Katholieke Kerk in en om Leuven

Welkom op de webstek van het dekenaat Leuven

RESTAURATIE VAN DE
SINT-PIETERSKERK
Reinigingstesten stulpborduurwerk antependium en predella van kapel K1N. 27/1/2015

Voor de mechanische reiniging van het stulpborduurwerk werden er twee verschillende testen uitgevoerd. De eerste is een reiniging met enzymen in de vorm van speeksel dat aangebracht wordt met wattenstaafje. De tweede test werd uitgevoerd met gedemineraliseerd water, tevens ook aangebracht met een wattenstaafje.
1. Reiniging met enzymen (speeksel)


1 - Detail van gecorrodeerd borduurwerk voor reiniging

2 - Detail van borduurwerk na reiniging met speeksel op wattenstaafje

3 - Detail borduurwerk na reiniging met speeksel

4 - Watjes na de reiniging met speeksel

2. Reiniging met gedemineraliseerd water

5 - Detail van gecorrodeerd borduurwerk voor reiniging

6 - Detail borduurwerk na reiniging met gedemineraliseerd water

7 - Watje na de reiniging met gedemineraliseerd water


3. Conclusie
Na het uitvoeren van beide reinigingstesten kan geconcludeerd worden dat er door middel van de reiniging met speeksel meer corrosie en oppervlaktevuil kan verwijderd worden. De metaaldraad wordt helder en de donkere afzetting wordt kan gemakkelijk verwijderd worden. De reiniging met gedemineraliseerd water geeft een minder duidelijk resultaat en er moet iets meer kracht gezet worden om eenzelfde hoeveelheid vuil en corrosie weg te nemen van het borduurwerk. Dit is tevens zichtbaar aan de wattenstaafjes.
Overeenkomstig verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, delen wij u mee dat uw contactgegevens worden opgenomen in een bestand van geinteresseerden in het werk van het dekenaat Leuven. De houder van het bestand, VZW VPW Dekenaat Leuven, is gevestigd te 3000 Leuven, Amerikalaan 29, tel: 016 22 47 42, mail: secretariaat@kerkleuven.be. De geregistreerde gegevens stellen ons in staat u formulieren en publicaties toe te sturen met betrekking tot onze pastorale en caritatieve doelstellingen. U kan te allen tijden uw toestemming tot de verwerking van uw persoonsgegevens herroepen. Met inachtneming van artikel 13 tot en met 21 van voornoemde verordening heeft u het recht op informatie en toegang tot uw gegevens, recht van inzage, recht op correctie, recht om te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen, recht op beperking van de verwerking, recht op overdraagbaarheid van uw gegevens. Uw persoonsgegevens kunnen worden meegedeeld aan dienstverleners die wij raadplegen om de gegevens te kunnen verwerken. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer wanneer u van mening bent dat uw persoonsgegevens niet verwerkt werden conform de relevante wetgevende bepalingen.
 © webstek Dekenaat Leuven - 2008 ~ 2018  | gewijzigd op: 24-07-2017
interne verwijzing met mogelijk interne layout interne verwijzing met eigen webbeheer eigen webbeheer