Katholieke Kerk in en om Leuven

Welkom op de webstek van het dekenaat Leuven

Fotozoektocht 2017
Wandelen van hoofdkerk naar hoofdkerk
download hier het antwoord formulier
Rondom ons zien we veel veranderen. Kerkelijke structuren hebben nood aan een nieuwe visie, onze stedelijke leefomgeving moet zich aanpassen aan de huidige noden. Renovaties, restauraties, nieuwe projecten en het veel besproken mobiliteitsplan zijn daarvan de getuigen. Wat niet verandert, is onze traditie om jullie in de vakantiemaanden een wandel- of fietszoektocht aan te bieden. Om dat alles een beetje te visualiseren stellen wij jullie dit jaar een tocht voor van de hoofdkerk van de pastorale zone Leuven naar de hoofdkerk van de federatie Heverlee (in de toekomst de pastorale zone Heverlee).

De pastorale zone Leuven omvat de geloofsgemeenschappen Sint Pieter, Sint Michiel, Sint Martinus (Wilsele-Dorp), Sint Kwinten, Sint Jozef, Sint Jacob, Sint Hadrianus (Wijgmaal) , Sint Geertrui, Sint Carolus (Holsbeek), Sint Agatha (Wilsele). De toekomstige pastorale zone Heverlee omvat de geloofsgemeenschappen Sint Michiel en Sint Renelde (Egenhoven), Onbevlekt Hart van Maria (Terbank), Onze-Lieve-Vrouw van Troost, Sint-Lambertus en Sint Jan Evangelist (Park).

De tocht is 8 kilometer lang, kan in de twee richtingen (Leuven-Heverlee of Heverlee-Leuven) en op verschillende momenten uitgevoerd worden. De foto’s werden genomen op de uitgestippelde weg, behalve de nepfoto die het iets moeilijker moeten maken.

Parcours
Wij vertrekken aan de Sint-Pieterskerk Leuven op de Grote Markt, Mechelsestraat, Mathieu de Layensplein, Mechelsestraat, Jodenstraat, Ferdinand Smoldersplein, Vaartstraat, Diestsestraat, Margarethaplein, Grote Markt, Eikstraat (via de doorgang Domus naar de Muntstraat), ’s-Meiersstraat, Hogeschoolplein, Sint-Michielsstraat, Naamsestraat, Collegeberg, Oude Markt, Lavorenberg, Parijsstraat, Sint-Barbarastraat, Waaistraat, Minderbroedersstraat, Kapucijnenvoer, door de Kruidtuin naar de Heilige-Geeststraat, Tervuursestraat, Goudbloemstraat, Brusselsestraat, Handbooghof, Mercatorpad, Mechelsestraat, Halfmaartstraat, Klein Begijnhof, Sluisstraat, Havenkant, Vaartstraat, J.P.Minckelersstraat, Rijdende-Artillerielaan, Sint-Maartenstraat, Mathias Van Den Gheynlaan, J.P.Minckelersstraat, Louis Melsensstraat, kruisen de Bondgenotenlaan, Koning Leopold I-straat, Mgr Ladeuzeplein, Herbert Hooverplein, we wandelen door het Sint-Donatiuspark en verlaten het park via de Charles Deberiotstraat, Naamsestraat (links afslaan), Ruteriuspad, (als we hier een foto kunnen duiden keren wij op onze stappen terug), Naamsestraat, Ramberg, Schapenstraat, Redingenstraat, Zwartezustersstraat, door het Groot Begijnhof, Schapenstraat, Naamsepoort, Naamsesteenweg, Waversebaan.
De Sint-Lambertuskerk, de hoofdkerk van de pastorale zone Heverlee is bereikt.

De oplossing
Noteer chronologisch in de eerste kolom de letter op de foto en in de tweede kolom de straat/plaats waar de foto genomen werd. Vergeet natuurlijk niet je naam, adres, telefoonnummer, je parochie en leeftijd te vermelden. Een antwoordformulier kan je vinden achteraan in de kerk.

De zoektocht kan uitgevoerd worden tussen 22 juli en 4 september 2017. Te voet, met de fiets of met openbaar vervoer, iedereen kan deelnemen op eigen tempo. Het is een ideale gelegenheid voor oma’s en opa’s om hun nakomelingen Leuven te laten ontdekken.

Schiftingsvraag: welk zal het hoogste cijfer/getal zijn bij de lottotrekking van 9 september?

De antwoorden moeten vóór 5 september gedeponeerd worden in de brievenbus van E.H. Dirk De Gendt, J. Vandenbemptlaan 2, 3001 Heverlee. De rangschikking zal bepaald worden door het aantal juiste antwoorden en de schiftingsvraag. Een onschuldige hand zal, in geval van ex aequo, de winnaars bepalen. We nemen contact op met de winnaars en zullen hun namen publiceren in Kerk en Leven. Op een later tijdstip zullen ze uitgenodigd worden voor de overhandiging van de prijzen.

Iedereen mag gratis deelnemen!

Maria, Hilda, Rita, Frans, Jos en Philippe.


Sint-Pieterskerk Leuven

Sint-Lambertuskerk Heverlee

De foto's

download hier het antwoord formulier.

De oplossing
VAN LEUVEN – NAAR HEVERLEE
Nr.Letter fotoStraatPlaats
01. V Grote Markt De hand van de Heilige Petrus met de sleutels boven zuideringang Sint-Pieterskerk
02. E Mechelsestraat Beeld op de gevel van de stoffenwinkel Pauli
03. O Diestsestraat Op het kruispunt Diestsestraat en de Vanderkelenstraat staat het beeld van een bakker
04. S Grote Markt Hotel The Fourth Tafelrond, voorheen de Nationale Bank van België (2002)
06. C Sint-Babarastraat Torens van de Predikherenkerk gezien vanaf de Sint-Barabastraat
07. L Minderbroederstraat De torentjes van het Justus Lipsiuscollege van de KU Leuven ( architect Joris Helleputte).
05. W Hogeschoolplein Inscriptie boven de ingang van het Pauscollege (Paus Adrianus)
08. G Kapucijnenvoer Vijver in de kruidtuin gezien vanaf de ingang Kapucijnenvoer.
09. R Goudbloemstraat 'Ons Huis' parochiecentrum van de geloofsgemeenschap Sint Jacob.
10. J Brusselsestraat Detail van de kapel opgericht ter ere van de Heilige Jacobus.
11. Q Mercatorpad Een detail ui het beeld van cartograaf Mercator die in de Mechelsestraat woonde.
12. B Klein Begijnhof Straatverlichting in een zijstraat van het Klein Begijnhof
13. U Sluisstraat Nieuw aangelegd Sluispark
14. N Havenkant Octrooi toegekend aan Leuven voor het graven van het kanaal Leuven Mechelen
15. I Mathias Van Den Gheynlaan Gedenksteen 1914-1918 en 1940-1950 voor de slachtoffers van de rijdende Artillerie
16. P Ladeuzeplein Onze-Lieve-Vrouw met de helm op de gevel van de bibliotheek te Leuven
17. F Herbert Hooverplein Vensters in gevel van de voormalige Conventuelenkerk op het Herbert Hooverplein
18. K Sint-Donatiuspark De torens van de Onze-Lieve-Vrouw-ter-koortskerk in de Vlamingenstraat (ex OFM)
19. T Charles Deberiotstraat Beeld van Pieter De Somer, eerste rector van de gesplitste KU Leuven (1966-1985)
20. A Ruteriuspad Een exacte replica van de hemelglobe van de Vlaamse Jezuïet en astronoom F. Verbist
21. X Redingenstraat Detail van de 'De Dijle-eend', drinkwaterfontein en geluksbrenger
22. M Groot Begijnhog Kruisbeeld van 1790 op een grafzerk naast de Sint-Jan-de-Doperkerk Groot Begijnhof
23. D Waversebaan Vensters boven de hoofdingang van de Sint-Lambertuskerk te Heverlee
24. H Nieveransstraat Na lang zoeken toch niet gevonden !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! dat moet de nepfoto zijn
Schiftingsvraag: geef het grootste getal van de lottotrekking van 9 september 2017: 43
Overeenkomstig verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, delen wij u mee dat uw contactgegevens worden opgenomen in een bestand van geinteresseerden in het werk van het dekenaat Leuven. De houder van het bestand, VZW VPW Dekenaat Leuven, is gevestigd te 3000 Leuven, Amerikalaan 29, tel: 016 22 47 42, mail: secretariaat@kerkleuven.be. De geregistreerde gegevens stellen ons in staat u formulieren en publicaties toe te sturen met betrekking tot onze pastorale en caritatieve doelstellingen. U kan te allen tijden uw toestemming tot de verwerking van uw persoonsgegevens herroepen. Met inachtneming van artikel 13 tot en met 21 van voornoemde verordening heeft u het recht op informatie en toegang tot uw gegevens, recht van inzage, recht op correctie, recht om te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen, recht op beperking van de verwerking, recht op overdraagbaarheid van uw gegevens. Uw persoonsgegevens kunnen worden meegedeeld aan dienstverleners die wij raadplegen om de gegevens te kunnen verwerken. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer wanneer u van mening bent dat uw persoonsgegevens niet verwerkt werden conform de relevante wetgevende bepalingen.
 © webstek Dekenaat Leuven - 2008 ~ 2018  | gewijzigd op: 27-09-2017  | webbeheer: Johan.DeBoer@telenet.be
interne verwijzing met mogelijk interne layout interne verwijzing met eigen webbeheer eigen webbeheer