Katholieke Kerk in en om Leuven

Welkom op de webstek van het dekenaat Leuven

‘Van horen zeggen’

'Van horen zeggen'. Dat zeg je als je iets niet zelf gezien of meegemaakt hebt, maar dat het door anderen aan je verteld is. Het meeste wat we in ons brein hebben opgeslagen is van horen zeggen. We verzamelen kennis, verhalen, grappig, inspirerend of sensationeel. Velen zijn ons voorgegaan en delen van datgene wat zij weer weten aan ons. We staan op de schouders van reuzen, zei een wetenschapper ooit. Ook in ons geloven staan we op de schouders van anderen. Onze ouders hebben ons leren geloven, in school en kerk ondervonden wij inspiratie, door de jaren heen kan het verdiept zijn. Niemand van ons heeft ooit God gezien, zei de Johannes. Nee, en toch geloven wij. Omdat de eerste leerlingen hun diepste geloofservaring hebben doorverteld. Daaruit leven wij en dat willen we ook doorgeven.

Dit jaar hebben we als jaarthema 'Van horen zeggen'.

Zo kunnen we invullingen geven aan de inspiratie die we krijgen van mensen die ons voorgegaan zijn, wat in de bijbel staat. We hopen zo onszelf en elkaar tot inspiratie te zijn.

Pastoor Gerben Zweers

Overeenkomstig verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, delen wij u mee dat uw contactgegevens worden opgenomen in een bestand van geinteresseerden in het werk van het dekenaat Leuven. De houder van het bestand, VZW VPW Dekenaat Leuven, is gevestigd te 3000 Leuven, Amerikalaan 29, tel: 016 22 47 42, mail: secretariaat@kerkleuven.be. De geregistreerde gegevens stellen ons in staat u formulieren en publicaties toe te sturen met betrekking tot onze pastorale en caritatieve doelstellingen. U kan te allen tijden uw toestemming tot de verwerking van uw persoonsgegevens herroepen. Met inachtneming van artikel 13 tot en met 21 van voornoemde verordening heeft u het recht op informatie en toegang tot uw gegevens, recht van inzage, recht op correctie, recht om te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen, recht op beperking van de verwerking, recht op overdraagbaarheid van uw gegevens. Uw persoonsgegevens kunnen worden meegedeeld aan dienstverleners die wij raadplegen om de gegevens te kunnen verwerken. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer wanneer u van mening bent dat uw persoonsgegevens niet verwerkt werden conform de relevante wetgevende bepalingen. Functionaris voor de gegevensbescherming: De secretaris-generaal van de Bisschoppenconferentie van België Adres: Interdiocesaan Centrum vzw, Guimardstraat 1, 1040 Brussel Tel: 02/507 05 93 E-mail: ce.belgica @interdio.be.
 © webstek Dekenaat Leuven - 2008 ~ 2020  | gewijzigd op: 16-05-2020
interne verwijzing met mogelijk interne layout interne verwijzing met eigen webbeheer eigen webbeheer