Katholieke Kerk in en om Leuven

Welkom op de webstek van het dekenaat Leuven


‘De katholieke charismatische gebedsgroep’

Omwille van de Covid 19 zal de katholieke charismatische gebedsgroep in de Sint Lambertus kerk samenkomen vanaf dinsdag 8 september om 19.45u na de eucharistie van 19.00u. We starten op het feest van Maria Geboorte en we vragen haar dat zij zowel de parochie als onze gebedsgemeenschap leidt naar haar Zoon!

De katholieke charismatische gebedsgroep Maria-Johannes kwam sinds 1974 samen in het Johannes XIII seminarie in Leuven. Omwille van de Covid 19 maatregelen kunnen we voorlopig niet langer samenkomen in de kapel van het seminarie. De parochie van Sint Lambertus in Heverlee biedt ons vanaf dinsdag 8 september gastvrijheid aan in de kerk. We zijn de pastoor en de hele parochiegemeenschap zeer dankbaar voor. Een charismatische gebedsgroep legt de nadruk op de werking van de Heilige Geest, op de kracht van Gods woord, op lofprijzing, op aanbidding en op verbondenheid met de Kerk om zo wekelijks te groeien in verbondenheid met elkaar. Na een periode waar we toch wekelijks virtueel met elkaar verbonden bleven, kunnen we dit nu weer samen in de kerk doen.

Mia Thaens

Overeenkomstig verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, delen wij u mee dat uw contactgegevens worden opgenomen in een bestand van geinteresseerden in het werk van het dekenaat Leuven. De houder van het bestand, VZW VPW Dekenaat Leuven, is gevestigd te 3000 Leuven, Amerikalaan 29, tel: 016 22 47 42, mail: secretariaat@kerkleuven.be. De geregistreerde gegevens stellen ons in staat u formulieren en publicaties toe te sturen met betrekking tot onze pastorale en caritatieve doelstellingen. U kan te allen tijden uw toestemming tot de verwerking van uw persoonsgegevens herroepen. Met inachtneming van artikel 13 tot en met 21 van voornoemde verordening heeft u het recht op informatie en toegang tot uw gegevens, recht van inzage, recht op correctie, recht om te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen, recht op beperking van de verwerking, recht op overdraagbaarheid van uw gegevens. Uw persoonsgegevens kunnen worden meegedeeld aan dienstverleners die wij raadplegen om de gegevens te kunnen verwerken. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer wanneer u van mening bent dat uw persoonsgegevens niet verwerkt werden conform de relevante wetgevende bepalingen. Functionaris voor de gegevensbescherming: De secretaris-generaal van de Bisschoppenconferentie van België Adres: Interdiocesaan Centrum vzw, Guimardstraat 1, 1040 Brussel Tel: 02/507 05 93 E-mail: ce.belgica @interdio.be.
 © webstek Dekenaat Leuven - 2008 ~ 2020  | gewijzigd op: 03-09-2020
interne verwijzing met mogelijk interne layout interne verwijzing met eigen webbeheer eigen webbeheer