Katholieke Kerk in en om Leuven

Welkom op de webstek van het dekenaat Leuven

RESTAURATIE VAN DE
SINT-PIETERSKERK
Persconferentie op 17 Februari 2015

De renovatie van de Sint-Pieterskerk te Leuven duurt nu al 30 jaar. Heel wat inwoners kunnen zich dan ook niet herinneren dat ze de kerk ooit zonder steigers hebben gezien. Maar zo stilaan is het einde in zicht. Binnen enkele weken wordt de negende fase van de werkzaamheden afgerond.
'Het resultaat is prachtig' zegt schepen van Monumentenzorg Dirk Vansina (CD&V). 'In deze fase zijn de vijf noordelijke zijkapellen gerestaureerd. Nu het vuil en het stof verwijderd zijn en het geschilderde marmer en de kunstwerken gerestaureerd, komt de pracht van deze kunstparel weer helemaal tot zijn recht'.
Bij de restauratie van de zijkapellen is enorm gedetailleerd te werk gegaan. De kunstobjecten , altaren, losse beelden en gewelven zijn allemaal vernieuwd. In een van de nu gerestaureerde kapellen zijn de brandsporen nog te zien op de houten balustrade die de kapel afsluit. 'Die hebben we niet helemaal verwijderd', zegt Vansina. 'We willen dat de herinnering aan de verwoestende brand van honderd jaar geleden blijft. Ook in de andere zijkapellen hebben we een aantal details gelaten zoals ze waren, omdat bezoekers mogen zien dat de kerk een geschiedenis heeft. Andere dingen zijn dan weer grondig aangepakt. Ik zag sommige restauratoren een loep gebruiken om te kunnen zien wat ze aan het schilderen waren.'

Bezoek mogelijk tot einde paasvakantie
Wie het resultaat van deze fase van de restauratie met eigen ogen wil bewonderen, heeft nog tijd tot het einde van de paasvakantie. Daarna worden het schip en de zijkapellen afgesloten voor de restauratie van de middenbeuk. Vanaf dan is het een goed jaar wachten voor de zijkapellen opnieuw toegankelijk zullen zijn.
'Tijdens de restauratie van de middenbeuk zullen de misvieringen verhuizen naar het koor van de kerk', klinkt het. 'In de omheining die de werf van het koorgedeelte zal afsluiten, komen kijkgaten zodat bezoekers de restauratoren aan het werk kunnen zien'. In latere fases volgt ook nog de restauratie van de sacramentstoren en de bouw van inkomsassen. Aan de kant van de Grote Markt komt een inkomsas voor de ticketverkoop en een boekenwinkel voor de bezoekers van de schatkamer van Sint Pieter. Het huidige loket en de boekenwinkel verdwijnen. Tegen 2019 zou de restauratie van de binnenkant van de kerk helemaal klaar moeten zijn.

HANNELORE SMITZ

(tekst bron: nieuwsblad 18-02-2015 Copyright © 2015 Corelio. Alle rechten voorbehouden)1 Epitaaf Frasiscus Xaverius De Ram

2 Sedes sapientiae

3 Frasiscus Xaverius De Ram

4 Kapel van Sint IVO

5 Kapel van Sint IVO

6 Kapel van Carolus Borromeus

7 Kapel van Sint JOB en Sint ARNOLDUS

8 Kapel van Sint KRISPIJN en Sint JAN

9 Kapel van Sint KRISPIJN en Sint JAN

10

11

12

13

14

15 de heer Stefaan Devliegher

16 de heer Dirk Vansina

17 de heer David Lainé

18 de heer Dirk Vansina

19 de heer Dirk Vansina en Deken De Gendt

20 mevrouw Katrien Deckers

21 de heer Bernard Delmotte.

22 de heer David Lainé

23 de heer Stefaan Devliegher

24 de heer Obrecht De Boer

25 de heer Obrecht De Boer

26

27


Laatste Nieuws 18 februari 2015

Rondom ons 23 februari 2015
Overeenkomstig verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, delen wij u mee dat uw contactgegevens worden opgenomen in een bestand van geinteresseerden in het werk van het dekenaat Leuven. De houder van het bestand, VZW VPW Dekenaat Leuven, is gevestigd te 3000 Leuven, Amerikalaan 29, tel: 016 22 47 42, mail: secretariaat@kerkleuven.be. De geregistreerde gegevens stellen ons in staat u formulieren en publicaties toe te sturen met betrekking tot onze pastorale en caritatieve doelstellingen. U kan te allen tijden uw toestemming tot de verwerking van uw persoonsgegevens herroepen. Met inachtneming van artikel 13 tot en met 21 van voornoemde verordening heeft u het recht op informatie en toegang tot uw gegevens, recht van inzage, recht op correctie, recht om te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen, recht op beperking van de verwerking, recht op overdraagbaarheid van uw gegevens. Uw persoonsgegevens kunnen worden meegedeeld aan dienstverleners die wij raadplegen om de gegevens te kunnen verwerken. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer wanneer u van mening bent dat uw persoonsgegevens niet verwerkt werden conform de relevante wetgevende bepalingen.
 © webstek Dekenaat Leuven - 2008 ~ 2018  | gewijzigd op: 28-07-2017
interne verwijzing met mogelijk interne layout interne verwijzing met eigen webbeheer eigen webbeheer