Katholieke Kerk in en om Leuven

Welkom op de webstek van het dekenaat Leuven


Nieuws 2008 van de geloofsgemeenschap Sint-Pieter


1. 22 juni 2008 ~ Oude suisse

Van jong naar minder jong: Engelbert Carleer, de Suisse van Sint-Pieter, heeft zijn taak als bewaker van de goede orde volbracht. De man is onderussen 90 jaar en 60 jaar getrouwd. Hij werd niet alleen door de burgemeester in de bloemetjes gezet maar werd ook door de vierende parochie bedankt voor zijn inzet.
Op 22 juni werd er na de plechtige eucharistieviering een receptie aangeboden. De parochiegemeenschap dankt Engelbert Carleer voor zijn jarenlange inzet en wenst hem nog mooie dagen met vrouw en familie. Nu is het dus uitkijken naar een nieuwe Suisse.


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36


2. Nieuwe suisse

Wat hebben Engelbert Carleer en Hay Verhey gemeen?. Niet de leeftijd en ook niet de snor... Maar in de mooie traditie van het kerkwachterschap geeft de ene de fakkel door aan de andere. Hay (39) is de opvolger van Engelbert als suisse van de Sint-Pieterskerk. Le nouveau suisse est arrivé! U kunt weer met een gerust gemoed naar de mis komen. Hij zal bij belangrijke vieringen een oogje in het zeil houden. We wensen hem daarbij veel succes!
Wij hopen onze nieuwe suisse in de viering van 10.30 u. op 1 november te zien.


Engelbert Carleer en Hay Verhey


3. Op zaterdag 24 mei 2008 ~ Aanstelling Chris Coppens

De aanstelling van Chris Coppens tot pastoraal werkster voor het decanaat Leuven en opgeluisterd door het Jeugd Jongerenkoor Terbank o.l.v.Mark Brusten.


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15


4. Sint-Pieter neemt afscheid van pater Germaan.

Beste pater Germaan,
Zelfs als hadden we geen geschenk voor u, dan nog mag u weten dat u de warmte van deze gemeenschap als een geschenk meekrijgt. Die warmte is onbetaalbaar, zoals u hier was als voorganger en priester. Maar we hebben wel een geschenk : een beeldje van de Sedes en bloemen.
Vaart wel, broeder. En laat dit applaus van ons uw hart verwarmen.


1

2

3

4

5


5. Zaterdag 24 mei 2008 ~ Vlaggenwijding

De vlaggenwijding van de mannen van 1968.(foto van de Streekkrant Leuven)


1


6. 14 september 2008 ~ Jubileumviering

De jubilieumviering van de mannen van 1958 opgeluisterd door De Koorzangers en Het Leuvens koperkwintet.


1

2

3

4


7. 4 oktober 2008 ~ Van S.P.A.S. naar V.T.I. LEUVEN 1908 - 2008

De viering van 100 jaar V.T.I. deze herbergt drie instellingen: de Vrije Middenschool,de Vrije Technische school en het Centrum voor Volwassenenonderwijs.


1

2

3


8. Maandag 6 oktober 2008 ~ Gebedsavond Taize

Een gebedsavond met liederen uit Taize en informatie over de ontmoeting in de Sint-Pieterskerk.
Duizenden jongeren komen naar Brussel en Leuven voor een internationale ontmoeting van 29 december 2008 tot en met 2 januari 2009.


1

2

3

4

5


9. Op 1 november 2008 ~ Suisse sjerp overdracht

Engelbert Carleer droeg de suisse sjerp over aan zijn opvolger Hay Verhey. In een geanimeerde viering met koor- en samenzang, waarin de deken voorging, verkende de kersverse suisse zijn nieuwe werkterrein. Zijn taak ging hem duidelijk goed af!


1

2

Overeenkomstig verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, delen wij u mee dat uw contactgegevens worden opgenomen in een bestand van geinteresseerden in het werk van het dekenaat Leuven. De houder van het bestand, VZW VPW Dekenaat Leuven, is gevestigd te 3000 Leuven, Amerikalaan 29, tel: 016 22 47 42, mail: secretariaat@kerkleuven.be. De geregistreerde gegevens stellen ons in staat u formulieren en publicaties toe te sturen met betrekking tot onze pastorale en caritatieve doelstellingen. U kan te allen tijden uw toestemming tot de verwerking van uw persoonsgegevens herroepen. Met inachtneming van artikel 13 tot en met 21 van voornoemde verordening heeft u het recht op informatie en toegang tot uw gegevens, recht van inzage, recht op correctie, recht om te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen, recht op beperking van de verwerking, recht op overdraagbaarheid van uw gegevens. Uw persoonsgegevens kunnen worden meegedeeld aan dienstverleners die wij raadplegen om de gegevens te kunnen verwerken. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer wanneer u van mening bent dat uw persoonsgegevens niet verwerkt werden conform de relevante wetgevende bepalingen.
 © webstek Dekenaat Leuven - 2008 ~ 2018  | gewijzigd op: 03-03-2017
interne verwijzing met mogelijk interne layout interne verwijzing met eigen webbeheer eigen webbeheer