Katholieke Kerk in en om Leuven

Welkom op de webstek voor de geloofsgemeenschappen in en rond Leuven


‘REGELS VOOR IN DE KERK IN VERBAND MET DE SCHERPERE MAATREGELEN’

We hebben allemaal gemerkt dat de cijfers voor het aantal besmettingen met het Corinavirus weer aan het stijgen is. Dat betekent dat de maatregelen in onze maatschappij en dus ook in onze kerken aangescherpt zijn. Als ik dit schrijf, 29 juli, zijn de volgende regels van kracht:

In een kerkgebouw mogen maar maximaal 100 mensen aanwezig zijn.
In de kerk van Egenhoven geldt een maximum van 45 mensen, in Terbank 60, in de Sint Lambertus 95 mensen en in OLV van Troost 100 mensen. Ook aan missen die buiten georganiseerd worden mogen maar 100 mensen deelnemen.

Iedereen blijft op anderhalve meter van elkaars bubbel. Mondmaskers zijn verplicht in de kerk voor iedereen. Een priester, cantor of lector mag deze wel even afdoen om te spreken als er vijf meter afstand is tot de rest van de mensen in de kerk. Het aanraken van voorwerpen door verschillende mensen is verboden, dus zelf een liturgieblaadje pakken en mee naar huis nemen en niet achter laten. De priester maakt alleen het altaar gereed en is de enige die communie uitreikt. Dit geldt ook voor uitvaarten, dopen en huwelijken. Koffietafels nadien kunnen maar georganiseerd worden voor maximaal 10 personen volgens de regels van de sociale bubbel.

Wilt u zelf ook op deze regels letten zodat we u daar niet op hoeven te wijzen en dit virus zo snel mogelijk ingedamd wordt.

Met hartelijke groet en graag zien we u ook in de vieringen,

Namens het pastoraal team pastoor Gerben Zweers

Overeenkomstig verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, delen wij u mee dat uw contactgegevens worden opgenomen in een bestand van geinteresseerden in het werk van het dekenaat Leuven. De houder van het bestand, VZW VPW Dekenaat Leuven, is gevestigd te 3000 Leuven, Amerikalaan 29, tel: 016 22 47 42, mail: secretariaat@kerkleuven.be. De geregistreerde gegevens stellen ons in staat u formulieren en publicaties toe te sturen met betrekking tot onze pastorale en caritatieve doelstellingen. U kan te allen tijden uw toestemming tot de verwerking van uw persoonsgegevens herroepen. Met inachtneming van artikel 13 tot en met 21 van voornoemde verordening heeft u het recht op informatie en toegang tot uw gegevens, recht van inzage, recht op correctie, recht om te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen, recht op beperking van de verwerking, recht op overdraagbaarheid van uw gegevens. Uw persoonsgegevens kunnen worden meegedeeld aan dienstverleners die wij raadplegen om de gegevens te kunnen verwerken. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer wanneer u van mening bent dat uw persoonsgegevens niet verwerkt werden conform de relevante wetgevende bepalingen. Functionaris voor de gegevensbescherming: De secretaris-generaal van de Bisschoppenconferentie van België Adres: Interdiocesaan Centrum vzw, Guimardstraat 1, 1040 Brussel Tel: 02/507 05 93 E-mail: ce.belgica @interdio.be.
 © webstek Dekenaat Leuven - 2008 ~ 2021  | gewijzigd op: 30-07-2020
interne verwijzing met mogelijk interne layout interne verwijzing met eigen webbeheer eigen webbeheer