Katholieke Kerk in en om Leuven

Welkom op de webstek van het dekenaat Leuven


‘MOGEN WE WEER NAAR DE KERK IN EGENHOVEN?’

Sinds 8 juni mogen er weer vieringen zijn in onze kerken. Omdat de regelgeving daaromtrent nogal veranderde hebben we de vieringen in de kerk in Egenhoven nog even opgeschort. Nadat we gekeken hebben hoeveel mensen er in de kerk kunnen met voldoende veiligheidsmaatregelen, hebben we besloten vanaf 12 juli weer vieringen te doen plaatsvinden in Egenhoven om 9.00 uur.
Het maximum aantal mensen dat in de kerk kan is 40.
We hopen u graag weer te zien!

Pastoor Gerben Zweers


‘MOGEN WE WEER NAAR DE KERK IN TERBANK?’

Corona is niet de enige reden waarom er in de kerk van Terbank nog niet gevierd kan worden. De aanleg van elektriciteit en verwarming vraagt de nodige aandacht en het loopt altijd verder uit dan je gehoopt en gewenst had. Bovendien moet de kerk ook nog schoon gemaakt worden. Zoals het er nu naar uit ziet kunnen we weer op 11 juli naar de kerk om 18.30 uur.
We hopen u daar weer te zien!

Pastoor Gerben Zweers

Overeenkomstig verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, delen wij u mee dat uw contactgegevens worden opgenomen in een bestand van geinteresseerden in het werk van het dekenaat Leuven. De houder van het bestand, VZW VPW Dekenaat Leuven, is gevestigd te 3000 Leuven, Amerikalaan 29, tel: 016 22 47 42, mail: secretariaat@kerkleuven.be. De geregistreerde gegevens stellen ons in staat u formulieren en publicaties toe te sturen met betrekking tot onze pastorale en caritatieve doelstellingen. U kan te allen tijden uw toestemming tot de verwerking van uw persoonsgegevens herroepen. Met inachtneming van artikel 13 tot en met 21 van voornoemde verordening heeft u het recht op informatie en toegang tot uw gegevens, recht van inzage, recht op correctie, recht om te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen, recht op beperking van de verwerking, recht op overdraagbaarheid van uw gegevens. Uw persoonsgegevens kunnen worden meegedeeld aan dienstverleners die wij raadplegen om de gegevens te kunnen verwerken. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer wanneer u van mening bent dat uw persoonsgegevens niet verwerkt werden conform de relevante wetgevende bepalingen. Functionaris voor de gegevensbescherming: De secretaris-generaal van de Bisschoppenconferentie van België Adres: Interdiocesaan Centrum vzw, Guimardstraat 1, 1040 Brussel Tel: 02/507 05 93 E-mail: ce.belgica @interdio.be.
 © webstek Dekenaat Leuven - 2008 ~ 2020  | gewijzigd op: 27-06-2020
interne verwijzing met mogelijk interne layout interne verwijzing met eigen webbeheer eigen webbeheer