Katholieke Kerk in en om Leuven

Welkom op de webstek van het dekenaat Leuven


Nieuws 2011 van de geloofsgemeenschap Sint-Pieter


1. 8 januari 2011 ~ Sterzingen.

In de Sint-Pieterskerk van de federatie Leuven was er een kinderviering " Sterzingen". De kinderen hebben 2300 EURO rond gehaald voor Brandwonden Kids.


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34


2. 30 januari 2011 ~ Viering van Lichtmis


1

2

3

4

5

6

7

8


3. 6 maart 2011 ~ 4de Miss Lovaniensis


1

2

3

4

5

6

7

8


4. 19 maart 2011 ~ Koffiestop

Vrijwilligers organiseerden een koffiestop. De koffiestop bracht 430 euro op. Hier voor onze dank.


1

2

3

4

5

6

7

8


5. 17 april 2011 ~ Palmzondag


1

2
3
4

5

6

7


6. 21 april 2011 ~ Witte Donderdag


1

2

3

4

5

6

7


7. 22 april 2011 ~ Goede Vrijdag


1

2

3

4


8. 23 april 2011 ~ Paas Zaterdag


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13


9. 24 april 2011 ~ Pasen


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13


10. 14 mei 2011 ~ Vlaggenwijding

De mannen van 71 worden dit jaar 40 en treden dus toe tot de "Mannen van het jaar".


1

2

3

4

5

6


11. 26 juni 2011 ~ Feest van Sint Pieter

Opgeluisterd door het Vocaal Ensemble Aura en samenzang o.l.v. Guy Vermeylen


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10


12. 21 juni 2011 ~ Te Deum

Nationale Feestdag met aanwezigheid van Prins Filip en Prinses Mathilde.
Om 11.00 u. gebedsdienst met het Te Deum voorgegaan door Marcel De Pauw,Steven Wielandt en Dominee Ernst Veen,
opgeluisterd door het koor Trinitas en het Koperquintet


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


13. tussen 23 juli en 12 augustus 2011 ~ een ARC-project in de Leuvense Sint-Pieterskerk

Wie deze zomer tussen 23 juli en 12 augustus de Sint-Pieterskerk binnenkwam, was er aangenaam verrast geworden door een warm welkom van een groep Europese jongeren.
Zij gaven er rondleiding in het Nederlands, Engels, Italiaans of Spaans.


1

2


14. 4 september 2011 ~ FEEST VAN FIERE MARGRIET:

In de Sint-Pieterskerk Leuven werd het feest van Fiere Margriet opgeluisterd door het koor ScholaCantorum Sancti Petri o.l.v. Gilbert Huybens met samenzang. naar boven


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10


15. 11 september 2011 ~ Jubileumviering van de Jaartallen

16. 14 oktober 2011 ~ Leive

"Gloria" "Lieeven en dued in Leive"


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42


17. 12 november 2011 ~ De aanstelling van Deken De Gendt tot pastoor van de Pastorale Eenheid Leuven (P.E.L.)


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10


18. 22 december 2011 ~ De leerlingen van de school TAnder bouwde de Kerststal in de Sint-Pieterskerk


1

2


19. 25 december 2011 ~ Kerstmis in Sint-Pieter


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Overeenkomstig verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, delen wij u mee dat uw contactgegevens worden opgenomen in een bestand van geinteresseerden in het werk van het dekenaat Leuven. De houder van het bestand, VZW VPW Dekenaat Leuven, is gevestigd te 3000 Leuven, Amerikalaan 29, tel: 016 22 47 42, mail: secretariaat@kerkleuven.be. De geregistreerde gegevens stellen ons in staat u formulieren en publicaties toe te sturen met betrekking tot onze pastorale en caritatieve doelstellingen. U kan te allen tijden uw toestemming tot de verwerking van uw persoonsgegevens herroepen. Met inachtneming van artikel 13 tot en met 21 van voornoemde verordening heeft u het recht op informatie en toegang tot uw gegevens, recht van inzage, recht op correctie, recht om te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen, recht op beperking van de verwerking, recht op overdraagbaarheid van uw gegevens. Uw persoonsgegevens kunnen worden meegedeeld aan dienstverleners die wij raadplegen om de gegevens te kunnen verwerken. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer wanneer u van mening bent dat uw persoonsgegevens niet verwerkt werden conform de relevante wetgevende bepalingen.
 © webstek Dekenaat Leuven - 2008 ~ 2018  | gewijzigd op: 03-03-2017
interne verwijzing met mogelijk interne layout interne verwijzing met eigen webbeheer eigen webbeheer