Katholieke Kerk in en om Leuven

Welkom op de webstek van het dekenaat Leuven


Dekenaat Leuven
Data Eerste Communie 2019 Dekenaat Leuven
Nr. Geloofsgemeenschap Dag Datum Viering Plaats
1.Sint-Antonius zondag 5-mei-20193de paaszondag Sint-AntoniuskerkHeverlee
2.Leuven-Centrumzondag 12-mei-20194de paaszondagSint-Geertruikerk Leuven
3.Onbevlekt Hart van Mariazondag12-mei-20194de paaszondagOnbevlekt Hart van Mariakerk Ter Bank-Heverlee
4.Sint-Hadrianuszaterdag 25-mei-20196de paaszondag Sint-HadrianuskerkWijgmaal
5.Sint-Agathazondag26-mei-20196de paaszondag Sint-Agathakerk Wilsele-Putkapel
6.Sint-Martinuszondag26-mei-20196de paaszondag Sint-Martinuskerk Wilsele-Dorp
7.Heilige Familiezondag26-mei-20196de paaszondag Heilige Familiekerk Boven-Lo
8.Sint-Lambertus donderdag30-mei-2019Hemelvaart van de Heer Sint-LambertuskerkHeverlee
9.Sint-Franciscus donderdag30-mei-2019Hemelvaart van de Heer Sint-Franciscuskerk Heverlee
10.O.L.Vr.Troost donderdag30-mei-2019Hemelvaart van de Heer O.L.Vr. van Troostkerk Heverlee
11.Heilig Hart donderdag30-mei-2019Hemelvaart van de Heer Heilig-Hartkerk Kessel-Lo
12.Sint-Carolus donderdag30-mei-2019Hemelvaart van de Heer Sint-Caroluskerk Holsbeek-Attenhoven
13.Sint-Pieterzondag2-juni-20197de paaszondagSint-PietersbandenkerkBertem
14.Sint-Lambertuszondag2-juni-20197de paaszondagSint-LambertuskerkLeefdaal
15.O.L.Vrouwzondag2-juni-20197de paaszondagO.L.VrouwkerkKessel-Lo
16.Sint-Kwinten zaterdag 8-juni-2019Pinksteren Sint-Kwintenskerk Linden

Catechese Eerste Communie 2019


1. Download inschrijvingsformulier pastorale zone Heverlee
2. Download inschrijvingsformulier pastorale zone Bertem
3. Download inschrijvingsformulier pastorale zone Leuven aan de Dijle
Overeenkomstig verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, delen wij u mee dat uw contactgegevens worden opgenomen in een bestand van geinteresseerden in het werk van het dekenaat Leuven. De houder van het bestand, VZW VPW Dekenaat Leuven, is gevestigd te 3000 Leuven, Amerikalaan 29, tel: 016 22 47 42, mail: secretariaat@kerkleuven.be. De geregistreerde gegevens stellen ons in staat u formulieren en publicaties toe te sturen met betrekking tot onze pastorale en caritatieve doelstellingen. U kan te allen tijden uw toestemming tot de verwerking van uw persoonsgegevens herroepen. Met inachtneming van artikel 13 tot en met 21 van voornoemde verordening heeft u het recht op informatie en toegang tot uw gegevens, recht van inzage, recht op correctie, recht om te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen, recht op beperking van de verwerking, recht op overdraagbaarheid van uw gegevens. Uw persoonsgegevens kunnen worden meegedeeld aan dienstverleners die wij raadplegen om de gegevens te kunnen verwerken. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer wanneer u van mening bent dat uw persoonsgegevens niet verwerkt werden conform de relevante wetgevende bepalingen.
 © webstek Dekenaat Leuven - 2008 ~ 2018  | gewijzigd op: 05-06-2018  | webbeheer: Johan.DeBoer@telenet.be
interne verwijzing met mogelijk interne layout interne verwijzing met eigen webbeheer eigen webbeheer