Katholieke Kerk in en om Leuven

Welkom op de webstek van het dekenaat Leuven

RESTAURATIE VAN DE
SINT-PIETERSKERK
Fase 1-6 / exterieur


Fasering van de restauratiewerken aan het exterieur van de kerk. (*)

Onderzoek naar de bouwfysische toestand van het natuursteenparement: meten van de vochtindringing na gevelreiniging. (*)

Onderzoek naar de bouwfysische toestand van het natuursteenparement: uitvoeren van DRMS-metingen (Drilling Resistance Measurement System) op onbehandelde kalkzandsteen om de diepte van verweerde zones te bepalen. (*)

Natuursteenelementen met verregaand vorm- en materiaalverlies dienden vervangen te worden. (*)

Elementen die in goede staat verkeerden bleven behouden of werden aangevuld met nieuw gesculpteerde elementen. (*)

Nieuwe pinakels in Massangissteen, klaar om gemonteerd te worden. (*)

Nieuw sculptuurwerk in Massangis. (*)

Gerestaureerde balustrade aan de noordoostzijde van de kerk. (*)

Gerestaureerde glas-in-loodramen, ingewerkt in stenen maaswerk. (*)

In 2007 werd de torenspits tijdelijk gedemonteerd om de restauratie van de metalen structuur in een atelier mogelijk te maken. (*)

De rijkelijk geornamenteerde vieringtoren na de restauratiewerken, met op de voorgrond de koperen nokornamenten van het hoofddak. (*)

Fase 7 en 8 omvatten de technische installaties van de kerk. De opdeling in werfzones zorgt ervoor dat de lithugische werking van de kerk niet in het gedrang komt. Het in fases opstarten van de nieuwe verwarmingsinstallatie voorkomt bovendien een bruuske wijziging van het binnenklimaat, wat nefast zou zijn voor het aanwezige kunstpatrimonium. (*)

Fase 9 tot 11 betreft voornamelijk de restauratie van de kostbare interieurelementen en kunstvoorwerpen zoals altaren, beelden, muurepitaven, ... (*)

* Afbeeldingen afkomstig uit archief ÁRTER

 | © webstek Dekenaten Leuven en Bierbeek - 2008 ~ 2018  | gewijzigd op: 12-10-2017  | webbeheer: Johan.DeBoer@telenet.be | 
 | interne verwijzing met mogelijk interne layout interne verwijzing met eigen webbeheer eigen webbeheer