren in verenigingen en de geloofsgemeenschappen van Heverlee.
Heb je zelf als enkeling of samen met je vereniging een initiatief, een origineel idee dat kan kaderen in deze actie, laat het ons weten. Misschien kunnen we er mee stem aan geven. Want bouwen aan vrede doe je op veel verschillende manieren. Je kan ons bereiken via www.kerkleuven.be.
Dit zijn alvast enkele van de activiteiten die op de planning staan. In de loop van het jaar kan je op de hoogte blijven van wat er gebeurt via www.kerkleuven.be/vrede.php of via het parochieblad.
  • zondag 27 mei 2018: Geen vrede zonder gerechtigheid; elke actie vanuit bekommernis voor de zwaksten helpt dus de vrede vooruit; we zullen samen mee stappen of fietsen in de Sponsortocht van Broederlijk Delen “Dwars door de Boerenbuiten” waarmee we concrete projecten in het Zuiden helpen ondersteunen.
Verder denken wij ook nog aan een avond rond Pax Christi, een bezoek aan de Docinkazerne in Mechelen, fakkeltocht voor de vrede…
Overeenkomstig verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, delen wij u mee dat uw contactgegevens worden opgenomen in een bestand van geinteresseerden in het werk van het dekenaat Leuven. De houder van het bestand, VZW VPW Dekenaat Leuven, is gevestigd te 3000 Leuven, Amerikalaan 29, tel: 016 22 47 42, mail: secretariaat@kerkleuven.be. De geregistreerde gegevens stellen ons in staat u formulieren en publicaties toe te sturen met betrekking tot onze pastorale en caritatieve doelstellingen. U kan te allen tijden uw toestemming tot de verwerking van uw persoonsgegevens herroepen. Met inachtneming van artikel 13 tot en met 21 van voornoemde verordening heeft u het recht op informatie en toegang tot uw gegevens, recht van inzage, recht op correctie, recht om te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen, recht op beperking van de verwerking, recht op overdraagbaarheid van uw gegevens. Uw persoonsgegevens kunnen worden meegedeeld aan dienstverleners die wij raadplegen om de gegevens te kunnen verwerken. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer wanneer u van mening bent dat uw persoonsgegevens niet verwerkt werden conform de relevante wetgevende bepalingen.
 © webstek Dekenaat Leuven - 2008 ~ 2019  | gewijzigd op: 22-12-2018
interne verwijzing met mogelijk interne layout interne verwijzing met eigen webbeheer eigen webbeheer