Katholieke Kerk in en om Leuven

Welkom op de webstek van de dekenaten Leuven en Bierbeek

1. Initiatiecatechese
2. Sint-Lambertus en Park
   a. kring 8
   b. kring 9
   c. kring 10
   d. kring 11
   e. kring 12
   f. programma
3. O.L.Vrouw van Troost
4. Terbank Heverlee
5. Egenhoven
6. Jo!Way!
Deken Dirk De Gendt
Jules Vandenbemptlaan 2
B-3001 Heverlee
Tel: 016 22 22 10
GSM: 0475 78 85 51
Fax: 016 89 72 85
E-mail: Dirk.De.Gendt@telenet.be
Deken@kerkleuven.be

Catechese Federatie Heverlee
Beste ouders,

Met deze brief willen wij op de hoogte brengen van de veranderingen in het pastorale veld van de catechese in heel het vicariaat Vlaams-Brabant.

Het komt er op neer dat de catechese in de toekomst loopt van het tweede jaar lager onderwijs tot in het eerste jaar middelbaar onderwijs. Dit wordt initiatiecatechese genoemd. De initiatie, dit betekent inleiding, beoogt een gelovige grondhouding van uw kind inzake liturgie, gebed en een concrete beleving van de evangelische waarden.
Deze initiatiecatechese kent drie sleutelmomenten die met elkaar verbonden worden door momenten van brugcatechese. De sleutelmomenten spelen zich af op verschillende niveau's:

  1. de Eerste Communie op het niveau van de parochie;
  2. de Plechtige Geloofsbelijdenis eveneens op het niveau van de parochie en
  3. het Vormsel op het niveau van de federatie (samenwerkingsverband tussen de verschillende parochies).
De brugcatechese vindt plaats tussen de Eerste Communie en de Plechtige Geloofsbelijdenis op het niveau van de parochie of de federatie en tussen de Plechtige Geloofsbelijdenis en het Vormsel op het niveau van de federatie.

Wat betekent dit nu concreet voor uw kind?
Uw kind kan pas ingeschreven worden als de informatiefiche correct is ingevuld. Dan pas kunnen de respectievelijke parochie/gemeenschap u persoonlijk contacteren voor de concrete catechese.
Ik hoop dat ik u zo voorlopig voldoende informatie gegeven heb en dat uw kind op de gepaste manier kan groeien in verbondenheid met God.

Hartelijke groeten,

Deken Dirk De Gendt


fotoreeks 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014

(Het schooljaar 2016 - 2017 aangepast op 15 mei 2017)
Initiatiecatechese 2016 - 2017 ~ Federatie Heverlee
Rechtstreeks aanspreekpunt: Chris Coppens tel: 016 23 87 24
Initiatiecatechese 2016 - 2017 ~ Parochies Sint Lambertus Heverlee en Sint-Jan Evangelist Park
Rechtstreeks aanspreekpunt: Brigitte Fierlafijn tel: 016 39 92 81
Sleutelmomenten Niveau's Verantwoordelijke
Kring 8: Voorbereiding op de Eerste Communie in het 2de leerjaar
Ouders wensen de eerste communie voor hun zoontje of dochtertje. Wanneer hun kind aan het tweede leerjaar begint, schrijven ze in via de informatiefiche. Een paar ouderavonden en enkele samenkomsten met de kinderen vormen de voorbereidende fase.
e-post: Jos en Marietje Slechten Tel: 016 40 40 53
Kring 9: Brugcatechese voor kinderen van het 3de leerjaar
Indien de ouders wensen dat hun kind later het vormsel viert, dan stapt het na de eerste communie in de brugcatechese: Zij vormt de brug tussen de eerste communie en het vormsel.
e-post: Jos en Marietje Slechten Tel: 016 40 40 53
Kring 10: Brugcatechese voor kinderen van het 4de leerjaar e-post: Jos en Marietje Slechten
Kring 11: Brugcatechese voor kinderen van het 5de leerjaar e-post: Jos en Marietje Slechten
Kring 12: Voorbereiding op de plechtige Geloofsbelijdenis in het 6de leerjaar
De specifieke voorbereiding op de plechtige geloofsbelijdenis, voor leerlingen van het zesde jaar, is per parochie georganiseerd. Ook hier verwijzen wij voor de informatiefiche.
e-post: Brigitte Fierlafijn
e-post: catechesestlambertusenpark@gmail.com
Tel: 016 39 94 20
  Kinderen die nog graag meedoen en nog niet ingeschreven zijn moeten zo snel mogelijk contact nemen met:
Zuster Brigitte Fierlafijn, Parkbosstraat 17, 3001 Heverlee, tel: 016 39 94 20
Programma catechesewerking 2016 - 2017
Dag Datum Tijd Onderwerp Kring Waar
Zaterdag 24-sep-2016 14.00u. Bij de Jordaan K12 Heilig Hartinstituut
Naamsesteenweg 355, 3001 Heverlee
Zaterdag 01-okt-2016 hele dag Missio in alle kleuren K12 Aarschot (busreis is voorzien)
Zaterdag 22-okt-2016 14.00u. In de Tempel K12 Heilig Hartinstituut
Naamsesteenweg 355, 3001 Heverlee
Zaterdag 22-okt-2016 14.00u. Eerste bijeenkomst K8 Heilig Hartinstituut
Naamsesteenweg 355, 3001 Heverlee
Zaterdag 22-okt-2016 17.00u. Gezinsviering (met naamopgave K12) K12 en K8 Sint-Lambertus
Waversebaan 68, 3001 Heverlee
Zaterdag 26-nov-2016 14.00u. In de Synagoge K12 Heilig Hartinstituut
Naamsesteenweg 355, 3001 Heverlee
Zaterdag 17-dec-2016 10.00u. tot 12.00u repetitie kerstgebeuren K12 en K8 Sint-Kwintenskerk
Naamsestraat 160bis, 3000 Leuven
Woensdag 21-dec-2016 14.00u. tot 16.00u. repetitie kerstgebeuren K12 en K8 Sint-Kwintenskerk
Naamsestraat 160bis, 3000 Leuven
Zaterdag 24-dec-2016 17.30u. Gezinskerstviering K12 en K8 Sint-Kwintenskerk
Naamsestraat 160bis, 3000 Leuven
Zaterdag 14-jan-2017 14.00u. Sterzingen K12 en K8 Sint-Lambertus
Waversebaan 68, 3001 Heverlee
Zaterdag 14-jan-2017 17.00u. Gezinsviering K12 en K8 Sint-Lambertus
Waversebaan 68, 3001 Heverlee
Zaterdag 04-feb-2017 14.00u. Op het dak + brief aan tochtgenoot K12 Heilig Hartinstituut
Naamsesteenweg 355, 3001 Heverlee
Zaterdag 04-feb-2017 14.00u. Tweede bijeenkomst K8 Heilig Hartinstituut
Naamsesteenweg 355, 3001 Heverlee
Zaterdag 04-feb-2017 17.00u. Gezinsviering (Lichtmis) en doop K12 en K8 Sint-Lambertus
Waversebaan 68, 3001 Heverlee
Zaterdag 11-mrt-2017 14.00u. K12 Heilig Hartinstituut
Naamsesteenweg 355, 3001 Heverlee
Zaterdag 25-mrt-2017 14.00u. Bij de stadspoort + kruisweg K12 Heilig Hartinstituut
Naamsesteenweg 355, 3001 Heverlee
Zaterdag 25-mrt-2017 14.00u. Derde bijeenkomst K8 Heilig Hartinstituut
Naamsesteenweg 355, 3001 Heverlee
Zaterdag 25-mrt-2017 17.00u. Gezinsviering (met kruisoplegging K12) K12 en K8 Sint-Lambertus
Waversebaan 68, 3001 Heverlee
Zaterdag 29-apr-2017 14.00u. Emmaüs K12 Heilig Hartinstituut
Naamsesteenweg 355, 3001 Heverlee
Zaterdag 13-mei-2017 hele dag Catechesedag K12 Heilig Hartinstituut
Naamsesteenweg 355, 3001 Heverlee
Zaterdag 13-mei-2017 17.00u. Geloofsbelijdenis K12 Sint-Lambertuskerk
Waversebaan 68, 3001 Heverlee
Donderdag 25-mei-2017 10.00u. Eerste Communie K8 Sint-Lambertus
Waversebaan 68, 3001 Heverlee
Zaterdag 27-mei-2017 16.00u. Vormsel K12 Heilig Hartinstituut
Naamsesteenweg 355, 3001 Heverlee
Zaterdag 03-jun-2017 17.00u. Dankviering K12 en K8 Sint-Lambertuskerk
Waversebaan 68, 3001 Heverlee
Inschrijven: bij voorkeur via Informatiefiche
Catechese ~ Parochie O.L.Vrouw van Troost
Ga hier voor de plaatselijke informatie.
Rechtstreeks aanspreekpunt: Ger-Jan Bruins o.s.a. tel: 016 38 71 62 of 0494 05 68 79
Catechese ~ Parochie Onbevlekt Hart van Maria / Terbank Heverlee
Ga hier voor de plaatselijke informatie.
Catechese ~ Parochie Sint Michiel en Sint Reinilde Egenhoven
Ga hier voor de plaatselijke informatie.
Jo!Way! jongerenwerking ~ Federaties Leuven en Heverlee
Rechtstreeks aanspreekpunt: Bert Slechten tel: 016 40 40 53
Voor meer info, ga naar Jo!Way!

      2008 ~ 2013 - Dekenaten Leuven Bierbeek en Herent - Webbeheer: Johan.DeBoer@kerkleuven.be