Katholieke Kerk in en om Leuven

Welkom op de webstek van het dekenaat Leuven

KUNST EN RESTAURATIE IN DE
SINT-PIETERSKERK

Kunst
1. Geschiedenis
2. Beligian Art Links and Tools, kunstwerken in de Sint-Pieterskerk
3. Het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK)
4. Rondgang in de kerk
5. Bouwgeschiedenis
6. Alle klokken van de kerk
7. De kerststal
8. Tentoonstelling over de pest te Leuven in 1635
9. De Sint-Pieterskerk, een overzicht. (video)
10. De klokken van de Sint-Pieterskerk luiden hier 12.20 min. (video)
11. Stap rond in het Leuven van 1525 (video)

Restauratie
1. De werf in de Sint-Pieterskerk op 28 oktober 2012
15 augustus 2016
2. Restauratiefases beschrijving (fase 1 tot 11)
3. Werkzaamheden (fase 1 tot 6)
4. Werkzaamheden (fase 7 en 8)
5. Werkzaamheden aan de zijkapellen (fase 9)
6. Werkzaamheden aan het Carolus-Borromeusaltaar (zomer 2014)
7. Epitaaf Frasiscus Xaverius De Ram
8. Timmermannen herstellen het dak van kapel K5N ,kapel van de engelbewaarders
9. Reinigingstesten van stulpborduurwerk met enzymen (speeksel) ~ 27 januari 2015
10. Persconferentie en ROBTV-nieuws ~ 17 februari 2015 ~ (video)
11. Tekst van persconferentie over de zijkapellen ~ 17 februari 2015 (afsluiting fase 9 start fase 10)
12. Voorbereiding en inrichting van de steigers ~ 20 juli 2015 (fase 10A)
13. De werf in de Sint-Pieterskerk op 29 februari 2016
14. Nazicht gewelven zuiderbeuk op 18 maart 2016 (video)
15. De werf in de Sint-Pieterskerk op 8 augustus 2016
16. Werkzaamheden 2016-2017 op 16 december 2016 (fase 10B)
17. De werf in de kruisbeuk ~ 2017 (fase 10B)
18. Plastisch herstel van de natuursteen - 30 mei 2017 (fase 10B)
19. De werf in de Sint-Pieterskerk op 30 juli 2017 (fase 10B)
20. Glasramen in de Sint-Pieterskerk op 8 augustus 2017 (fase 10B)
21. Montage van de sokkel voor de Sedes Sapientiae en gedenkplaat op 5 oktober 2017 (fase 10B)
22. Voorlopig ontwerp van Hay Verhey interieurarchitect van het altaar op 10 oktober 2017 (fase 10B)
23. Eindresultaat van onderwerp kB1N Leuven (fase 10B)
24. Test Opbouw inkomportaal noord (fase 10B)
25. Eindresultaat DEEL 2B van de gewelfschildering/ribben aan het zuidtransept(fase 10B)
26. Praktische realisatie een stap verder in het ontwerp van Hay (fase 10B)
27. Een kerk voor de toekomst (fase 10B) door Marc Janssens (fase 10B)
28. Voorstelling gedenkplaat oorlogsslachtoffers WOII in crypte Sint-Pieterskerk(fase 10B)
29. Realisatie van het ontwerp van Hay Verhey interieurarchitect (fase 10B)
Overeenkomstig verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, delen wij u mee dat uw contactgegevens worden opgenomen in een bestand van geinteresseerden in het werk van het dekenaat Leuven. De houder van het bestand, VZW VPW Dekenaat Leuven, is gevestigd te 3000 Leuven, Amerikalaan 29, tel: 016 22 47 42, mail: secretariaat@kerkleuven.be. De geregistreerde gegevens stellen ons in staat u formulieren en publicaties toe te sturen met betrekking tot onze pastorale en caritatieve doelstellingen. U kan te allen tijden uw toestemming tot de verwerking van uw persoonsgegevens herroepen. Met inachtneming van artikel 13 tot en met 21 van voornoemde verordening heeft u het recht op informatie en toegang tot uw gegevens, recht van inzage, recht op correctie, recht om te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen, recht op beperking van de verwerking, recht op overdraagbaarheid van uw gegevens. Uw persoonsgegevens kunnen worden meegedeeld aan dienstverleners die wij raadplegen om de gegevens te kunnen verwerken. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer wanneer u van mening bent dat uw persoonsgegevens niet verwerkt werden conform de relevante wetgevende bepalingen.
 © webstek Dekenaat Leuven - 2008 ~ 2019  | gewijzigd op: 19-06-2018
interne verwijzing met mogelijk interne layout interne verwijzing met eigen webbeheer eigen webbeheer