Katholieke Kerk in en om Leuven

Welkom op de webstek van het dekenaat Leuven

‘JE MAG VAN GELUK SPREKEN’

Als ik met een flinke vaart van de Leeuwerikenstraat de Hertogstraat op fiets, en ik word niet geschept door een auto die van links komt, dan mag ik van geluk spreken. Zo zeggen we dat, als het maar nèt goed gaat. Die uitdrukking ‘Je mag van geluk spreken’ hebben we op een speelse manier verbonden als jaarthema aan onze Parochiefederatie in Heverlee. Niet dat we regelmatig bijna-ongelukken krijgen, maar om de Zaligsprekingen dit jaar als leidraad te nemen.

De Zaligsprekingen, en we zullen er het komend jaar wel meer over schrijven, staan aan het begin van de beroemdste toespraak van Jezus, de Bergrede. In de Bergrede vertelt Jezus wat het in het dagelijks leven betekent als je je ogen gericht houdt op Gods nieuwe wereld. Deze Zaligsprekingen beginnen 9 keer met ‘Zalig ben je…..’ en dan volgen een aantal categorieën mensen voor wie het leven er niet zo best voorstaat, of houdingen die niet horen bij de machtigen. Deze mensen worden ‘Zalig’ genoemd.

Het Griekse woord dat er in de bijbel staat is wat moeilijk te vertalen. Zalig klinkt wat ouderwets, en lijkt vooral met het leven na de dood van doen te hebben ( hoewel ik op Eerste Kerstdag weer zalig gegeten heb ). Gelukkig is te plat, en gaat vooral over emotie. In de Bijbel in Gewone Taal kun je lezen: Het echte geluk is voor ……. Persoonlijk houd ik wel van de vertaling, een beetje Duits, gelukzalig. Dat houdt de ogen gericht op het eeuwige, maar is ook van betekenis voor nu.

‘Je mag van geluk spreken’ zullen we aangrijpen om allerlei activiteiten te ondernemen. In ieder geval zullen we in iedere parochie van de parochiefederatie Heverlee een avond organiseren met een uitleg en inspiratie van de Zaligsprekingen op 11 maart in de Pavo, 25 maart in Troost, 1 april in Terbank en 8 april in Egenhoven.

Pastoor Gerben Zweers >

Overeenkomstig verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, delen wij u mee dat uw contactgegevens worden opgenomen in een bestand van geinteresseerden in het werk van het dekenaat Leuven. De houder van het bestand, VZW VPW Dekenaat Leuven, is gevestigd te 3000 Leuven, Amerikalaan 29, tel: 016 22 47 42, mail: secretariaat@kerkleuven.be. De geregistreerde gegevens stellen ons in staat u formulieren en publicaties toe te sturen met betrekking tot onze pastorale en caritatieve doelstellingen. U kan te allen tijden uw toestemming tot de verwerking van uw persoonsgegevens herroepen. Met inachtneming van artikel 13 tot en met 21 van voornoemde verordening heeft u het recht op informatie en toegang tot uw gegevens, recht van inzage, recht op correctie, recht om te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen, recht op beperking van de verwerking, recht op overdraagbaarheid van uw gegevens. Uw persoonsgegevens kunnen worden meegedeeld aan dienstverleners die wij raadplegen om de gegevens te kunnen verwerken. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer wanneer u van mening bent dat uw persoonsgegevens niet verwerkt werden conform de relevante wetgevende bepalingen.
 © webstek Dekenaat Leuven - 2008 ~ 2019  | gewijzigd op: 12-01-2019
interne verwijzing met mogelijk interne layout interne verwijzing met eigen webbeheer eigen webbeheer