Katholieke Kerk in en om Leuven

Welkom op de webstek van het dekenaat Leuven

include "indekijker.php"; include "standaard.php"; $i=0; $j=0; print <<

1. In de Sint-Kwintenskerk
2. Naar de Sint-Pieterskerk
3. In de Sint-Pieterskerk
4. Naar de Sint-Jozefskerk
5. In de Sint-Jozefskerk

END; ?>
Pastorale zone Leuven
Sacramentsdag 2016 in Sint Kwinten - Sint Pieter en Sint Jozef (damiaanplein)

1. 26/05/2016 ~ In de Sint-Kwintenskerk


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46


2. 26/05/2016 ~ Processie naar de Sint-Pieterskerk


47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72


3. 26/05/2016 ~ In de Sint-Pieterskerk


73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92


4. 26/05/2016 ~ Processie naar de Sint-Jozefskerk (damiaanplein)


93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106


5. 26/05/2016 ~ In de Sint-Jozefskerk (damiaanplein)


107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

Overeenkomstig verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, delen wij u mee dat uw contactgegevens worden opgenomen in een bestand van geinteresseerden in het werk van het dekenaat Leuven. De houder van het bestand, VZW VPW Dekenaat Leuven, is gevestigd te 3000 Leuven, Amerikalaan 29, tel: 016 22 47 42, mail: secretariaat@kerkleuven.be. De geregistreerde gegevens stellen ons in staat u formulieren en publicaties toe te sturen met betrekking tot onze pastorale en caritatieve doelstellingen. U kan te allen tijden uw toestemming tot de verwerking van uw persoonsgegevens herroepen. Met inachtneming van artikel 13 tot en met 21 van voornoemde verordening heeft u het recht op informatie en toegang tot uw gegevens, recht van inzage, recht op correctie, recht om te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen, recht op beperking van de verwerking, recht op overdraagbaarheid van uw gegevens. Uw persoonsgegevens kunnen worden meegedeeld aan dienstverleners die wij raadplegen om de gegevens te kunnen verwerken. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer wanneer u van mening bent dat uw persoonsgegevens niet verwerkt werden conform de relevante wetgevende bepalingen.
 © webstek Dekenaat Leuven - 2008 ~ 2019  | gewijzigd op: 06-11-2018
interne verwijzing met mogelijk interne layout interne verwijzing met eigen webbeheer eigen webbeheer