Katholieke Kerk in en om Leuven

Welkom op de webstek van het dekenaat Leuven

RESTAURATIE VAN DE
SINT-PIETERSKERK
Fase 1-6 / exterieur


Fasering van de restauratiewerken aan het exterieur van de kerk. (*)

Onderzoek naar de bouwfysische toestand van het natuursteenparement: meten van de vochtindringing na gevelreiniging. (*)

Onderzoek naar de bouwfysische toestand van het natuursteenparement: uitvoeren van DRMS-metingen (Drilling Resistance Measurement System) op onbehandelde kalkzandsteen om de diepte van verweerde zones te bepalen. (*)

Natuursteenelementen met verregaand vorm- en materiaalverlies dienden vervangen te worden. (*)

Elementen die in goede staat verkeerden bleven behouden of werden aangevuld met nieuw gesculpteerde elementen. (*)

Nieuwe pinakels in Massangissteen, klaar om gemonteerd te worden. (*)

Nieuw sculptuurwerk in Massangis. (*)

Gerestaureerde balustrade aan de noordoostzijde van de kerk. (*)

Gerestaureerde glas-in-loodramen, ingewerkt in stenen maaswerk. (*)

In 2007 werd de torenspits tijdelijk gedemonteerd om de restauratie van de metalen structuur in een atelier mogelijk te maken. (*)

De rijkelijk geornamenteerde vieringtoren na de restauratiewerken, met op de voorgrond de koperen nokornamenten van het hoofddak. (*)

Fase 7 en 8 omvatten de technische installaties van de kerk. De opdeling in werfzones zorgt ervoor dat de lithugische werking van de kerk niet in het gedrang komt. Het in fases opstarten van de nieuwe verwarmingsinstallatie voorkomt bovendien een bruuske wijziging van het binnenklimaat, wat nefast zou zijn voor het aanwezige kunstpatrimonium. (*)

Fase 9 tot 11 betreft voornamelijk de restauratie van de kostbare interieurelementen en kunstvoorwerpen zoals altaren, beelden, muurepitaven, ... (*)

* Afbeeldingen afkomstig uit archief ÁRTER

Overeenkomstig verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, delen wij u mee dat uw contactgegevens worden opgenomen in een bestand van geinteresseerden in het werk van het dekenaat Leuven. De houder van het bestand, VZW VPW Dekenaat Leuven, is gevestigd te 3000 Leuven, Amerikalaan 29, tel: 016 22 47 42, mail: secretariaat@kerkleuven.be. De geregistreerde gegevens stellen ons in staat u formulieren en publicaties toe te sturen met betrekking tot onze pastorale en caritatieve doelstellingen. U kan te allen tijden uw toestemming tot de verwerking van uw persoonsgegevens herroepen. Met inachtneming van artikel 13 tot en met 21 van voornoemde verordening heeft u het recht op informatie en toegang tot uw gegevens, recht van inzage, recht op correctie, recht om te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen, recht op beperking van de verwerking, recht op overdraagbaarheid van uw gegevens. Uw persoonsgegevens kunnen worden meegedeeld aan dienstverleners die wij raadplegen om de gegevens te kunnen verwerken. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer wanneer u van mening bent dat uw persoonsgegevens niet verwerkt werden conform de relevante wetgevende bepalingen.
 © webstek Dekenaat Leuven - 2008 ~ 2018  | gewijzigd op: 12-10-2017
interne verwijzing met mogelijk interne layout interne verwijzing met eigen webbeheer eigen webbeheer