Katholieke Kerk in en om Leuven

Welkom op de webstek van het dekenaat Leuven

RESTAURATIE VAN DE
SINT-PIETERSKERK
Werken aan het Carolus-Borromeusaltaar - zomer 2014

De niet-beschilderde delen van het Carolus-Borromeusaltaar zijn uitgevoerd in verschillende steensoorten: zwarte marmer, veelkleurige marmer, blauwe hardsteen; voor de altaartafel werd cement gebruikt.

De beschilderde stenen zijn uitgevoerd in kalksteen die ernstig verzand is. Daardoor werken de polychromierestauratoren en het steenrestauratieteam hier nauw samen waarbij zowel de steen verstevigd als de beschilderde lagen (=polychromie) gefixeerd worden.

Elke marmersoort vraagt een eigen behandeling. Zo werd de zwarte marmer gereinigd met een gel waarin een klein percentage white spirit was verwerkt. Deze gel trekt niet alleen het vuil maar ook vroegere behandelingen met olie en was (om de kleur te verdiepen) uit de steen. Dit was noodzakelijk omdat de steen er erg vlekkerig uitzag en een nieuwe waslaag niet gelijkmatig kon worden aangebracht op de oude, vergeelde oliën en wassen.

Na de reiniging werd de steen behandeld met een zwart gekleurde was om het oorspronkelijke barokke kleurenpalet in zwart- en wittinten opnieuw tot zijn recht te laten komen. De veelkleurige marmer kon worden gereinigd met water.

Enkel op de linker zuil waren er diepgekleurde druipsporen zichtbaar die niet konden worden verwijderd met water. Deze werden daarom nabehandeld met kompressen. Lacunes in de steen werden opgevuld met ongekleurde was en vervolgens op toon gebracht in de kleur die ze oorspronkelijk hadden. Tenslotte werden deze marmers beschermd met een ongekleurde was.

Enkele breuken en barsten werden geïnjecteerd met een duurzame lijm. Alle metalen staven die het altaar op zijn plaats houden werden ontdaan van en beschermd tegen roest.

De altaren aan de noord kant van de kerk en de epitafen zullen op een gelijkaardige manier behandeld worden.

Behandeling van de polychromie (beschilderde opppervlakken) in de Carolus-Borromeuskapel, altaren en vrijstaande beelden

De restauratie van de polychromie (beschilderde oppervlakken) van de Carolus-Borromeuskapel nadert de afwerkingsfase. Na de oppervlaktereiniging van de witte monochromie worden de lacunes opgevuld. Deze vullingen zullen opgevuld worden met niet-zichtbare retouches.

Het beeld van de heilige Dorothea dat op het retabel staat wordt verder gereinigd. In overleg met de architecten, de kerkfabriek en de stad wordt op basis van een testvlak bepaald hoe de monochromie wordt geretoucheerd dan wel of ze overschilderd wordt.

De reiniging van de altaren (Kapel Sint Job en Sint Arnoldus, Kapel Heilige naam Jezus, Kapel Sint Nikolaas, Kapel Sint Ivo) in de noordelijke zijbeuk van de kerk werd opgestart. In een eerste fase (en voor andere ingrepen kunnen beginnen) worden de fragiele polychrome verflagen gefixeerd. Nadien wordt een reeks reinigingstesten uitgevoerd worden om de geschikte reinigingsmethode en de te gebruiken producten te bepalen. Gebruikte producten en techieken moeten volgens de internationale restauratie-methodologie omkeerbaar zijn en mogen de originele lagen op geen enkele manier aantasten.

De zes vrijstaande beelden (Maria met Kind, Heilige Blasius, Heilige Marcoen, Heilige Albertus van Leuven, het crucifix en de Engelbewaarder met Jezuskind) worden gereinigd aan de hand van de reinigingstesten die reeds eerder uitgevoerd werden.

Schilderijenrestauratie

De schilderijen uit de lambriseringen in de kapellen aan de noordkant ondergaan een uitgebreide reiniging. Het door de tijd verzamelde stof en andere oppervlaktevuil wordt eerst weggehaald. Vervolgens wordt de oude vernisla(a)g (en) weggehaald en worden ook de overschilderingen die tijdens latere ingrepen werden aangebracht door kunstenaars en restauratoren weggehaald, tenminste als ze storend zijn voor de leesbaarheid van het werk.

De meeste schilderijen werden specifiek voor deze altaren en kapellen gemaakt in opdracht van de gilden. Hier en daar werden wel schilderijen in de kapellen geplaatst die gerecupereerd zijn van op andere plekken en in deze kapellen een tweede leven kregen. Men kwam tot deze vaststelling omdat deze werken verzaagd en aangepast werden om in de lambrisering ingepast te worden. Bovendien staat bij één werk nog een ander schilderij op de achterzijde wat duidt op een herkomst als triptiek.


15 augustus 2014

15 augustus 2014
Kapel Sint Nikolaas
  • Reiniging in uitvoering
  • Onderzoek met endoscoop uit te voeren (zie art. 13.2 in lastenboek).
  • Twee openingen in lambrisering waren vroeger ingevuld met paneelschilderijen met voorstellingen uit het leven van Sint Rochus. Deze panelen bevinden zich momenteel in het depot van M. Alle aanwezigen zijn van mening dat het terugplaatsen van de panelen een meerwaarde zou betekenen. IPARC stelt dat de achterzijde van de panelen kan worden afgeschermd, om inwerking van vocht te beperken. KF zal M hierover contacteren.
  • Haak op middenste paneel lambrisering noordelijke muur (ophanging schilderij) dient te worden verwijderd, op vraag van KF.

21 oktober 2014

21 oktober 2014
Overeenkomstig verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, delen wij u mee dat uw contactgegevens worden opgenomen in een bestand van geinteresseerden in het werk van het dekenaat Leuven. De houder van het bestand, VZW VPW Dekenaat Leuven, is gevestigd te 3000 Leuven, Amerikalaan 29, tel: 016 22 47 42, mail: secretariaat@kerkleuven.be. De geregistreerde gegevens stellen ons in staat u formulieren en publicaties toe te sturen met betrekking tot onze pastorale en caritatieve doelstellingen. U kan te allen tijden uw toestemming tot de verwerking van uw persoonsgegevens herroepen. Met inachtneming van artikel 13 tot en met 21 van voornoemde verordening heeft u het recht op informatie en toegang tot uw gegevens, recht van inzage, recht op correctie, recht om te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen, recht op beperking van de verwerking, recht op overdraagbaarheid van uw gegevens. Uw persoonsgegevens kunnen worden meegedeeld aan dienstverleners die wij raadplegen om de gegevens te kunnen verwerken. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer wanneer u van mening bent dat uw persoonsgegevens niet verwerkt werden conform de relevante wetgevende bepalingen.
 © webstek Dekenaat Leuven - 2008 ~ 2018  | gewijzigd op: 24-07-2017
interne verwijzing met mogelijk interne layout interne verwijzing met eigen webbeheer eigen webbeheer