Katholieke Kerk in en om Leuven

Welkom op de webstek van het dekenaat Leuven

Brief aan de ouders
Dekenij Leuven
Amerikalaan 29
3000 Leuven

secretariaat@kerkleuven.be

Leuven, september 2008

Beste ouders,

Met deze brief willen wij op de hoogte brengen van de veranderingen in het pastorale veld van de catechese in heel het vicariaat Vlaams-Brabant.

Het komt er op neer dat de catechese in de toekomst loopt van het tweede jaar lager onderwijs tot in het eerste jaar middelbaar onderwijs. Dit wordt 'initiatiecatechese' genoemd. De initiatie, dit betekent inleiding, beoogt een gelovige grondhouding van uw kind inzake liturgie, gebed en een concrete beleving van de evangelische waarden.
Deze initiatiecatechese kent drie sleutelmomenten die met elkaar verbonden worden door momenten van 'brugcatechese'. De sleutelmomenten spelen zich af op verschillende niveaus:
de Eerste Communie op het niveau van de parochie;
de Plechtige Geloofsbelijdenis eveneens op het niveau van de parochie en
het Vormsel op het niveau van de federatie (samenwerkingsverband tussen de verschillende parochies).
De brugcatechese vindt plaats tussen de Eerste Communie en de Plechtige Geloofsbelijdenis op het niveau van de parochie of de federatie en tussen de Plechtige Geloofsbelijdenis en het Vormsel op het niveau van de federatie.

Wat betekent dit nu concreet voor uw kind? Uw kind kan pas ingeschreven worden als de informatiefiche correct is ingevuld. Dan pas kunnen de respectievelijke parochie/gemeenschap u persoonlijk contacteren voor de concrete catechese.
Ik hoop dat ik u zo voorlopig voldoende informatie gegeven heb en dat uw kind op de gepaste manier kan groeien in verbondenheid met God.

Hartelijke groeten,

Deken Dirk De Gendt


De deken is in principe bereikbaar op de dekenij te Leuven:
donderdag en vrijdag van 10.00u. tot 11.45u. of 016 22 47 42 of Dirk.De.Gendt@telenet.be
 | © webstek Dekenaten Leuven en Bierbeek - 2008 ~ 2018  | gewijzigd op: 24-10-2015  | webbeheer: Johan.DeBoer@telenet.be | 
 | interne verwijzing met mogelijk interne layout interne verwijzing met eigen webbeheer eigen webbeheer