Katholieke Kerk in en om Leuven

Welkom op de webstek van het dekenaat Leuven

Deken Dirk De Gendt
Jules Vandenbemptlaan 2
B-3001 Heverlee
Tel: 016 22 22 10
Fax: 016 89 72 85
Dirk.De.Gendt@telenet.be
Jo!Way! voor de Pastorale zone Leuven ~ Heverlee

Een jongerenwerking (tijdelijk is het stil geworden rond Jo!Way!)

 • Voor enthousiastelingen van 12 tot 16 jaar!
  die elke 3de vrijdag van de maand samen komen
  om gezellig samen te zijn en veel plezier te maken.
 • Met een gemotiveerde leidingsploeg
  En superleuke spelen
  En een jaarlijks weekend!
 • Met een supercool eigen lokaal (in het Jezuïetenhuis te Heverlee)
  En een hele grote tuin ;-)

Van Kerk Leuven

 • Onder begeleiding van Deken Dirk De Gendt
 • Met expliciete aandacht voor de zoektocht van jongeren
  Samen zoeken we naar wat geloven nu juist is
  Hoe mensen dit doen, en welke vragen dit bij ons oproept?
 • Samen vallen we ook even stil en gaan we naar de misviering
  Met onze eigen stille ruimte!

Ben je ook geïntrigeerd?

  Leuk zo! In september beginnen we er terug mee!
  Mail dan als de bliksem naar joway@kerkleuven.be en laat ons weten dat je interesse hebt.
  We houden je zeker op de hoogte!

Wat ons betreft tot dra dus!

  Uw Jo!Way!-leidingsteam
  Henrike, Katrien, Josja, Floris, Kristof, Bert en Martin

Jo!Way! kalender 2014-15
Dag Datum Uur Bijeenkomst Onderwerp Waar
Overeenkomstig verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, delen wij u mee dat uw contactgegevens worden opgenomen in een bestand van geinteresseerden in het werk van het dekenaat Leuven. De houder van het bestand, VZW VPW Dekenaat Leuven, is gevestigd te 3000 Leuven, Amerikalaan 29, tel: 016 22 47 42, mail: secretariaat@kerkleuven.be. De geregistreerde gegevens stellen ons in staat u formulieren en publicaties toe te sturen met betrekking tot onze pastorale en caritatieve doelstellingen. U kan te allen tijden uw toestemming tot de verwerking van uw persoonsgegevens herroepen. Met inachtneming van artikel 13 tot en met 21 van voornoemde verordening heeft u het recht op informatie en toegang tot uw gegevens, recht van inzage, recht op correctie, recht om te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen, recht op beperking van de verwerking, recht op overdraagbaarheid van uw gegevens. Uw persoonsgegevens kunnen worden meegedeeld aan dienstverleners die wij raadplegen om de gegevens te kunnen verwerken. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer wanneer u van mening bent dat uw persoonsgegevens niet verwerkt werden conform de relevante wetgevende bepalingen.
 © webstek Dekenaat Leuven - 2008 ~ 2020  | gewijzigd op: 01-01-2019
interne verwijzing met mogelijk interne layout interne verwijzing met eigen webbeheer eigen webbeheer