Katholieke Kerk in en om Leuven

Welkom op de webstek van de dekenaten Leuven, Bierbeek en Herent


      
22-07-2014 19:25:25
 
In de kijker
25 jaar priester
Tien
Franco-Vlaamse
missen
Weekendvieringen
Federatie
Leuven & Heverlee
1.Priesters
2.Vieringen
Eucharistie
Doopsel
Eerste communie
Brugcatechese
Vromsel
Huwelijk
3.Parochieploeg
4.Koren
5.Parochieblad
6.Zorg voor de gemeenschap 
7.Kalender
8.Geschiedenis
9.Kerkfabriek
10.Parochiale werken
11.Ziekenzorg
12.Parochienieuws
13.Nieuwsbrieven
Parochie Sint-Geertrui
Sint-Geertruiabdij 9
B-3000 Leuven
tel: 0474 45 78 93
E-post: Sint-Geertruiparochie

Parochie Sint-Geertrui (federatie Leuven, dekenaat Leuven)
adres kerk: Halfmaartstraat, Leuven

 

Informatie via kerknet  

Als u een inlichting wenst
Als u behoefte heeft aan een gesprek, een vraag naar gebed…
Als u een mis wil laten opdragen voor dierbaren, levenden of overledenen…
Als u nood heeft aan een luisterend oor of een priester wenst te ontmoeten…
Als u denkt aan trouwen, een kindje wil laten dopen of een sacrament wenst te ontvangen…
Als u vragen heeft over catechese, over geloofsopvoeding van uw kinderen…
Als u een bezoek wenst - thuis - of in het ziekenhuis - aan een ernstig ziek familielid…

kan u terecht bij je parochiepriesters of het parochiesecretariaat.

Parochiesecretariaat:
tel: 0474 45 78 93
E-post: Parochie.SintGeertrui@kerkleuven.be


Ligging van onze kerk

dekLeuven-nieuws-nieuws

PastoraleEenheidLeuven-nieuws
Voor de Pastorale Eenheid Leuven
Eerste communie: zondag 3 mei 2015
Vormsel: zaterdag 16 mei 2015
Contactgegevens:Rita Merckx, e-post: rita.merckx1@gmail.com, tel: 0476 32 10 65
16-05-2015 17.30

1. Priester      naar boven
Deken Dirk De Gendt Amerikalei 29, 3000 Leuven Tel: 016 22 47 42
Tel: 016 22 22 10
GSM: 0475 78 85 51
Fax: 016 89 72 85
E-post: Dirk.De.Gendt@telenet.be
De deken is in principe bereikbaar op de dekenij: donderdag en vrijdag van 10.00 uur tot 11.45 uur, Tel: 016 22 47 42

2. Vieringen      naar boven
 1. Eucharistie: Als gemeenschap vieren wij eucharistie:
  Sint Geertrui
  weekdagen weekend
  maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zaterdag zondag
     8.00u    8.00u        11.15u

 2. Doopsel:   aanvraagformulier via web

 3. Eerste Communie:   aanvraagformulier via web
  De inschrijvingen gebeuren meestal en bij voorkeur via de scholen in de maand juni. Wie in september nog niet is ingeschreven en er wenst bij te zijn, gebruik het aanvraagformulier of neem contact op met Rita Merckx, tel: 0476 32 10 65.

 4. Brugcatechese:
  Om de goede band te bewaren tussen parochie, ouders en kinderen, en ook om geleidelijk aan wat inzichten en geloofsoverdracht mee te geven, wordt tussen de eerste communie en de vormselcatechese een brugcatechese ingelast.
  Wie hieraan meewerkt, heeft een goede voorbereiding op de geloofsbelijdenis en vormsel. Wie elders deelnam aan de eerste communie, of bijvoorbeeld onlangs in de parochie is komen wonen, kan nog aansluiten bij de brugcatechese door contact op te nemen met Rita Merckx, tel: 0476 32 10 65.

 5. Vormsel en jongerenwerking:
  Na de brugcatechese in eigen parochie volgt een voorbereiding op het vormsel in de federatie, dus met verschillende parochies samen. Het vormsel is een uitdrukkelijke stap in de geloofsinitiatie: als het ware een bevestiging van het doopsel waarmee jongeren te kennen geven dat ze hun weg doorheen het geloof willen verder zetten. Daarom wordt jongeren de kans geboden na het vormsel verbonden te blijven met de geloofsgemeenschap via de jongerenwerking. In een onthalend klimaat worden allerlei activiteiten georganiseerd waarin jongeren verder groeien in geloof.

 6. Huwelijk:   aanvraagformulier via web
  Om in een kerkelijk huwelijk elkaar hun ja-woord te geven nemen de verloofden contact met de parochie, ten laatstste drie maanden vooraf.

  Wist je dat er ook een site bestaat rond de voorbereiding op een kerkelijk huwelijk? www.huwelijksvoorbereiding.be
  De site is op de eerste plaats bedoeld voor koppels die willen trouwen voor de kerk en hun begeleiders. Men vindt er materiaal en tips voor het samenstellen van een huwelijksviering. Er wordt ook nuttige informatie verschaft over de eigenheid van een christelijk huwelijk.


3. Parochieploeg      naar boven
Dirk De Gendt Jules Vandenbemptlaan 2, 3001 Heverlee tel: 016 22 22 10 E-post: dirk.de.gendt@telenet.be
Rita Merckx Ijzerenmolenstraat 134, 3001 Heverlee tel: 016 22 73 00 E-post: rita.merckx1@gmail.be
Lieve Vandeven ’s-Hertogenlaan 91, 3000 Leuven tel: 016 22 18 13 E-post: lieve.vandeven@gmail.com
Marc Michiels Veeweide 36, 3060 Korbeek-Dijle tel: 016 47 21 29 E-post: marc.michiels7@telenet.be
Toon Luykx Mercatorpad 6/301, 3000 Leuven tel: 016 23 17 61 E-post: tinneke.weets@telenet.be
Frans Smets Ridderstraat 260, 3000 Leuven tel: 016 22 08 74 E-post: Smets.Trigger@gmail.com
Mieke Vanderputte Mercatorpad 6/101, 3000 Leuven tel: 016 20 30 59 E-post: m.vanderputte@skynet.be

4. Koren      naar boven
De liturgische vieringen worden verzorgd door onze koren:
 1. Gertro Koor
  • De repetities worden gehouden op vrijdagavond om 20.30 uur in onze kerk (ingang sacristie).
  • Voorzitter: Greta Cornu, 0486 18 41 65, E-post :Eddy.Greta@telenet.be
  • Koorleider: Jan Breuls, 016 22 18 13, E-post: Jan.Breuls1@telenet.be
 2. Uitvaartkoor


5. Parochieblad      naar boven
De Universitaire Parochie en de parochies van Leuven centrum hebben een gezamenlijk parochieblad. Het geeft u informatie over deze parochies, over het bisdom en de wereldkerk. Het houdt u bij op godsdienstig vlak en laat u meeleven met de plaatselijke kerk.
Het parochieblad verschijnt 48 maal per jaar en kost € 30,00. Abonneren kan door dit bedrag over te schrijven op rekening nr. BE11 4310 6421 2148 van Parochieblad Leuven met vermelding van het adres waar het moet toekomen. Wie later abonneert mag € 1,50 per voorbije maand van dit bedrag aftrekken.

Tekstverantwoordelijke voor het deel van Sint-Geertrui: Rita Merckx, tel. 016 22 73 00, E-post: Rita.Merckx1@gmail.com
Abonnementsverantwoordelijke: Dhr. Frans Struyven, Pleinstraat 17, 3001 Heverlee, tel. 016 23 34 70, E-post: Francois.Struyven@telenet.be6. Zorg voor de gemeenschap      naar boven
 • Ziekenzorg
  Voorzitter: Eugène Johnstone, Brusselsestraat 290 bus 1, 3000 Leuven, tel. 016 23 09 38, E-post: E.Johnstone@scarlet.be
  Secretaris: Patrik Jaspers, Brouwersstraat 33, 3000 Leuven, tel. 016 22 13 80, E-post: Patrik.Jaspers@gmail.com


7. Kalender      naar boven


8. Geschiedenis      naar boven
 1. Inleiding
  Voor de nederzetting ten noorden van de stad, tussen de Dyle en de weg naar Mechelen, was sedert het begin van de 12de eeuw een bescheiden bidplaats met kerkhof voorzien. Vermoedelijk was de kapel toegewijd aan de heilige Gertrudis (Geertrui), dochter van de Karolinger Pepijn van Landen, 7e eeuw.

  In 1204/6 stichtte Hendrik I, hertog van Brabant (t 1235: graf in het koor van de Sint- Pieterskerk), hier een gemeenschap van reguliere kanunniken "van Sint-Victor", onder de regel van Sint-Augustinus (proosdij; 1449, abdij). Als beschermvrouw van hun klooster en van de door hen gebouwde kerk (1228) verkozen zij de patrones van de wijk, dus Geertrui. Hun heiligdom kreeg onmiddellijk een dubbele functie, nl. gebedsruimte voor de communauteit én voor de omwonende leken. Ingevolge de bevolkingstoename werd ze in 1252 officieel ingeschakeld als parochiekerk, zoals ook de bedehuizen van Sint-Michiel, Sint-Kwinten en Sint-Jacob. Voortaan telde Leuven naast de enige binnenparochie Sint-Pieter tevens vier buitenparochies, d.w.z. gelegen buiten de eerste 12de-eeuwse stadswal.

  De huidige constructie die op hetzelfde terrein de vorige vervangt, is het resultaat van een reeks bouw fasen, te situeren tussen de 14de en de 20ste eeuw en van een grondig herstel na Wereldoorlog II. Het basisconcept verwijst naar de Brabantse boerengotiek: alleen het koor en de kapellen zijn overwelfd en er is geen transept (cf. Begijnhofkerk).

  -Tot de 14de eeuw behoren de drie beuken. Dit schip bestaat evenals het koor uit vier traveeën. De rechterbeuk, opgetrokken op de muur van het kloosterpand, is opvallend smaller dan haar noordelijke tegenhanger, die voor de parochianen bestemd was en een aparte toegang had. Merkwaardig ook: de brede bovenramen van de middenbeuk. Oorspronkelijk was ze afgedekt met een houten tongewelf, in 1713 weggestopt boven een vlak plafond en vernield in 1944.
  -Uit de 15de eeuw dateert de kaEel van Onze-Lieve-Vrouw (ZW-hoek), terwijl de Sacramentskapel (NO-hoek) in de 16de eeuw werd toegevoegd. Het betreft een in België vrij zeldzaam product van religieuze bouwkunst in gematigde renaissancestijl: netgewelven, drieledige korfboogvensters met maaswerk, reeks kraagstenen en, aan de buitenkant, frontons op de steunberen; te vergelijken met de kapel van het Van Dalecollege, Naamsestraat 80 te Leuven (1565) en met het pand (oostzijde) van de Parkabdij te Heverlee. Op de NW-hoek installeerde men de doopkapel (1480), onlangs gerestaureerd na beschadiging door graafwerken in de Halfmaartstraat (waterzuiveringscollector).
  -In 1714 liet de toenmalige abt Alexander Karel de Pallant op het doksaal (17de eeuw) een orgel in Lodewijk XIV-stijl aanbrengen. Het instrument is een prestatie van de Duitse orgelbouwer Christian Penceier. De orgeltribune zelf wordt geschraagd door twee engelen in 3/4 formaat.

  Tot slot, de afmetingen van de kerk: 53,50 m lang; 19,75 m breed; 15,90 m hoog. De rechterbeuk bereikt een hoogte van 8,75 m, de linkerbeuk van 7,90 m.

 2. De toren
  Bij het betreden van het gebouw valt vóór de middenbeuk een grote lege ruimte op. Archeologisch onderzoek bracht het bestaan van een vroegere, meer oostwaarts opgetrokken toren aan het licht. Na 1380 kwam een indrukwekkend monument van 71 meter tot stand. Aan de stenen spits van 1453, naar een ontwerp van de Brusselse architect Jan van Ruysbroeck (Ruusbroec), geheten van den Berghe, dankt hij zijn titel "Toren zonder nagels", één van de "zeven wonderen" van het oude Leuven. Overigens, gezien zijn kwetsbaarheid, tot op onze dagen een zorgenkind.

  In de toren hangt een beiaard van 49 klokken. De andere twee die de stad rijk is, bevinden zich in de torens van de Sint-Pieterskerk (49 klokken) en van de Centrale Universiteitsbibliotheek (63 klokken).

 3. Wederopbouw
  Het geallieerd bombardement van mei 1944 teisterde op gruwelijke wijze het centrum en de omgeving en trof o.m. drie historische kerken: Sint-Pieter, Sint-Michiel en Sint-Geertrui.

  Kerk en toren boden een ruïneus beeld. Het hoofdaltaar en verschillende kunstwerken waren stukgeslagen, andere werden beschadigd. Vooral de artistiek hoogstaande koorbanken, kort voordien gefotografeerd door een Duits officier, schenen reddeloos verloren: ze lagen grotendeels in puin (documentatie ter plaatse). Maar het gebouw "verrees uit zijn as" en het gestoelte, als het ware herschapen door beeldsnijders Jos Van Uytvanck en Denis Peeters, met de medewerking van vele sympathisanten en met als leidraad de recente (Duitse) foto's, kon na de heropening van de Sint-Geertruikerk als een nieuw Leuvens mirakel begroet worden (1953/4).

meer......9. Kerkfabriek      naar boven
Als openbare instelling is de kerkfabriek verantwoordelijk voor de materiële ondersteuning van de liturgie en het beheer en onderhoud van het kerkgebouw en de pastorie.
 • Ondernemingsnummer: 0211.155.736
 • Adres:Sint-Geertruiabdij 9, 3000 Leuven
 • Lid van rechtswege: pastoor Dirk De Gendt, Jules Vandenbemptlaan 2, 3001 Heverlee, tel: 016 22 22 10 of 0475 78 85 51, Fax: 016 89 72 85, E-post: Dirk.De.Gendt@telenet.be
 • Voorzitter:Jan Breuls, 's Hertogenlaan 91, 3000 Leuven, tel: 016 22 18 13 of 0474 62 87 64, E-post: Jan.Breuls1@telenet.be
 • Secretaris: Martine Meurrens, Kareelveld 39, 3000 Leuven, tel: 016 20 59 66, E-post: Martine.Meurrens@gmail.com
 • Schatbewaarder: Dirk Verheyen, Brandenstraat 19, 3012 Wilsele, tel: 016 20 26 13,
 • Leden:
  • Axel Buyse, Mechelsestraat 137, 3000 Leuven, tel: 016 41 42 93
  • Rik Delabastita, Ter Elstlaan 19, 3001 Heverlee, tel: 016 20 06 45
  • Suzanne Vandelaer (expert), Zagerijwijk 5, 3020 Holsbeek, tel: 016 46 25 23


10. Parochiale werken      naar boven
De parochiale organisatie die niet onder de kerkfabriek valt, wordt beheerd door de Vereniging der Parochiale Werken Leuven, afdeling Sint-Geertrui. Onder deze v.z.w. vallen onder andere de werking van het abdijcomité en de werking van de andere parochiale verenigingen.
De plaatselijke beheerder:
 • Parochiecentrum GEERTRUIHOF: Sint-Geertruiabdij 6, tel: 016 29 13 37
 • Inlichtingen: Jan Breuls, 's Hertogenlaan 91, 3000 Leuven, tel: 016 22 18 13, E-post: Jan.Breuls1@telenet.be


11. Ziekenzorg      naar boven

Ziekenzorg jaar 2008 tot en met 2017

12. Nieuws van de parochie      naar boven

Parochienieuws 2013

Parochienieuws 2012

Bezoek Mgr. Léonard 10-22 feb 2012

De man naar mijn hart (Mia Bertmans) 2010

Parochienieuws 2008

Parochienieuws 2007


13. Nieuwsbrieven      naar boven
 1. jaargang 17 nr.53 november 2013 « Uit de pen van de pastoor: 24 novmeber ... » (pdf-formaat).
 2. jaargang 17 nr.52 september 2013 « Uit de pen van de pastoor: 01 september ... » (pdf-formaat).
 3. jaargang 16 nr.50 december 2012 « Uit de pen van de pastoor: 02 december ... » (pdf-formaat).
 4. jaargang 16 nr.49 augustus 2012 « Uit de pen van de pastoor: 26 augustus ... » (pdf-formaat).
 5. jaargang 15 nr.46 augustus 2011 « Uit de pen van de pastoor: 15 augustus ... » (pdf-formaat).
 6. jaargang 14 nr.42 maart 2010 « Uit de pen van de pastoor: Pasen ... » (pdf-formaat).
 7. jaargang 13 nr.41 december 2009 « Uit de pen van de pastoor: Kerstmis: hoe zou het kunnen zijn ... » (pdf-formaat).
 8. jaargang 13 nr.40 september 2009 « Uit de pen van de pastoor: Damiaan wonderbaarlijk? » (pdf-formaat).
 9. jaargang 13 nr.39 maart 2009 « Een nieuwe toekomst: voor Jezus en voor ons » (pdf-formaat).
 10. jaargang 12 nr.38 december 2008 « Wat zegt ons geloof ook weer » (pdf-formaat).
 11. jaargang 12 nr.37 september 2008 « Wat zegt ons geloof ook alweer? » (pdf-formaat).
 12. jaargang 12 nr.36 maart 2008 « Vieren met Poverello » (pdf-formaat).
 13. jaargang 11 nr.35 december 2007 « De geboorte van een kind » (pdf-formaat).
 14. jaargang 11 nr.34 september 2007 « De maat van de liefde:"groeien in geloof" » (pdf-formaat).
Om PDF bestanden te kunnen lezen heeft u het programma Acrobat Reader nodig. Klik op dit plaatje om het programma te downloaden.
     © 2008 ~ 2013 - Dekenaten Leuven Bierbeek en Herent - Webbeheer: Johan.DeBoer@kerkleuven.be