Katholieke Kerk in en om Leuven

Welkom op de webstek van het dekenaat Leuven

KUNST EN RESTAURATIE IN DE
SINT-PIETERSKERK

Kunst
1. Geschiedenis
2. Beligian Art Links and Tools, kunstwerken in de Sint-Pieterskerk
3. Het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK)
4. Rondgang in de kerk
5. Bouwgeschiedenis
6. Alle klokken van de kerk
7. De kerststal
8. Tentoonstelling over de pest te Leuven in 1635
9. De Sint-Pieterskerk, een overzicht. (video)
10. De klokken van de Sint-Pieterskerk luiden hier 12.20 min. (video)
11. Stap rond in het Leuven van 1525 (video)

Restauratie
1. De werf in de Sint-Pieterskerk op 28 oktober 2012
15 augustus 2016
2. Restauratiefases beschrijving (fase 1 tot 11)
3. Werkzaamheden (fase 1 tot 6)
4. Werkzaamheden (fase 7 en 8)
5. Werkzaamheden aan de zijkapellen (fase 9)
6. Werkzaamheden aan het Carolus-Borromeusaltaar (zomer 2014)
7. Epitaaf Frasiscus Xaverius De Ram
8. Timmermannen herstellen het dak van kapel K5N ,kapel van de engelbewaarders
9. Reinigingstesten van stulpborduurwerk met enzymen (speeksel) ~ 27 januari 2015
10. Persconferentie en ROBTV-nieuws ~ 17 februari 2015 ~ (video)
11. Tekst van persconferentie over de zijkapellen ~ 17 februari 2015 (afsluiting fase 9 start fase 10)
12. Voorbereiding en inrichting van de steigers ~ 20 juli 2015 (fase 10A)
13. De werf in de Sint-Pieterskerk op 29 februari 2016
14. Nazicht gewelven zuiderbeuk op 18 maart 2016 (video)
15. De werf in de Sint-Pieterskerk op 8 augustus 2016
16. Werkzaamheden 2016-2017 op 16 december 2016 (fase 10B)
17. De werf in de kruisbeuk ~ 2017 (fase 10B)
18. Plastisch herstel van de natuursteen - 30 mei 2017 (fase 10B)
19. De werf in de Sint-Pieterskerk op 30 juli 2017 (fase 10B)
20. Glasramen in de Sint-Pieterskerk op 8 augustus 2017 (fase 10B)
21. Montage van de sokkel voor de Sedes Sapientiae en gedenkplaat op 5 oktober 2017 (fase 10B)
22. Voorlopig ontwerp van Hay Verhey interieurarchitect van het altaar op 10 oktober 2017 (fase 10B)
23. Eindresultaat van onderwerp kB1N Leuven (fase 10B)
24. Test Opbouw inkomportaal noord (fase 10B)
25. Eindresultaat DEEL 2B van de gewelfschildering/ribben aan het zuidtransept(fase 10B)
 | © webstek Dekenaten Leuven en Bierbeek - 2008 ~ 2018  | gewijzigd op: 27-11-2017  | webbeheer: Johan.DeBoer@telenet.be | 
 | interne verwijzing met mogelijk interne layout interne verwijzing met eigen webbeheer eigen webbeheer