Katholieke Kerk in en om Leuven

Welkom op de webstek van het dekenaat Leuven

RESTAURATIE VAN DE
SINT-PIETERSKERK
Epitaaf Frasiscus Xaverius De Ram

Het wit marmeren epitaaf was bedekt met rode en zwarte vervuiling. Toen in het verleden het dak van de kerk ingestort was, hebben de elementen gedurende een tijd vrij spel gehad. Daardoor zijn er gipskorsten ontstaan op het oppervlak. Dit fenomeen wordt veroorzaakt door water, waarbij het bindmiddel van de steen langzaam uitspoelt en reageert met koolstofoxides in de lucht. De zwarte kleur van deze korsten worden veroorzaakt door vuil en stof.

Daar waar er water over het epitaaf is gestroomd werd deze korst weggespoeld, waardoor er zich witte strepen aftekenden.

Naast de zwarte gipskorsten werd er ook een rode laag aangetroffen, in een dunne laag over grote delen van het oppervlak. Er werden monsters genomen van deze laag om te onderzoeken of het hier om een oude verflaag ging of een afzetting van iets anders.

De monsters werden in een laboratorium onderzocht op de aanwezigheid van bindmiddel en pigmenten, aangezien dit de componenten zijn die op een verflaag duiden. Er werd geen bindmiddel aangetroffen en de stoffen die de kleur veroorzaakten konden worden herleid naar baksteenstof.

Door de verschillende processen te bekijken waaraan het epitaaf werd blootgesteld kon de volgende conclusie worden getrokken:

Het bindmiddel van de steen, kalk, loogde uit onder invloed van water.

Kalk is een reactief bestanddeel en vormt zoals hierboven beschreven onder invloed van elementen in de lucht een dunne korst op het oppervlak van de steen.

Baksteenstof, afkomstig van de ingestorte gewelven en andere gebouwen in Leuven, is op het oppervlak terecht gekomen en daar door het uitlogen van kalk gefixeerd aan het oppervlak. Het stof werd daardoor chemisch gebonden aan het oppervlak.

Om de zwarte en rode laag te verwijderen werd er gebruikt gemaakt van een gel met chemicaliƫn die veilig zijn voor de marmer maar de afzettingen verweken waardoor ze met sponzen en watten verwijderd konden worden. Daarna werd het epitaaf goed nagereinigd met water.

Om het epitaaf te beschermen tegen vuil wordt er een dunne waslaag aangebracht.

Toch is het beter om de witte marmer niet aan te raken met blote handen. Vet en vuil van onze vingers zorgen na verloop van tijd voor vieze vlekken die moeilijk te verwijderen zijn zonder de steen te beschadigen.


22 december 2014

17 februari 2015
Overeenkomstig verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, delen wij u mee dat uw contactgegevens worden opgenomen in een bestand van geinteresseerden in het werk van het dekenaat Leuven. De houder van het bestand, VZW VPW Dekenaat Leuven, is gevestigd te 3000 Leuven, Amerikalaan 29, tel: 016 22 47 42, mail: secretariaat@kerkleuven.be. De geregistreerde gegevens stellen ons in staat u formulieren en publicaties toe te sturen met betrekking tot onze pastorale en caritatieve doelstellingen. U kan te allen tijden uw toestemming tot de verwerking van uw persoonsgegevens herroepen. Met inachtneming van artikel 13 tot en met 21 van voornoemde verordening heeft u het recht op informatie en toegang tot uw gegevens, recht van inzage, recht op correctie, recht om te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen, recht op beperking van de verwerking, recht op overdraagbaarheid van uw gegevens. Uw persoonsgegevens kunnen worden meegedeeld aan dienstverleners die wij raadplegen om de gegevens te kunnen verwerken. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer wanneer u van mening bent dat uw persoonsgegevens niet verwerkt werden conform de relevante wetgevende bepalingen.
 © webstek Dekenaat Leuven - 2008 ~ 2018  | gewijzigd op: 24-07-2017
interne verwijzing met mogelijk interne layout interne verwijzing met eigen webbeheer eigen webbeheer