Katholieke Kerk in en om Leuven

Welkom op de webstek van de dekenaten Leuven, Bierbeek en Herent


      
28-07-2014 06:11:54
 
In de kijker
25 jaar priester
Tien
Franco-Vlaamse
missen
Weekendvieringen
Federatie
Leuven & Heverlee
1. Priesters
2. Vieringen
Eucharistie
Doopsel
Eerste communie
Brugcatechese
Vormsel
Huwelijk
Biechtgelegenheid
3. Kalender
4. Parochieploeg
5. Koren
6. Kerkraad(kerkfabriek)
7. Parochiale werken
8. Onthaal
9. Kerk+Leven(parochieblad)
10.Zorg voor de gemeenschap 
11.Ziekenzorg
12.Parochienieuws in beeld
13.Geschiedenis
14.Rondgang in de kerk
15.Restauratie
Parochie Sint-Pieter
Amerikalaan 29
B-3000 Leuven
Tel: 016 22 47 42
Fax: 016 89 72 85
E-post: Sint-Pietersparochie
Parochie Sint-Pieter (federatie Leuven, dekenaat Leuven)
adres kerk: Grote markt, Leuven

 

Informatie via kerknet

Als u een inlichting wenst
Als u behoefte heeft aan een gesprek, een vraag naar gebed…
Als u een mis wil laten opdragen voor dierbaren, levenden of overledenen…
Als u nood heeft aan een luisterend oor of een priester wenst te ontmoeten…
Als u denkt aan trouwen, een kindje wil laten dopen of een sacrament wenst te ontvangen…
Als u vragen heeft over catechese, over geloofsopvoeding van uw kinderen…
Als u een bezoek wenst - thuis - of in het ziekenhuis - aan een ernstig ziek familielid…

kan u terecht bij je parochiepriester of het parochiesecretariaat.

Openingsuren parochiesecretariaat:
Maandag van 09.30 uur tot 12.00 uur
Dinsdag van 09.30 uur tot 12.00 uur
Woensdag van 09.30 uur tot 12.00 uur
Donderdag van 09.30 uur tot 12.00 uur
Vrijdag van 09.30 uur tot 12.00 uur
Telefoon: 016 22 47 42
Fax: 016 20 34 87
E-post: secretariaat@kerkleuven.beLigging van onze kerk

dekLeuven-nieuws-nieuws

PastoraleEenheidLeuven-nieuws
Voor de Pastorale Eenheid Leuven
Eerste communie: zondag 3 mei 2015
Vormsel: zaterdag 16 mei 2015
Contactgegevens:Rita Merckx, e-post: rita.merckx1@gmail.com, tel: 0476 32 10 65
16-05-2015 17.30

1. Priester      naar boven
Deken Dirk De Gendt Amerikalei 29, 3000 Leuven Tel: 016 22 47 42
Tel: 016 22 22 10
GSM: 0475 78 85 51
Fax: 016 89 72 85
E-post: Dirk.De.Gendt@telenet.be
De deken is in principe bereikbaar op de dekenij: donderdag en vrijdag van 10.00 uur tot 11.45 uur, Tel: 016 22 47 42

2. Vieringen      naar boven
 1. Eucharistie: Als gemeenschap vieren wij eucharistie:
  Sint Pieter - Grote markt, Leuven
  weekdagen weekend
  maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zaterdag zondag
   9.00u  9.00u  9.00u  9.00u  9.00u    17.00u  10.00u

 2. Doopsel:   aanvraagformulier via web
  Om een zinvolle doopviering mogelijk te maken, is er in de federaties Leuven, Heverlee en Bertem een team gevormd van pastores en doopcatechisten die zich voorbereid hebben om ouders te begeleiden naar het doopsel.
  Het volgen van deze voorbereidingsavond is noodzakelijk om te kunnen deelnemen aan een doopviering.
  Voor de federatie Leuven en Heverlee gaat de avond door in de gebouwen van Kerk in Nood in de Abdij van Park.
  Voor de federatie Bertem gaat de avond door op de Pastorie van Bertem.
  De beide bijeenkomsten beginnen om 20.00u en eindigen om 22.00u en bestaat uit 2 delen:

  1. Er wordt gestart met een groepsgesprek rond het waarom van de doop.
  2. Nadien worden de onderdelen van de doopviering overlopen en de symbolen en riten geduid.

  Gebruik het doopvoorbereiding en doopviering formulier voor online registratie .

  Vervolgens wordt er telefonisch contact met u opgenomen.
  Elke parochie heeft specifieke afspraken in verband met individuele of gemeenschappelijke dopen.

    Vormingsavonden voor ouders van dopelingen worden gegeven op volgende avonden:
  Dag Uur Plaats
  Woensdag 27 augustus 2014 20.00u - 22.00u Kerk In Nood, Abdij van Park 5, 3001 Heverlee
  Woensdag 15 oktober 2014 20.00u - 22.00u Catecheselokalen Terbank, Tervuursesteenweg 80, Heverlee
  Woensdag 17 september 2014 20.00u - 22.00u Catecheselokalen Terbank, Tervuursesteenweg 80, Heverlee
  Woensdag 19 november 2014 20.00u - 22.00u Kerk In Nood, Abdij van Park 5, 3001 Heverlee
  Woensdag 17 december 2014 20.00u - 22.00u Kerk In Nood, Abdij van Park 5, 3001 Heverlee
  Woensdag 21 januari 2015 20.00u - 22.00u Kerk In Nood, Abdij van Park 5, 3001 Heverlee
  Woensdag 11 februari 2015 20.00u - 22.00u Kerk In Nood, Abdij van Park 5, 3001 Heverlee
  Woensdag 18 maart 2015 20.00u - 22.00u Kerk In Nood, Abdij van Park 5, 3001 Heverlee
  Woensdag 22 april 2015 20.00u - 22.00u Kerk In Nood, Abdij van Park 5, 3001 Heverlee
  Woensdag 20 mei 2015 20.00u - 22.00u Kerk In Nood, Abdij van Park 5, 3001 Heverlee
  Woensdag 17 juni 2015 20.00u - 22.00u Kerk In Nood, Abdij van Park 5, 3001 Heverlee

 3. Eerste Communie:   aanvraagformulier via web
  De inschrijvingen gebeuren meestal en bij voorkeur via de scholen in de maand juni. Wie in september nog niet is ingeschreven en er wenst bij te zijn, gebruik het aanvraagformulier of neem contact op met Rita Merckx, tel: 0476 32 10 65.

 4. Brugcatechese:
  Om de goede band te bewaren tussen parochie, ouders en kinderen, en ook om geleidelijk aan wat inzichten en geloofsoverdracht mee te geven, wordt tussen de eerste communie en de vormselcatechese een brugcatechese ingelast.
  Wie hieraan meewerkt, heeft een goede voorbereiding op de geloofsbelijdenis en vormsel. Wie elders deelnam aan de eerste communie, of bijvoorbeeld onlangs in de parochie is komen wonen, kan nog aansluiten bij de brugcatechese door contact op te nemen met Rita Merckx, tel: 0476 32 10 65.

 5. Vormsel en jongerenwerking:
  Na de brugcatechese in eigen parochie volgt een voorbereiding op het vormsel in de federatie, dus met verschillende parochies samen. Het vormsel is een uitdrukkelijke stap in de geloofsinitiatie: als het ware een bevestiging van het doopsel waarmee jongeren te kennen geven dat ze hun weg doorheen het geloof willen verder zetten. Daarom wordt jongeren de kans geboden na het vormsel verbonden te blijven met de geloofsgemeenschap via de jongerenwerking. In een onthalend klimaat worden allerlei activiteiten georganiseerd waarin jongeren verder groeien in geloof.

 6. Huwelijk:   aanvraagformulier via web
  Om in een kerkelijk huwelijk elkaar hun ja-woord te geven nemen de verloofden contact met de parochie, ten laatstste drie maanden vooraf.
  Wist je dat er ook een site bestaat rond de voorbereiding op een kerkelijk huwelijk? www.huwelijksvoorbereiding.be
  De site is op de eerste plaats bedoeld voor koppels die willen trouwen voor de kerk en hun begeleiders. Men vindt er materiaal en tips voor het samenstellen van een huwelijksviering. Er wordt ook nuttige informatie verschaft over de eigenheid van een christelijk huwelijk.

 7. Biechtgelegenheid
  • Elke vrijdag van 11.00 uur tot 13.00 uur
  • Elke zaterdag van 11.00 uur tot 13.00 uur

3. Kalender      naar boven

4 Parochieploeg      naar boven
Johan BruynincxkF.Tielemanslaan 10,3000 LeuvenTel: 016 23 12 11
E-post: johan.bruyninckx@cvoleuven.be
E-post: johanbruyninckx@hotmail.com
Marleen De FlanderKapucijnenvoer 24/6,3000 LeuvenTel: 016 22 51 44
E-post:
Willy DevaereRijschoolstraat 1/12,3000 LeuvenTel: 016 22 36 90
E-post: willy.devaere1@skynet.be
Mark JanssensKlaprozenveld 25/001,3010 Kessel-LoTel: 0486 93 73 70
E-post: Mark.Janssens@vrt.be
Guy MichilsCelestijnenlaan 47/3,3001 LeuvenTel: 016 22 34 92 of 0473 48 40 81
E-post: guy.michils@hotmail.com
Marleen Van KerckhoveAmerikalaan 17,3000 Leuven/td>Tel: 016 22 58 01
E-post: hvk@chello.be
Ton van WeelTiensevest 31, 3010 Kessel-LoTel: 0495 27 05 79
E-post: TonvanWeel@gmail.com
Christiane Rosseel-VandenbroeckKerkweg 24,3020 HerentTel: 016 22 06 51
E-post: christiane_vandenbroeck@telenet.be
Guy VermeylenBogaardenstraat 101/1,3000 LeuvenTel: 0485 19 52 82
E-post:
Deken Dirk De GendtAmerikalei 29, 3000 Leuven (Sint-Pieter)
Sint-Geertruiabdij 9, 3000 Leuven (Sint-Geertrui)
J.Vandenbemptlaan 2,3001 Heverlee (Sint-Lambertus)
Tel: 016 22 92 54
Tel: 016 23 68 74
Tel: 016 22 22 10
E-post: deken@telenet.be
E-post: Dirk.De.Gendt@telenet.be
E-post: Dirk.De.Gendt@telenet.be

5. Koren      naar boven
De liturgische vieringen worden verzorgd door volgende koren en organisten:
 1. Elke eerste zondag van de maand:
  • Schola Cantorum Sancti Petri
  • Koorleider: Gilbert Huybens, Tel: 016 23 24 96
 2. Elke eerste,tweede,derde en vijfde zondag van de maand:
  • Orgel door Joris Verheyden
  • Tweede, derde en vijfde zondag samenzang o.l.v. Guy Vermeylen
 3. Elke vierde zondag van de maand:
  • Gastkoren voor info: Guy Michils Tel: 0473 48 40 81
 4. Bij feestdagen:
  • Gemengd koor Trinitas

6. Kerkraad (kerkfabriek)      naar boven
Als openbare instelling is de kerkfabriek verantwoordelijk voor de materiële ondersteuning van de liturgie en het beheer en onderhoud van het kerkgebouw en de pastorie.
 • Ondernemingsnummer: 0211.155.835
 • Adres: Amerikalaan 29, 3000 Leuven
 • Lid van rechtswege
  Deken Dirk De GendtAmerikalei 29, 3000 Leuven (Sint-Pieter)
  Sint-Geertruiabdij 9, 3000 Leuven (Sint-Geertrui)
  J.Vandenbemptlaan 2,3001 Heverlee (Sint-Lambertus)
  Tel: 016 22 92 54
  Tel: 016 23 68 74
  Tel: 016 22 22 10
  E-post: deken@telenet.be
  E-post: Dirk.De.Gendt@telenet.be
  E-post: Dirk.De.Gendt@telenet.be
  Voorzitter
  Luc HaegemansAmerikalaan 17, 3000 LeuvenTel: 016 22 58 01
  Tel: 0478 40 01 28
  E-post: Luc.Haegemans@bnpparisbasfortis.com
  Secretaris
  Johan BruynincxkF.Tielemanslaan 10,3000 LeuvenTel: 016 23 12 11
  E-post: johan.bruyninckx@cvoleuven.be
  E-post: johanbruyninckx@hotmail.com
  Penningmeester
  Filip LeenWaversebaan 176, 3001 HeverleeTel: 016 40 77 35
  Fax: 016 40 77 35
  Tel: 0496 38 98 75
  E-post: FilipLeen@yahoo.com
  Lid
  Guy MichilsCelestijnenlaan 47/3,3001 LeuvenTel: 016 22 34 92
  Tel: 0473 48 40 81
  E-post: guy.michils@hotmail.com
  Lid
  Ton Van WeelTiensevest 31, 3010 Kessel-LoTel: 025 29 04 93
  Fax: 025 29 04 93
  Tel: 0495 27 05 79
  E-post: TonVanWeel@gmail.com

  7. Parochiale werken      naar boven
  De parochiale organisatie die niet onder de kerkfabriek valt, wordt beheerd door de Vereniging der Parochiale Werken Leuven, afdeling Sint-Pieter. Onder deze v.z.w. vallen onder andere de werking van de parochiale verenigingen en het beheer van de lokalen van de Vital De Costerstraat.
  De plaatselijke beheerder:
  Dekenaal secretariaat; Kamiel Derooms, Amerikalaan 29, 3000 Leuven, tel. 016 22 47 42 E-post: secretariaat@kerkleuven.be

  8. Onthaal      naar boven
  In Leuven organiseert men sinds september 2006 een onthaal in de Sint-Pieterskerk. Omwille van het toerisme is de Sint-Pieterskerk al lang letterlijk een open kerk. Het indrukwekkende gebouw dat uitstijgt boven de Grote Markt van Leuven trekt jaarlijks namelijk vele bezoekers. De werkgroep onthaal van de Sint-Pietersparochie speelde hierop in. Ze wilden meer dan een open kerkgebouw. Ze willen een open parochie en een open gemeenschap zijn. Wie de gastvrijheid beoefent, komt in contact met God zelf, zo leren we uit het verhaal van Abraham onder de eik van Mamre.
  Je kan in de Sint-Pieterskerk elke dag binnenlopen voor een losse babbel, met je vragen en voor studenten vind je er in de examentijd ook een studentenpastor. Uniek aan dit project is ook de artistieke invalshoek want het hele gebouw met al zijn kunstwerken ademt het christelijke verhaal uit. Dit is een dankbare aanleiding voor gesprek, aldus de enthousiaste onthaalgroep.
  Vanaf nu worden er in de museumshop van de Sint-Pieterskerk ook devotionalia te koop aangeboden.
  Zoals kaarsjes,iconen,paternosters,dobbelstenen......
  Het aanbod is uitgestald in deze nieuwe toonkast.

  9. Kerk+Leven (parochieblad)      naar boven
  De Universitaire Parochie en de parochies van Leuven centrum hebben een gezamenlijk parochieblad. Het geeft u informatie over deze parochies, over het bisdom en de wereldkerk. Het houdt u bij op godsdienstig vlak en laat u meeleven met de plaatselijke kerk.
  Het parochieblad verschijnt 48 maal per jaar en kost slechts 24,00 €. Abonneren kan door dit bedrag over te schrijven op rekening nr. 431-0642121-48 van Parochieblad Leuven met vermelding van het adres waar het moet toekomen. Wie later abonneert mag 1,50 € per voorbije maand van dit bedrag aftrekken.

  Tekstverantwoordelijke voor het deel van Sint-Pieter:
  Guy Michils, Celestijnenlaan 47/03, 3001 Heverlee, Tel: 0473 48 40 81, E-post: guy.michils@hotrmail.com

  Abonneren kan bij:
  Frans Struyven, Pleinstraat 17, 3001 Heverlee, Tel: 016 23 34 70, E-post: francois.struyven@telenet.be


  10. Zorg voor de gemeenschap      naar boven
  Ziekenzorg
  Voorzitter: Eugène Johnstone, Brusselsestraat 274, 3000 Leuven, tel. 016 23 09 38, E-post: E.Johnstone@scarlet.be

  11. Ziekenzorg      naar boven

  Ziekenzorg jaar 2008 tot en met 2017

  12. Parochienieuws in beeld      naar boven

  Parochienieuws 2014

  Parochienieuws 2013

  De werf in de Sint-Pieterskerk 28 oktober 2012

  De Sint-Pieterskerk anders bekeken 26 juli 2012

  Plaatsen en inwijding van het beeld van de Heilige Petrus

  Bezoek Mgr. Léonard 10-22 feb 2012

  Parochienieuws 2012

  Parochienieuws 2011

  Parochienieuws 2010

  Parochienieuws 2009

  Taize-pelgrimage 2008

  Parochienieuws 2008


  13. Geschiedenis      naar boven
  • De geschiedenis van de Sint-Pieterskerk begint vermoedelijk met een houten kerk uit de achtste eeuw. Deze werd rond het jaar duizend vervangen door een (stenen) Romaanse kerk. Ze had zes traveeën en een vierkant koor. Een eeuw later kwam daar een westbouw tegenaan, met drie torens, die er moet hebben gezien zoals het westwerk van de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek in Maastricht. Tegen het koor werd rond 1070 de crypte gebouwd, waarvan het onderste gedeelte behouden is tijdens de bouw van de gotische kerk. Bij de restauratie na de Tweede Wereldoorlog is ze herontdekt. Nu is de crypte toegankelijk gemaakt voor het publiek.
  • De gotische kerk werd gebouwd vanaf 1400. De precieze datum is onzeker, omdat de registers van de kerk verloren zijn gegaan. Wel staat vast dat in 1425 Sulpitius van Vorst aan de kerk werkte. Bij het verderwerken aan de gotische kerk, werd de romaanse stuk voor stuk afgebroken. De bouw begon aan het koor.
  • In 1431 kon al begonnen worden aan de overkapping van het koor. De stenen kwamen uit Affligem en Gobertange. Ondertussen waren de werken aan het dwarsschip ook begonnen. Maar dan sterft van Vorst. Jan II Keldermans neemt tot 1445 zijn functie over. Daarna voltooit Mathijs de Layens het noordertransept en een gedeelte van het schip. Nu kwamen de stenen onder andere uit Leefdaal. De volgende architecten waren Jan de Mesmaeker (1483-1490), Hendrik Van Evergem (1490-1492), Mathijs Keldermans (1492-1495) en Alard Duhamel (1495-1502). Deze laatste begon in 1497 met de bouw van het grote (onvoltooide) portaal op de Grote Markt. In 1499, honderd jaar na de geschatte startdatum, werd het laatste deel van de Romaanse kerk afgebroken. Matheus Keldermans kon in 1503-1527 de laatste hand leggen aan het gebouw.
  • Intussen was de bouw van de torens ook gestart. Joost Metsys was de bouwmeester. Hij voorzag drie torens, de middelste moest 525 voet (ongeveer 150 meter) hoog worden, de twee ernaast 430 voet (120 meter). De werken werden echter gestaakt: Metsys' constructie was niet goed uitgewerkt, de bodem was niet gunstig, en de torens konden niet goed verankerd worden. Niet eens de helft was voltooid. Later, in 1604, werd de hoogte zelfs nog verminderd na een instorting.
  • De kerk heeft zwaar geleden onder de Eerste Wereldoorlog. Ze werd het slachtoffer van een brand, die haar het dak kostte. Veel kerkschatten bleven in de brand. In de Tweede Wereldoorlog werd de kerk gebombardeerd.
  • De laatste toevoeging aan de kerk, is de plaatsing van een jacquemart, Gouden Peter, op het zuidertransept.
  • Bezienswaardigheden
   • De Schatkamer van St.-Pieter is zeker een bezoekje waard. In deze ruimte zie je het beroemde drieluik van Dirk Bouts: Het Laatste Avondmaal. Dit drieluik dateert uit de 15de eeuw en onderging een grondige restauratie van 1996 tot 1998. Ook nog het schilderij Het martelaarschap van de H. Erasmus.
   • Verder is er ook nog de gotische sacramentstoren, ontworpen door Matthijs de Layens. Ook is de crypte van de Romaanse kerk te bezichtigen. Er zijn ook nog andere schilderijen, beeldhouwwerken, kerkelijk meubilair en een verzameling religieus zilverwerk.
   © websteb Dekenaten Leuven Bierbeek en Herent - 2008 ~ 2014 laatste wijziging: 21-02-2014 16:25:37 Johann De Boer