Katholieke Kerk in en om Leuven

Welkom op de webstek van het dekenaat Leuven

123----php7.2-

Geloofsgemeenschap Sint Jacob Goudbloemstraat 26, Leuven
Informatie via kerknet  

Als u een inlichting wenst
Als u behoefte heeft aan een gesprek, een vraag naar gebed.
Als u een mis wil laten opdragen voor dierbaren, levenden of overledenen.
Als u nood heeft aan een luisterend oor of een priester wenst te ontmoeten.
Als u denkt aan trouwen, een kindje wil laten dopen of een sacrament wenst te ontvangen.
Als u vragen heeft over catechese, over geloofsopvoeding van uw kinderen.
Als u een bezoek wenst - thuis - of in het ziekenhuis - aan een ernstig ziek familielid.
kan u terecht bij je parochiepriesters of het parochiesecretariaat.


Pastorale zone Leuven

Sint-Jcobskerk
1. Priester
Deken Dirk De Gendt
J. Vandenbemptlaan 2, B-3001 Heverlee
016 22 22 10
0475 78 85 51
Fax: 016 89 72 85
Deken@kerkleuven.be
Meewerkend priester E. H. Lode Teugels Kruisstraat 2, 3000 Leuven 016 23 67 55 Lode.Teugels@telenet.be
2. Vieringen
1. Eucharistie: Als gemeenschap vieren wij eucharistie

Sint Jacob
maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag
 18.00u.  18.00u.  18.00u.  18.00u.  18.00u.  18.00u.  

2. Doop:   doopformulier
Om een zinvolle doopviering mogelijk te maken, is er in de Pastorale zone Leuven, Heverlee en Bertem een team gevormd van pastores en doopcatechisten die zich voorbereid hebben om ouders te begeleiden naar het doopsel.
Het volgen van deze voorbereidingsavond is noodzakelijk om te kunnen deelnemen aan een doopviering.
De bijeenkomsten beginnen om 20.00u en eindigen om 22.00u en bestaat uit 2 delen:
- Er wordt gestart met een groepsgesprek rond het waarom van de doop.
- Nadien worden de onderdelen van de doopviering overlopen en de symbolen en riten geduid.

Gebruik het formulier voor doopvoorbereiding en doopviering voor online registratie .

Vervolgens wordt er telefonisch contact met u opgenomen.
Elke parochie heeft specifieke afspraken in verband met individuele of gemeenschappelijke dopen.

123----php7.2-

  Vormingsavonden voor ouders van dopelingen worden gegeven op volgende avonden:
Dag Uur Plaats
Woensdag 19 december 2018 20.00u - 22.00u Kerk In Nood, Abdij van Park 5, 3001 Heverlee
Woensdag 16 januari 2019 20.00u - 22.00u Kerk In Nood, Abdij van Park 5, 3001 Heverlee
Woensdag 20 februari 2019 20.00u - 22.00u Kerk In Nood, Abdij van Park 5, 3001 Heverlee
Woensdag 20 maart 2019 20.00u - 22.00u Kerk In Nood, Abdij van Park 5, 3001 Heverlee
Woensdag 24 april 2019 20.00u - 22.00u Kerk In Nood, Abdij van Park 5, 3001 Heverlee
Woensdag 15 mei 2019 20.00u - 22.00u Kerk In Nood, Abdij van Park 5, 3001 Heverlee
Woensdag 19 juni 2019 20.00u - 22.00u Kerk In Nood, Abdij van Park 5, 3001 Heverlee

3. Eerste Communie:   aanvraagformulier via web
De inschrijvingen gebeuren meestal en bij voorkeur via de scholen in de maand juni. Wie in september nog niet is ingeschreven en er wenst bij te zijn, gebruik het aanvraagformulier of neem contact op met Rita Merckx, 0476 32 10 65.

4. Brugcatechese:
Om de goede band te bewaren tussen parochie, ouders en kinderen, en ook om geleidelijk aan wat inzichten en geloofsoverdracht mee te geven, wordt tussen de eerste communie en de vormselcatechese een brugcatechese ingelast.
Wie hieraan meewerkt, heeft een goede voorbereiding op de geloofsbelijdenis en vormsel. Wie elders deelnam aan de eerste communie, of bijvoorbeeld onlangs in de parochie is komen wonen, kan nog aansluiten bij de brugcatechese door contact op te nemen met Rita Merckx, 0476 32 10 65.

5. Vormsel en jongerenwerking:
Na de brugcatechese in eigen parochie volgt een voorbereiding op het vormsel in de federatie, dus met verschillende parochies samen. Het vormsel is een uitdrukkelijke stap in de geloofsinitiatie: als het ware een bevestiging van het doopsel waarmee jongeren te kennen geven dat ze hun weg doorheen het geloof willen verder zetten. Daarom wordt jongeren de kans geboden na het vormsel verbonden te blijven met de geloofsgemeenschap via de jongerenwerking. In een onthalend klimaat worden allerlei activiteiten georganiseerd waarin jongeren verder groeien in geloof.

6. Huwelijk:   huwelijksformulier.
Om in een kerkelijk huwelijk elkaar hun ja-woord te geven nemen de verloofden contact met de parochie, ten laatstste drie maanden vooraf.
Wist je dat er ook een site bestaat rond de voorbereiding op een kerkelijk huwelijk? www.huwelijksvoorbereiding.be
De site is op de eerste plaats bedoeld voor koppels die willen trouwen voor de kerk en hun begeleiders. Men vindt er materiaal en tips voor het samenstellen van een huwelijksviering. Er wordt ook nuttige informatie verschaft over de eigenheid van een christelijk huwelijk.

3. Parochieploeg
Jacqueline Devester ~ Heilige Geeststraat 27, 3000 Leuven ~ 016 20 10 85 ~ Jacqueline.Devester@skynet.be
Marie-Therese Janssens ~ Kapucijnenvoer 120, 3000 Leuven ~ 016 20 08 37 ~ Marie-Therese.Janssens@telenet.be
Irene Peeters ~ Brusselsestraat 216 bus 4, 3000 Leuven ~ 016 46 47 77 ~ dehaes_peeters@hotmail.com
Lode Teugels ~ Kruisstraat 2, 3000 Leuven ~ 016 23 67 55 ~ Lode.Teugels@telenet.be
Patrick Van de Ponseele ~ Brouwersstraat 42, 3000 Leuven ~ 016 23 81 86 ~ Patrick.VandePonseele@telenet.be
4. Koren
De liturgische vieringen worden verzorgd door het Sint-Jacobskoor.
De repetities worden gehouden op woensdagavond om 20 uur in de kerk (Goudbloemstraat 26).
Voorzitter: André Hendrickx Voorzorgstraat 26, 3000 Leuven 016 43 65 29 hendrickx-beyens@telenet.be
Dirigent en organist: Philippe Moury Middelweg 40, 3001 Heverlee 0485 30 90 05 philippe.moury@telenet.be
Uitvaartkoor:
Josée Van Laer, 016 25 07 50
Jacqueline Devester, 016 20 10 85
5. Parochieblad
De Universitaire Parochie en de parochies van Leuven centrum hebben een gezamenlijk parochieblad. Het geeft u informatie over deze parochies, over het bisdom en de wereldkerk. Het houdt u bij op godsdienstig vlak en laat u meeleven met de plaatselijke kerk.

Tekstverantwoordelijke voor het deel van Sint-Jacob:
Pastoor Lode Teugels, 016 23 67 55, lode.teugels@telenet.be

Abonnementsverantwoordelijke:
Dhr.Frans Struyven, Pleinstraat 17, 3001 Heverlee, 016 23 34 70, Francois.Struyven@telenet.be
Voor meer informatie lees verder ...

6. Zorg voor de gemeenschap
Samana
Voorzitter: Suzanne Devester, Groefplein 12/102, 3000 Leuven, 016 20 32 45
7. Kalender
8. Geschiedenis
 1. Het gebouw
  De Sint-Jacobskerk is de oudste kerk van Leuven. Van de oorspronkelijk Romaanse kerk uit het begin van de 13 de eeuw is enkel nog de toren bewaard.
   
  Het buitenklokje van 1478 is één van de zeven wonderen van Leuven. Matheus de Layens, de bouwmeester van het Leuvense stadhuis, richtte in de tweede helft van de vijftiende eeuw de Gotische dwarsbeuk op.
  Sinds september 1963 wordt de kerk niet meer voor de eredienst gebruikt en is ze wegens stabiliteitsproblemen niet meer toegankelijk voor het publiek.
  De eredienst vindt sinds 1968 plaats in de nieuwe kerk naast Ons Huis in de Goudsbloemstraat 26. In 2000 werd er tussen de kerkfabriek en de stad Leuven een erfpacht van 27 jaar afgesloten. In die periode zal de stad de kerk restaureren. Over de uiteindelijke bestemming van het kerkgebouw bestaat er nog geen zekerheid.

 2. De Sint-Jacobskerk is een halte voor de pelgrims op weg naar Santiago de Compostela.

 3. Sint-Jacob de Meerdere
  Sint-Jacob, de patroonheilige van de Sint-Jacobskerk van Leuven, was samen met zijn broer Johannes één van de twaalf apostelen van Jezus. Beide broers waren vissers uit Galilea. Sint-Jacob was de eerste apostel die de marteldood stierf.
  In de Handelingen der Apostelen staat geschreven dat hij in opdracht van koning Herodes met het zwaard ter dood werd gebracht. Volgens de overlevering namen twee van zijn leerlingen zijn stoffelijk overschot in een bootje mee. In Galicië (Spanje) aangekomen, begroeven ze zijn lichaam.
  In het begin van de negende eeuw werd zijn graf door een kluizenaar gevonden en werd er een kerk gebouwd. Rond deze kerk ontstond Santiago de Compostella. Sinds de middeleeuwen gaan vele christenen op bedevaart naar het graf van Sint-Jacob in Compostella. Sint-Jacob wordt steeds met een schelp afgebeeld en vaak ook met een pelgrimsstaf. Zijn feestdag valt op 25 juli.

9. Kerkraad
Als openbare instelling is de kerkraad verantwoordelijk voor de materiële ondersteuning van de liturgie en het beheer en onderhoud van het kerkgebouw en de pastorie.
Adres: Kruisstraat 2, 3000 Leuven
Lid van rechtswege E.H. Lode Teugels ~ Kruisstraat 2, 3000 Leuven ~ 016 23 67 55 ~ Lode.Teugels@telenet.be
Voorzitter: Christina Van Casteren ~ Kapucijnenvoer 52, 3000 Leuven ~ 016 22 24 04 ~ Christina.Van.Casteren@advocon.be
Secretaris: Agnes Van Laer ~ Mgr Van Waeyenberghlaan 10/14, 3000 Leuven ~ 016 22 19 37 ~ AGVLaer@skynet.be
Schatbewaarder: Jo Van Pee ~ H.-Geeststraat 7, 3000 Leuven ~ 016 22 14 35 ~ JoVanPee@telenet.be
Lid: Willy Alaerts ~ Brusselsestraat 127, 3000 Leuven ~ 016 22 78 13
Lid: Els Mercelis ~ Tervuursevest 272, 3000 Leuven ~ 016 22 55 23
10. Parochiale verenigingen
Samana: Suzanne Devester ~ Groefplein 12/102, 3000 Leuven ~ 016 20 32 45
V.V.K.S.M.: Emma De Schutter ~ 0486 33 66 93 ~ EmmaDeschutter@hotmail.com
Oud-Scouts: Geert Vanobbergen ~ Bijlokstraat 143, 3020 Herent ~ 016 20 52 63
Toneel Vier: Lieve Struyven ~ Doleegstraat 99, 3001 Heverlee ~ Lieve.Struyven@skynet.be
Jong van Hart: Jacqueline Devester ~ Heilige Geeststraat 27, 3000 Leuven ~ 016 20 10 85 ~ Jacqueline.Devester@skynet.be
Knutselclub: Hortense Huysecom ~ Volmolenlaan 1, 3000 Leuven ~016 23 48 68
Vrienden van St.Jacob: Jacqueline Devester ~ Heilige Geeststraat 27, 3000 Leuven ~ 016 20 10 85 ~ Jacqueline.Devester@skynet.be
11. Belangrijke verwijzingen
1. Wikipedia Sint-Jacobskerk Leuven
2. Wikipedia Sint Jacobus de Meerdere
3. Sint-Jacobusparochie, Jacobus de Meerdere
4. RKK Sint Jacobus de Meerdere
Overeenkomstig verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, delen wij u mee dat uw contactgegevens worden opgenomen in een bestand van geinteresseerden in het werk van het dekenaat Leuven. De houder van het bestand, VZW VPW Dekenaat Leuven, is gevestigd te 3000 Leuven, Amerikalaan 29, tel: 016 22 47 42, mail: secretariaat@kerkleuven.be. De geregistreerde gegevens stellen ons in staat u formulieren en publicaties toe te sturen met betrekking tot onze pastorale en caritatieve doelstellingen. U kan te allen tijden uw toestemming tot de verwerking van uw persoonsgegevens herroepen. Met inachtneming van artikel 13 tot en met 21 van voornoemde verordening heeft u het recht op informatie en toegang tot uw gegevens, recht van inzage, recht op correctie, recht om te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen, recht op beperking van de verwerking, recht op overdraagbaarheid van uw gegevens. Uw persoonsgegevens kunnen worden meegedeeld aan dienstverleners die wij raadplegen om de gegevens te kunnen verwerken. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer wanneer u van mening bent dat uw persoonsgegevens niet verwerkt werden conform de relevante wetgevende bepalingen.
 © webstek Dekenaat Leuven - 2008 ~ 2018  | gewijzigd op: 14-11-2018
interne verwijzing met mogelijk interne layout interne verwijzing met eigen webbeheer eigen webbeheer