Katholieke Kerk in en om Leuven

Welkom op de webstek van het dekenaat Leuven


1. Geloofsgemeenschap
2. Ligging
3. Eucharistievieringen
4. Doop

Pastorale zone pastoor:
Dirk De Gendt
016 22 47 42
Dirk.De.Gendt@telenet.be

Pastorale zone Bertem
Informatie via kerknet.be   
1. Geloofsgemeenschap
1. Sint Bartholomeus Korbeekse Kerkstraat Korbeek-Dijle
2. Sint Lambertus Kerkring Leefdaal
3. Sint Pieter Groenendaal 31 Bertem

Pastorale zone Bertem
2. Ligging
3. Eucharistievieringen
Plaats maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag
Sint Pieter Bertem              10.00u.
Sint Lambertus Leefdaal            19.00u.(11)   10.00u.(12)
(11) week:1,3,4,5 Eucharistie week 2 gebedsviering ~ (12) week:2 gebedsdienst (gezinsviering) NIET in januari, juli
Sint Bartholomeus Korbeek-Dijle              10.00u.(10)
(10) week:1,3 Eucharistieweek:2,4,5 woorddienst
4. Doopvoorbereiding en doopviering
Om een zinvolle doopviering mogelijk te maken, is er in de federaties Leuven, Heverlee en Bertem een team gevormd van pastores en doopcatechisten die zich voorbereid hebben om ouders te begeleiden naar het doopsel.
Het volgen van deze voorbereidingsavond is noodzakelijk om te kunnen deelnemen aan een doopviering.
Voor de federatie Bertem gaat de avond door in de gebouwen van Kerk in Nood in de Abdij van Park.
De beide bijeenkomsten beginnen om 20.00u en eindigen om 22.00u en bestaat uit 2 delen:

  1. Er wordt gestart met een groepsgesprek rond het waarom van de doop.
  2. Nadien worden de onderdelen van de doopviering overlopen en de symbolen en riten geduid.

Gebruik het doopvoorbereiding en doopviering formulier voor online registratie .

Vervolgens wordt er telefonisch contact met u opgenomen.
Elke parochie heeft specifieke afspraken in verband met individuele of gemeenschappelijke dopen.

Overeenkomstig verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, delen wij u mee dat uw contactgegevens worden opgenomen in een bestand van geinteresseerden in het werk van het dekenaat Leuven. De houder van het bestand, VZW VPW Dekenaat Leuven, is gevestigd te 3000 Leuven, Amerikalaan 29, tel: 016 22 47 42, mail: secretariaat@kerkleuven.be. De geregistreerde gegevens stellen ons in staat u formulieren en publicaties toe te sturen met betrekking tot onze pastorale en caritatieve doelstellingen. U kan te allen tijden uw toestemming tot de verwerking van uw persoonsgegevens herroepen. Met inachtneming van artikel 13 tot en met 21 van voornoemde verordening heeft u het recht op informatie en toegang tot uw gegevens, recht van inzage, recht op correctie, recht om te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen, recht op beperking van de verwerking, recht op overdraagbaarheid van uw gegevens. Uw persoonsgegevens kunnen worden meegedeeld aan dienstverleners die wij raadplegen om de gegevens te kunnen verwerken. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer wanneer u van mening bent dat uw persoonsgegevens niet verwerkt werden conform de relevante wetgevende bepalingen.
 © webstek Dekenaat Leuven - 2008 ~ 2019  | gewijzigd op: 12-11-2018
interne verwijzing met mogelijk interne layout interne verwijzing met eigen webbeheer eigen webbeheer