Katholieke Kerk in en om Leuven

Welkom op de webstek van het dekenaat Leuven


Nieuws 2009 van de geloofsgemeenschap Sint-Pieter


1. ~ Van 29 december 2008 tot 2 januari 2009 ~ fotoreeks

In de Kersttijd, van Oud naar Nieuw komen dit jaar zo'n veertigduizend jongeren vanuit heel Europa in Brussel bijeen om te bidden voor de wereld. Zij dragen die vonk van vertrouwen en goedheid die het kind ons brengt met zich mee.
Meer dan ooit worden wij in een tijd van recessie, beurscrisis en verlies van jobs opgeroepen om de hoop te zien die deze jonge mensen uitdragen. Ze komen ook naar Leuven om samen met ons te bidden en hier bij ons te logeren. Zij doen hetzelfde als de herders in Betlehem deden: ze verkondigen voor ons vandaag de blijde boodschap.1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16


2. Op zondag 1 februari 2009 was er het feest van Maria Lichtmis en de start van 450 jarig bestaan van ons Aatsbisdom.


1

2

3

4


3. Op woensdag 25 februari 2009 Vastenviering 2009


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

65

67

68


4. zondag 1 maart 2009 ~ Missa Lovaniensis II

Een initiatief van deken Dirk De Gendt en de Sint-Pietersparochie m.m.v. De Joorzangers.


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18


5. Zaterdag 7 maart 2009 ~ koffiestop

Vrijwilligers van de Sint-Pieterskerkparochie organiseerden een koffiestop voor broederlijk delen.


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14


6. Op zondag 5 april 2009 ~ Palmzondag


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27


7. 9/04/2009 ~ Witte Donderdag


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


8. 11/04/2009 ~ Stille Zaterdag


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22


9. 12/04/2009 ~ Hoogfeest van Pasen


2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13


10. 16/05/2009 ~ Vlaggenwijding van de mannen van 1969.

De mannen van 69 worden dit jaar veertig en treden dus toe tot de Mannen van het jaar.


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


11. 30/05/2009 ~ Pinksterwaken

'Gods bezielende aanwezigheid eucharistische aanbidding' opgeluisterd met samenzang.


1

2

3

4

5

6

7

8


12. 05/07/2009 ~ Feest van Sint-Pieter en 450 jaar bisdom.

Opgeluisterd door de koren Vocaal Ensemble Aura, Schola Cantorum Sancti Petri.


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20


13. 13/09/2009 ~ Mannen van 1959

Viering "Festival der Jaartallen 2009" Jubileumviering van de mannen van 1959


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19
 


14. 17/09/2009 ~ Viering Heilige Damiaan ~ fotoreeks deel1 en deel2 (pdf-formaat)

Met een bloemenhulde,een processie door Leuvense straten en een bijzonder druk bijgewoonde eucharistieviering in openlucht ronden de vieringen van de heilige Damiaan af.


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44


15. 25/12/2009 ~ De viering van Kerstmis op 25 dcember 2009.


1

2

3

4

5

Overeenkomstig verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, delen wij u mee dat uw contactgegevens worden opgenomen in een bestand van geinteresseerden in het werk van het dekenaat Leuven. De houder van het bestand, VZW VPW Dekenaat Leuven, is gevestigd te 3000 Leuven, Amerikalaan 29, tel: 016 22 47 42, mail: secretariaat@kerkleuven.be. De geregistreerde gegevens stellen ons in staat u formulieren en publicaties toe te sturen met betrekking tot onze pastorale en caritatieve doelstellingen. U kan te allen tijden uw toestemming tot de verwerking van uw persoonsgegevens herroepen. Met inachtneming van artikel 13 tot en met 21 van voornoemde verordening heeft u het recht op informatie en toegang tot uw gegevens, recht van inzage, recht op correctie, recht om te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen, recht op beperking van de verwerking, recht op overdraagbaarheid van uw gegevens. Uw persoonsgegevens kunnen worden meegedeeld aan dienstverleners die wij raadplegen om de gegevens te kunnen verwerken. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer wanneer u van mening bent dat uw persoonsgegevens niet verwerkt werden conform de relevante wetgevende bepalingen.
 © webstek Dekenaat Leuven - 2008 ~ 2018  | gewijzigd op: 03-03-2017
interne verwijzing met mogelijk interne layout interne verwijzing met eigen webbeheer eigen webbeheer